Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформація відділу праці та трудових відносин

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради інформує

Інформація для роботодавців щодо здійснення органами місцевого самоврядування контрольних повноважень у сфері додержання законодавства про працю

З 01.01.2017 р. згідно ст.ст. 17, 18, 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування (далі – ОМС).

Посадовим особам ОМС, обов’язками яких передбачено контрольні повноваження у сфері праці, Держпраці видає службове посвідчення інспектора праці. Держпраці веде реєстр виданих посвідчень. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним.

ОМС можуть перевіряти всіх роботодавців – як юридичних осіб усіх форм власності, так і фізичних осіб – пiдприємцiв, якi використовують найману працю.

Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 26.04.2017 р., яка набрала чинності з 16.05.2017 р., затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок) та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначені пунктом 5 Порядку.

Здійснення контрольних заходів з інших підстав не допускається.

В першу чергу ОМС ініціює контрольний захід за зверненням працівника, трудові права якого порушено. Утім, перелік обставин, за яких проводять інспектування, розширено.

Так, ДФС, Держстат, Пенсійний фонд щомісяця аналізують інформацію з державних реєстрів та повідомляють ОМС про ймовірні порушення.

Інспектори праці ОМС можуть проводити інспекційні відвідування або невиїзні інспектування.

Інспекційні відвідування проводять за місцем знаходження роботодавця.

Невиїзні інспектування можуть проводитися у приміщенні органу контролю на підставі рішення керівника органу контролю, погодженого із об’єктом відвідування, якщо підставою для контрольного заходу стали:
• звернення працівника,
• рішення суду,
• повідомлення правоохоронного органу,
• інформація державних органів, профспілкових організацій.

За загальним правилом, інспектор праці ОМС повідомляє роботодавця про інспекційне відвідування (абз. 1 п. 8 Порядку). Але, є виняток. Коли йдеться про ймовірну нелегальну працю, інспектор не інформуватиме роботодавця про відвідування, якщо вважає, що це зашкодить перевірці.

Згідно Порядку, єдиний документ, який повинен пред’явити інспектор праці ОМС роботодавцю, – це посвідчення інспектора праці. Перевірити, чи є в інспектора праці посвідчення, – це право роботодавця (пп. 1 п. 14 Порядку). За відсутності посвідчення роботодавець має право не допускати інспектора до інспектування (пп. 2 п. 14 Порядку).

Якщо інспектування стосується неоформлених трудових відносин, інспектор праці має право безперешкодно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких приміщень, де використовують найману працю, фіксувати відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки (пп. 1, 6 п. 11 Порядку). А ось вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, комп’ютери та їх частини інспектору заборонено (пп. 7 п. 11 Порядку).

Роботодавець має забезпечити інспектора праці робочим місцем з можливістю ведення конфіденційних розмов із працівниками. Це передбачено пп. 5 п. 11 Порядку.

Інспектор праці має право наодинці або у присутності свідків ставити працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати від них усні або письмові пояснення (пп. 3 п. 11 Порядку).

До того ж, інспектор праці може затребувати у роботодавця будь-які документи, що передбачені законодавством про працю та стосуються тематики інспектування.

У фокусі контролю інспектора праці ОМС –
• своєчасна та повна оплата праці,
• додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
• оформлення трудових відносин.

За недопущення інспектора праці до інспекційних відвідувань з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні передбачено відповідальність роботодавця у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (мзп), встановленої законом на момент виявлення порушення (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Якщо мета перевірки – виявити неоформлених працівників, перешкоди в її проведенні зумовлюють відповідальність у 100-кратному розмірі мзп (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Перешкоджання контрольному заходу з питань праці тягне за собою й адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (ст. 188-6 КУпАП).
«Перешкодами у діяльності інспектора праці» в контексті п. 16 Порядку є:
• відмова у допуску до проведення відвідування;
• ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
• створення перепон у реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку, наприклад, недопуск в приміщення, де використовують найману працю, перешкоджання в відео-фіксації інспектування, ненадання робочого місця для конфіденційних розмов із працівниками.

За результатами інспекційного відвідування інспектор праці складе акт, а якщо виявить порушення законодавства про працю – припис про їх усунення, що передбачено п. 19 Порядку.

Згідно пп. 5 п. 14 Порядку перед підписанням акта інспектор праці поінформує роботодавця про його права та обов’язки.

Якщо у роботодавця є журнал перевірок, він має право вимагати від інспектора внести запис про проведення інспекційного відвідування до того, як акт буде надано на підпис представникам роботодавця (пп. 4 п. 14 Порядку).

Якщо роботодавець не погоджується з викладеною в акті інформацією, він має право подати письмові зауваження до акта (пп. 3 п. 14, п. 21 Порядку). У цьому разі акт підписують із зауваженнями, вони є невід’ємною частиною акта.

Роботодавець може подати зауваження й згодом, але не пізніше 3 робочих днів із дати підписання акта. Обов’язок інспектора – надати письмово вмотивовану відповідь на зауваження. Строк – 3 робочих дні з дня надходження зауважень.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування (п. 23 Порядку).

Роботодавець може оскаржити припис. Строк для оскарження – 10 днів з дати отримання припису. Скарга, подана у встановлений строк, тимчасово припинить виконання припису. За результатами її розгляду припис можуть скасувати повністю або в окремій частині.

У зв’язку зі збільшенням з 01.01.2018 р. мінімальної заробітної плати у місячному розмірі до 3 723 грн., у керівників підприємств виникає: необхідність дотримуватись мінімальних державних гарантій в оплаті праці та відповідальність за неналежне оформлення трудових відносин.

Необхідно зазначити, що за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, недобросовісному роботодавцю доведеться сплатити десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто 37 230 грн. за кожного працівника щодо якого вчинено порушення.

За оформлення працівника на неповний робочий день, якщо він фактично працює повний робочий час керівник підприємства отримає штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а на сьогодні ця сума становить 111 690 грн.

Таку ж суму доведеться сплатити, якщо на підприємстві інспектор праці виявить допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Окрім цього, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць, штраф становить трикратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто 11 169 грн.

До того ж, відповідно до ст. 41 КУпАП на посадових осіб підприємства інспектором праці ОМС можуть бути накладені адміністративні штрафи.

Роботодавця не притягнуть до відповідальності, якщо він виконає припис про усунення порушень у встановлений строк. У цьому разі заходи щодо притягнення до відповідальності не вживатимуть ані щодо роботодавця (ст. 265 КЗпП), ані щодо його посадових осіб (п. 28 Порядку).

Виняток – якщо виявлено такі порушення, як:
• використання праці неоформлених працівників,
• несвоєчасна та не в повному обсязі виплата заробітної плати,
• недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

В таких випадках відповідальності не уникнути. Заходів щодо притягнення до відповідальності роботодавця та його посадових осіб буде вжито одночасно із внесенням припису й незалежно від факту усунення порушень під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Інспектор праці контролює, як роботодавець дотримує закону в трудових відносинах. Але пріоритет інспектора – запобігти порушенням через профілактичну роботу та консультації роботодавців.

За зверненням роботодавця інспектори праці можуть проаналізувати, як на підприємстві дотримують законодавства про працю, рекомендувати, як усунути недоліки (п. 31 Порядку).

Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Обухівської міської ради