Публічна інформація

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Перелік сторінок сайту, що містять інформацію, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню: згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»:

Міський голова Офіційна назва органу міського самоврядування, Місце розташування, поштова та електронна адреса
Заступники міського голови Базове законодавство щодо повноважень міської ради
Секретар міської ради Бюджет міста
Депутати міської ради Генеральний план міста
Структура виконкому Програма соціально-економічного розвитку
Регламент міської ради Розпорядження міського голови
План роботи міської ради Рішення міської ради
Постійні комісії, плани засідань, положення Рішення виконавчого комітету
Послуги ЦНАП Регуляторна політика
Оплата праці Податки на майно (місцеві податки)
Форми інформаційного запиту
Порядок оскарження
Порядок оплати послуг з копіювання та друку за інформаційними запитами
Реєстр публічної інформації
Законодавство про доступ до публічної інформації