Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята сесія сьомого скликання

Рішення

Про міський бюджет Обухівської міської ради
на 2018 рік

Обухівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
– доходи міського бюджету Обухівської міської ради (з урахуванням трансфертів з ДБ) у сумі 416 209,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 409 765,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6 444,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 800,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
– видатки міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 416 209,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 364 988,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 51 221,8 тис. гривень;
– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;
– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 364 988,1 тис.грн. та спеціальному фонду 51 221,8тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради на затвердження протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про міський бюджет.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1352,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України :

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
– нарахування на заробітну плату (код2120);
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
– забезпечення продуктами харчування (код2230);
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код2270);
– поточні трансферти населенню (код2730);
– поточні трансферти місцевим бюджетам (код2620).

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 70 808,8 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Обухівській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) за попередній бюджетний період.

13. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради :
– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
– у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

14.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право
міському голові :
– При надходженні у міжсесійний період у 2018 році субвенцій з державного бюджету, з урахуванням норм частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
– Надати право міському голові здійснювати протягом 2018 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету :
– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі;
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                       О.М.Левченко

м.Обухів
№ 673–30-VII
від 21.12.2017 р.
Медвідчук Н.І.

ЗАВАНТАЖИТИ