Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Співфінансування житлового фонду

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Участі у Програмі співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічному переоснащенні багатоквартирних житлових будинків міста Обхова на 2018 –2020 роки

Мета програми Покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення реконструкцій, капітальних ремонтів та технічних переоснащень багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування.
Дія Програми поширюється на співвласників багатоквартирних будинків (власників житлових та нежитлових приміщень у житловому будинку, та наймачів об’єктів житлового фонду (квартир, кімнат в гуртожитку та нежитлових приміщень) що мають термін експлуатації більше 10 років та  перебувають (перебували) на балансі виконавчого комітету Обухівської міської ради в управлінні  управляючих компаній (житлово-експлуатаційних організацій) всіх форм власності окрім ОСББ, ЖБК, ОК, ЖК.
Фінансування
№ зп Термін експлуатації житлових будинків Кошти міського бюджету Кошти мешканців будинків
1 від 10 до 25 років 50% 50%
2 від 25 до 50 років 70% 30%
3 від 50  і більше 80% 20%
Перелік робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, що фінансуються в іншому відсотковому значенні
4 Капітальний ремонт шатрової покрівлі у 2 поверхових будинках 90% 10%
5 Капітальний ремонт шатрової покрівлі у 3-4 поверхових будинках 80% 20%
6 Капітальний ремонт м’якої, шиферної, металевої та інших покрівель з використанням нових матеріалів або суцільна заміна їх іншими матеріалами 80% 20%
7 Реконструкція  внутрішньої системи тепло- водопостачання житлового будинку (установка індивідуального теплового пункту). 80% 20%
8 Капітальний ремонт (заміна) ліфта 90% 10%
Роботи

 

Реконструкція , реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення

 

Реалізація проекту покроково :

Крок 1  Управитель Проводить щорічні загальні огляди багатоквартирного житлового будинку .Доводить до відома Співвласників (наймачів) інформацію про технічний стан житлового будинку та про необхідність виконання робіт з  реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення
Крок 2 Співвласники

Ознайомлюється з :

Рішенням Обухівської міської ради  від 22 грудня 2016 року N 780/1784 «Про затвердження Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків міста Обхова на 2018 –2020 роки»

Крок 3 уповноважений представник від Співвласників звертається з листом до виконавчого комітету Обухівської міської ради щодо необхідності проведення робіт.
Крок 4 Відділ  ЖКГ та транспорту спільно з відділом капітального будівництва  виконавчого комітету Обухівської міської ради за участю управителя, уповноважених представників від ініціативної групи Співвласників) та потенційного підрядника, що може виконувати необхідні роботи, проводить обстеження технічного стану конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою багатоквартирного житлового будинку, що потребують капітального ремонту з метою підтвердження необхідності проведення робіт, при цьому визначається їх орієнтована вартість та частка дольової участі Співвласників у виконанні вказаної роботи. Акт загального огляду багатоквартирного житлового будинку, завірений управителем, уповноваженим представником Співвласників (якщо це інша особа (наймач, власник квартири) та представниками відділу  ЖКГ та транспорту, відділу капітального будівництва  виконавчого комітету Обухівської міської ради із зазначенням виду робіт з капітального ремонту, що необхідно провести в будинку складається у двох примірниках, один з яких передається у відділ капітального будівництва , який складає  дефектний акт, який є обґрунтуванням для замовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт.
Крок 5 Прийняття рішення про проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного житлового будинку на умовах дольової участі

Питання проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного житлового будинку на умовах дольової участі та визначення підрядників для виконання таких робіт вирішується зборами Співвласників.

– Збори Співвласників можуть скликатися ініціативною групою( Створеною відповідно до ЗУ “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку) у складі не менше трьох Співвласників або управителем .

На збори запрошуються:

– від управителя  – керівник;

– потенційний підрядник – виконавець робіт з капітального ремонту;

– інші зацікавлені особи.

Рішення зборів Співвласників оформляється протоколом.

Крок 6 Виготовлення проектно-кошторисниї  документації

В разі прийняття зборами Співвласників позитивного рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, уповноважений представник Співвласників відкриває спеціальний рахунок в банківській установі на який вносяться кошти Співвласників, визначені як частка співвфінасування.

Уповноважений представник Співвласників замовляє проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Вартість проектно-кошторисної документації включається до сукупної вартості робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Крок 7 Подання уповноваженим представником Співвласників на розгляд документів.

Уповноваженому представнику Співвласників необхідно надати до міської ради наступні документи:

– заяву на ім’я міського голови щодо згоди Співвласників на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на умовах співфінансування (додаток 3 до Програми);

– копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування, завірений підписом уповноваженого представника Співвласників, що скріплений печаткою;

– проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Кок 8 Прийняття рішення про фінансування робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування Обухівською міською радою

Відділ житлово-комунального господарства а транспорту Обухівської міської ради перевіряє надані документи в термін 5 робочих днів та подає  їх на розгляд Комісії з надання співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Обхова. Після  отримання позитивного рішення Комісії, при необхідності  розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради готує пропозиції до внесення змін до бюджету на поточний рік та пропозиції щодо формування бюджетного запиту на наступний рік.

Крок 9 Підтвердження платоспроможності

Уповноважений представник Співласників надає до виконавчого комітету Обухівської міської ради  підтверджуючий документ  про наявність необхідної суми коштів.

Після виділення коштів з міського бюджету на співфінансування робіт та отримання копії виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів в уповноваженого представника Співвласників або за наявності укладеного кредитного договору з банківською установою на суму, що дорівнює частині сукупних витрат на реалізацію заходу з боку Співвласників (інших документів що підтверджують платоспроможність Співвласників), відділом житлово-комунального господарства а транспорту Обухівської міської ради надаються документи до відділу капітального будівництва Обухівської міської ради для замовлення   експертизи проектно-кошторисної документації  (за необхідності).

Крок 10 Укладення договорів

Договори підряду укладаються на виконання робіт між:

– уповноваженим представником Співвласників та підрядною організацією на суму, що дорівнює частині сукупних витрат співвласників багатоквартирного будинку на реалізацію робіт з капітального ремонту;

– виконавчим комітетом Обухівської міської ради  і підрядною організацією на частину робіт з капітального ремонту, що дорівнює визначеній частці витрат на виконання робіт з міського бюджету»

 

 

Крок 11 Технічний нагляд та приймання робіт

Роботи вважаються виконаними та прийнятими у випадку підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:

– підрядник;

– суб’єкт господарювання, що здійснює технічний нагляд;

– уповноважений представник Співвласників;

– головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Обухівської міської ради.

Фінансування послуг з технічного нагляду здійснюється за рахунок частки фінансування з міського бюджету та частки співфінансування Співвласників пропорційно до частки участі у співфінансуванні, про що укладаються відповідні договори.

 

АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ТА СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Ініціативна група Для створення ініціативної групи необхідно не менше 3-х співвласників багатоквартирного будинку.

Протокол засідання ініціативної групи:

– складається у довільній формі, не потребує реєстрації, підписується членами групи

Формування реєстру співвласників – Одержання інформації від співвласників;

– в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
– у Бюро технічної інвентаризації.

Оповіщення про проведення загальних зборів   НЕ  ПІЗНІШЕ  ніж за 10 днів до дати проведення зборів:

– у письмовій формі кожному співвласникові під розписку;

– шляхом поштового відправлення рекомендованим листом;

 Обов’язково розмістити оголошення у загальнодоступному  місці

Проведення загальних зборів   З числа співвласників для проведення зборів обираються: Головуючий зборів (веде збори);  Секретар (фіксує дані в протокол); Лічильна комісія  (підрахунок голосів).

Тільки ті власники квартир або нежитлових приміщень, що мають при собі документи, які посвідчують їхнє право власності допускаються до участі у загальних зборах (можна надавати копію таких документів).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень площа яких разом перевищує 75 % від загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень.

На зборах управитель  або інший уповноважений представник Співвласників) доводить до Співвласників наступну інформацію:

– мета проведення зборів та вимоги законодавства до власників щодо утримання належного їм майна;

визначення уповноваженого представника Співвласників, що представлятиме інтереси будинку;

обґрунтування робіт, які планується провести у їхньому будинку (характеристика робіт, строки їх проведення, об’єми, вартість виготовлення проектно-кошторисної документації, кошторисну вартість робіт, очікуваний ефект тощо);

– про необхідність визначення підрядників для виконання робіт (пропозиції щодо потенційного підрядника можуть подавати співвласники, управитель, виконавчий комітет Обухівської міської ради;

– вимоги Закону, Програми та необхідність дольової участі Співвласників у співфінансуванні таких робіт, розмір та спосіб розрахунку дольової участі.

Процедура письмового опитування

Проводиться у випадку, якщо не вистачило голосів при прийнятті рішень на загальних зборах

  Приймають участь виключно ті співвласники, які не  голосували на зборах.

Проводиться ініціативною групою  та іншими співвласниками за бажанням. Протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів. Шляхом власноручного заповнення співвласниками листків опитування.

Оформлення рішення   Оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками, які взяли участь у голосуванні.

Листки письмового опитування пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Повідомлення про рішення   Не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику:

– під розписку;

– або рекомендованим листом.

Також розміщується у загальнодоступному місці.