Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
____________2023102511233___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБІ»,
код ЄДРПОУ 16476986
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 4,
тел.: (044) 483-05-05 e-mail: prijomn@sobi.kiev.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика

Планованою діяльністю ТОВ «СОБІ» передбачається зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на території с. Копачів Обухівської територіальної громади Обухівського району Київської області. Кадастровий номер земельної ділянки – 3223184200:08:002:0019, загальна площа – 7,8399 га.

Технічна альтернатива 1
Зміна цільового призначення здійснюється із земель з цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами – під будівництво цегляного заводу.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається. Зміна цільового призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на будь-яке інше, крім промислового, не є нагальною проблемою підприємства, оскільки планована діяльність пов’язана з подальшим розміщенням цегляного заводу.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

В адміністративному відношення земельна ділянка здійснення планованої діяльності розташована в с. Копачів Обухівської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Земельна ділянка (кадастровий номер 3223184200:08:002:0019) загальною площею 7,8399 га знаходиться у власності ТОВ «СОБІ» на підставі Державного акту на право власності серія ЯЛ № 040652 від 09.09.2010 р. Категорія земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення (код 100), цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства (01.03), склад угідь згідно класифікації видів земельних угідь – пасовище (002.02).

Зміна цільового призначення обраної земельної ділянки з метою будівництва цегляного заводу обумовлена наявністю сировинної бази для виготовлення цегли, керамічних блоків, а саме двох кар’єрів з видобутку глини – Копачівським та Копачівським-1, розташованих у безпосередній близькості до ділянки здійснення планованої діяльності.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Альтернативою зміні цільового призначення земельної ділянки є розміщення цегляного заводу в межах діючого промислового майданчика ТОВ «СОБІ», розташованого за адресою: м. Обухів, вул. Промислова, 9. Кадастровий номер земельної ділянки 3223110100:01:004:0003, загальна площа 4,9198 га. Цільове призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення передбачається з метою розміщення на ній цегляного заводу, що сприятиме забезпеченню потреби забудовника у якісному будівельному матеріалі, створенню робочих місць та збільшенню надходжень у державний бюджет, що поліпшить соціально-економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий та більш виражений позитивний соціально-економічний вплив на розвиток регіону, ніж ведення сільськогосподарського виробництва на цих землях.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Виконання підготовчих і будівельних робіт при зміні цільового призначення земельної ділянки не передбачається.
Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення передбачена для земельної ділянки площею 7,8399 га, кадастровий номер 3223184200:08:002:0019, що знаходиться у приватній власності ТОВ «СОБІ».
На земельній ділянці після зміни її цільового призначення планується розміщення цегляного заводу виробничою потужністю до 120 млн. штук умовної цегли на рік.
До складу проектованого цегляного заводу входять наступні будівлі та споруди: цех підготовки сировини; цех готової продукції; адміністративно-побутовий корпус; ремонтний цех; складські приміщення; пункт охорони; пожежні резервуари; очисні споруди господарсько-побутових стічних вод; очисні споруди дощової каналізації; майданчик для відпочинку; автостоянка для легкових та вантажних автомобілів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно технічних умов та містобудівних умов та обмежень, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається (див. п.2).

щодо територіальної альтернативи 1
Територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалась поряд з територією планованої діяльності. Використання площ в межах земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтернативі №1 планованої діяльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Необхідна еколого-інженерна підготовка при зміні цільового призначення земельної ділянки не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається (див. п.2).

щодо територіальної альтернативи 1
Необхідна еколого-інженерна підготовка при зміні цільового призначення земельної ділянки не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
При зміні цільового призначення земельної ділянки вплив на клімат, мікроклімат, атмосферне повітря, водне, геологічне та техногенне середовища не передбачається.
Утворення відходів в процесі здійснення планованої діяльності не здійснюватиметься.
Вплив планованої діяльності на ґрунти, земельні ресурси передбачається за рахунок вилучення сільськогосподарських земель із користування (обігу).
Джерелами впливу на рослинний та тваринний світ є часткова втрата кормової бази.
Об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду планованою діяльністю не зачіпаються. Найближчим об’єктом природно-заповідного фонду є Гідрологічний заказник місцевого значення «Копачівський», розташований на відстані більше 3 км від ділянки здійснення планованої діяльності.
Земельна ділянка не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні розміщення земельної ділянки відсутні.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається (див. п.2).

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Відповідно до ст. 3, частина 3, п. 2, абзац 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року планована діяльність – зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель – відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Враховуючи, що зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення передбачається з метою розміщення на них цегляного заводу (ст. 3, частина 3, п. 6, абзац 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – «виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний»), планована діяльність зі зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення може мати значний вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених Наказом Міндовкілля від 15.03.2021 р. № 193.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),
що видається     Обухівською міською радою Київської області
  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua,
контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів –
Грицак Олена Анатоліївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Коментарі