Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Генеральний план села Таценки

(ЗАВАНТАЖИТИ)

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА ТАЦЕНКИ
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

з/п

Назва показника Одиниця виміру Існуючий стан Розрахунковий строк

(етап 15-20 років)

1. Населення осіб 485 906
2. Територія в межах населеного пункту, всього: га 62,04 96,22
  у т.ч.: житлової забудови, всього га 30,38 49,16
садибної га 30,38 49,16
Громадської забудови, всього га 2,64 3,63
  Комунальноскладської, всього га 0,53 1,57
     у т.ч.        – інженерних споруд га 0,07 1,17
  Комунальної (кладовища), всього га 0,25 0,25
Транспортної інфраструктури, всього га 7,92 18,64
  у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 2,46 13,18
          зовнішнього транспорту га 5,46 5,46
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього га 10,43 19,82
  у т.ч. зелених насаджень загального користування га 5,07 8,02
зелених насаджень спеціального призначення га 7,34
лісів, лісопарків га 5,17
         заболочених га 1,28
         трав`яної рослинності га 3,96
         індивідуального садівництва га 0,12
Водних поверхонь га 1,02 2,14
  Сільськогосподарських угідь га 8,59
3. Житловий фонд, всього тис.м2 18,433 33,168
  кількість квартир/буд. 262 489
262 489
  Розподіл житлового фонду за видами забудови:      
  садибна тис.м2 18,433 33,168
  кількість буд. 262 489
  Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2/чол. 38 36,5
4. Нове житлове будівництво, всього тис.м2 18,78
кількість квартир/буд. 227/227
одноквартирне садибне тис.м2 14,735

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про повторне оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Генеральний план с. Таценки Обухівської міської ради Київської області», розробленого на підставі рішення сесії Обухівської міської ради № 59-3-VII від 24.12.2015 року. Генеральний план розроблений з метою обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території.Генеральний план села Таценки визначає потреби в територіях для житлової забудови та іншого функціонального використання, обґрунтовує доцільність зміни меж села, межі функціональних зон, планувальну структуру, загальний стан довкілля (фактори, що його формують), а також містобудівні заходи щодо поліпшення санітарно-гігієнічного стану території, що мають природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні обмеження при використанні.Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».Відповідно до розділу ІV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 СЕО обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які одночасно відповідають двом критеріям, що визначені ст. 2 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.У зв’язку з тим, що в межах розробки генерального плану с. Таценки Обухівської міської ради Київської області, відсутні об’єкти щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, дана містобудівна документація, а саме: «Генеральний план с. Таценки Обухівської міської ради Київської області», що розробляється, відповідає лише одному з критеріїв що визначені ст. 2 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку” та не підлягає здійсненню стратегічної екологічної оцінки.Замовник: Обухівська міська рада.Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», м. Київ.

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом містобудівної документації

З містобудівною документацією «Генеральний план села Таценки» можна ознайомитися у строк з 16листопада 2019 року по  17 грудня 2019 року (включно) у земельному відділі  виконавчого комітету Обухівської міської ради за адресою: вул. Київська, 10, каб. 6, 1-й поверх, тел.: 5-05-09, 5-02-46, або на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради obcity.gov.ua, розділ «Архітектура», підрозділ «Генеральний план села Таценки».

Демонстраційний матеріал містобудівної документації буде розміщено  16листопада 2019 року по  17 грудня 2019 року (включно) в приміщенні виконкому Обухівської міської ради за адресою: вул. Київська, 10, 1-й поверх каб. 8.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Заступник міського голови Цельора В.В.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб у строк з 16 листопада  2019 року по  17грудня 2019 року (включно) виконавчим комітетом Обухівської міської ради, відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

  • поштою на адресу: Виконавчий комітет Обухівської міської ради, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 10.
  • в електронному вигляді: на електронну адресу: E-mail:vykonkom@obcity.gov.ua.

Інформація пропозицій громадськості, щодо врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації на місцевому рівні «Генеральний план села Таценки», буде розміщена на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради obcity.gov.ua, розділ «Архітектура», підрозділ «Генеральний план села Таценки».

Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: село Таценки, вул. Лісна,80, в приміщенні  сільського клубу 30 листопада  2019 р. о 12-00 год.