Савенко Максим Миколайович

405

Заступник Обухівського міського голови
Заступник міського голови
Савенко Максим Миколайович

Контакти

Телефон:
(04572) 
E-mail:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Організовує роботу з реалізації повноважень виконавчого комітету у сфері залучення інвестицій, забезпечення розробки програм соціально-економічного розвитку, планування та обліку, сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності, промисловості, приватизації, малого бізнесу і підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, виробництва товарів народного споживання, демонополізації економіки, наповнення державного та місцевого бюджетів, формування проекту бюджету, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, дотримання податкового законодавства, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків з містами України

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту незахищених громадян.

Із метою оперативного розгляду звернень громадян та надання адміністративних послуг приймає до розгляду та виконання звернення та заяви з питань: надання дозволу на торгівлю, дотримання правил торгівлі, культури обслуговування; надання дозволу на виїзну, ярмаркову, святкову торгівлю; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради; виплати одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення.

Підготовка та подання до обласної ради необхідних показників та вносить пропозиції до програм соціально – економічного та культурного розвитку територіальної громади та області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, з питань, пов’язаних із соціально – економічним та культурним розвитком території міської ради, задоволення потреб населення територіальної громади.

Готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради.

Координує роботу по підготовці та поданні на затвердження ради програм, організація їх виконання.

Керує роботою та контролює діяльність управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств міста:
управління соціального захисту населення;
управління економіки;
відділ державної реєстрації;
відділ із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Взаємодіє і сприяє діяльності виконавчого комітету з такими установам, організаціям та підприємствами міста:
– Вiддiлом обслуговування громадян № 13 (сервiсний центр) управління обслуговування громадян Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Київськiй областi;
– Обухівською міськрайонною філією Київського обласного центру зайнятості;
– Обухівським міськрайонним відділенням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні;
– Обухівським міськрайонним відділенням управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Київській області;
– промисловими підприємствами, комерційними банками;
– комунальні підприємства відповідно до розподілу повноважень.

Керує роботою консультативних, дорадчих органів відповідно до розпорядчих документів.

Координує комісії міської ради з відповідних питань.