Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Початок реалізації проекту «З ВІДДАНІСТЮ УКРАЇНІ В СЕРЦІ!»

Державний архів Київської області, спільно з архівними установами Київщини започатковує широкомасштабний регіональний проект щодо збору інформації та документів учасників Антитерористичної операції (АТО) «З відданістю Україні в серці!».

З метою збереження важливих джерел з новітньої історії України, поповнення ними Національного архівного фонду України, а також увічнення пам’яті про живих і полеглих воїнів – учасників АТО, вшанування їх подвигу та реалізації даного проекту архівний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради розпочинає збирання документів для формування відповідних фондів та колекцій.

Види документів учасників АТО, які можуть бути прийняті на зберігання до архівного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради та/або Державного архіву Київської області:

– офіційні особисті документи (свідоцтва про народження, одруження смерть, присвоєння воєнних звань, нагородження, військовий квиток, довідки, посвідчення тощо);

– автобіографічні документи, щоденники (автобіографії, спогади, щоденникові записи, особисті нотатки, записники тощо);

– документи службової діяльності (програми офіційних зустрічей, у яких брали участь учасники АТО та ін.);

– епістолярій;

– документи творчої діяльності (вірші, малюнки, ноти, літературні твори, доповіді чи виступи на офіційних заходах, зустрічах тощо);

– усні свідчення (Запитальник додається);

– кінодокументи (фільми, сюжети з новин, хронік, присвячених учасникам АТО тощо);

– фотодокументи, відео;

– документи увічнення пам’яті учасників АТО (спогади про них, відгуки побратимів, характеристики про їх службу, статті з відомостями про їх подвиг тощо).

У разі згоди на передавання документів архівна установа зобов’язується укласти з учасником АТО чи з членами сім’ї загиблого учасника АТО договір дарування, провести наукову систематизацію й упорядкування документів. Під час використання інформації з документів архівна установа гарантує обов’язкове посилання на них, дотримання вимог законодавства про авторське право та інші суміжні права.

Контактна особа:

Кулик Оксана Миколаївна,
начальник архівного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради
тел. +38 (04572) 6-41-78, E-mail: obuchiv-archiv@ukr.net