Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Пасивні доходи платника податку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що визначення поняття пасивні доходи наведено у п.п.14.1.268 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України. Згідно з цим визначенням, пасивні доходи – це доходи, отримані у вигляді:

-процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
-процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
-плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
-доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
-доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
-відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
-доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
-інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
-роялті;
-дивідендів;
– виплат і відшкодувань.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі