Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок третя сесія сьомого скликання

Рішення

Про міський бюджет Обухівської міської ради
на 2019 рік

Обухівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету Обухівської міської ради ( з урахуванням трансфертів з ДБ) у сумі 464 348 485 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 456 229 385 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 8 119 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 464 348 485 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 376 130 785 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 88 217 700 гривень;
профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 80 098 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення ;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 80 098 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету Обухівської міської ради у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у розмірі 1 400 000 гривень, що становить 0,67 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету Обухівської міської ради на 2019рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 118 931 300 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями _64__Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 1032, 1034 Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”:

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік :
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”:

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міського бюджету згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених додатком _8__(цільовий фонд) до цього рішення.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.,55 Бюджетного кодексу України :

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (2240).

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради здійснювати:
1) на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету Обухівської міської ради на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради :
– відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету Обухівської міської ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
– у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

12. Головним розпорядниками коштів міського бюджету :
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднювати на власних веб-сторінках паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

13.Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
– при надходженні у міжсесійний період у 2019 році субвенцій з державного бюджету, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
– здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

15. Додатки № 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню Обухівської міської ради не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його в місцевій газеті.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                     О.М.Левченко

м.Обухів
№ 1005 – 43 -VII
Від 20.12.2018 р.

ЗАВАНТАЖИТИ