З 01 січня 2021 розширено коло платників, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску

94

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з 01 січня 2021 року набрали чинності норми Закону України від 13 травня 2020 №592 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року №2464.

Внесеними змінами розширено коло платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску та види пенсійного забезпечення, які дають право не сплачувати такий внесок.

Так, звільняються від сплати за себе єдиного внеску ФОП та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як ФОП, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Особи, які проводять незалежну професійну діяльність та ФОП, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску – (част.6 ст.4 Закону №2464).

Змінами, внесеними до п.2 част.1 ст.7 Закону №2464 встановлено, що ФОП (крім тих, які перебувають на спрощеній системі оподаткування), особами, які провадять незалежну професійну діяльність та членами фермерського господарства єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі неотримання такими платниками доходу (прибутку) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом №2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Таким чином, для ФОП (крім тих, які перебувають на спрощеній системі оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства з 01 січня 2021 скасовано обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку), але передбачено право таких платників у разі неотримання доходу (прибутку) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом №2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Отже, з 01 січня 2021 року самостійне визначення бази нарахування ЄВ у разі неотримання доходу (прибутку) у звітному періоді є правом, а не обов’язком для таких платників.

Якими документами доводити факт сплати роботодавцем ЄСВ за відповідні місяці.

Відповідно до статті 20 Закону № 2464 податковим органам з метою перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески. Таким чином, ФОП або особи, які провадять незалежну професійну діяльність не повинні повідомляти про факт сплати за них ЄСВ роботодавцем.

Заповнення звітності ФОПа місяці, за які ЄСВ за себе не сплачений, бо сплачений роботодавцем за основним місцем роботи.

Відповідно до п.4 част.2 ст.6 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність про нарахування ЄСВ в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Враховуючи зазначене та норми част.6 ст.4 Закону № 2464, такі платники у паперовому варіанті звітності проставляють прочерки за місяці, за які роботодавцем сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску (в електронному варіанті звітності поля залишаються не заповненими).

Механізми звірки інформації по сплаті ЄСВ ФОПом і роботодавцем у разі виникнення непорозумінь щодо сплати ЄСВ за певні місяці.

З 01.01.2021 такий механізм визначено статтею 20 Закону № 2464. Об’єм інформації, терміни та порядок її отримання затверджується окремими протоколами на підставі порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі