На виконання рішення одинадцятої сесії восьмого скликання Обухівської міської ради від 24.06.2021 року № 326-11-VІІІ «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» та персонального складу конкурсної комісії», Обухівська міська рада Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

1. Кваліфікаційні вимоги затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» від 31.10.2018 № 1977, а саме:

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
– стаж роботи на керівних посадах – п’ять років;
– вільне володіння державною мовою;
– знання законодавства України (Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я)

2. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

3. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

4. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не більше 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради Київської області саме до 23 липня 2021 року.

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно – кадрової роботи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; телефон:
5-02-65.

ЗАЯВА участі в конкурсі на зайняття посади 

ЗГОДА на обробку персональних даних

ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Начальник відділу
організаційно – кадрової роботи                                                                  Л.М. Акусок

Коментарі