Остання декларація ФОП – платника ЄП щодо якого внесено запис про припинення подається на паперових носіях

79

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платник податків який ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларацію, зокрема, з місцевих податків і зборів може подавати за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду.

Внесення до ДРФО запису про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі, зокрема, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП.

Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Якщо після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності ФО продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі державної реєстрації припинення, зокрема, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Звертаємо увагу, що з 01.04.2021 податкова декларація платника єдиного податку – ФОП подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752), у складі якої передбачено подання звітності про нарахування ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органу ДПС за основним місцем обліку платника ЄВ.

Отже, ФО щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, подають Декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення звітного періоду на який припадає дата ліквідації.

У полі 8 «Особливі відмітки» Декларації у рядку 8.1 «платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+».

Нагадуємо, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється, зокрема, у випадку наявності в Державному реєстрі інформації про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності ФО.

Тому остання Декларація подається особисто ( чи уповноваженою на це особою) або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

ФО разом з останньою Декларацією подають додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (крім ФО, які звільняються від сплати за себе ЄВ відповідно до Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зі змінами та доповненнями).

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі