Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Конкурс на розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів

Конкурсна комісія з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на депозитних рахунках (далі-Комісія), яка створена розпорядженням міського голови від 18 червня 2021 року № 313 «Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу», повідомляє, що, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (далі-Порядок), сформовано Заявку-пропозицію та надіслано її банкам, які, відповідно до листа Національного банку України від 10.12.2020р. № 02-5/10-3177 відповідають умовам розміщення коштів місцевих бюджетів на депозиті, визначених підпунктом 6 пункту 3 Порядку та розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, а саме: ТВБВ 10026/05-38 філії головного управління по Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» , АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Заявка-пропозиція
щодо розміщення у 2021 році тимчасово вільних
коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установі банку

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.11 рішення сесії Обухівської міської ради від 24.12.2020р. № 87-3-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік» та розпорядження міського голови від 18 червня 2021 року № 313 «Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу», фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради запрошує Вас прийняти участь у конкурсі серед банківських установ, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, щодо розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установі банку.

1. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі;
2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради і банком, зокрема:
– річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;
– права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради;
– заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;
– відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
– можливість вільного дорозміщування або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;
– термін повернення коштів на рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення фінансового управління;
– можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;
– щомісячне перерахування до бюджету Обухівської міської територіальної громади відсотків за вкладом;
– відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного
повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Обухівської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку;
3) завірені належним чином копії документів банка-претендента:
– свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
– статуту банку;
– положення про філію (відділення) банку;
– банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;
– довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

2. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням і банком є:
– можливість постійного поповнення вкладу;
– права вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
– заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;
– в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в органах Казначейства України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

3. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

4. Критеріями при визначенні банку – переможця є:
– розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
– відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;
– строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;
– термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління;
– можливість збільшення процентної ставки по депозиту;
– позитивний досвід спільної роботи.

5. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

6. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується в сумі 30000000 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

7. Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою “заява на участь у конкурсі”. Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

8. Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 17 години «29» червня 2021 року за адресою: 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 6, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради. Контактні телефони: 0679888689, 5-04-07; 5-06-51.

9. Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади на депозитних рахунках відбудеться «30» червня 2021 року о 10 годині за адресою: м. Обухів, вул. Малишка, 6, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради.

10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

11. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

12. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

13. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 4 та 5 заявки – пропозиції.

14. У разі, коли до кінцевого терміну подання заявок та пропозицій надійшла пропозиція лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, така пропозиція є підставою для укладення фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) з цією установою банку.

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради                                                                      Ніна МЕДВІДЧУК

Коментарі