ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МІСТІ КИЇВ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ

111

КИЇВ. У грудні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13, 21 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення постів від електроенергії. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 13 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6390 проб атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у грудні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, ще на одному – як підвищений, на одинадцяти – як високий. На трьох постах ІЗА не розраховувався тому, що на них визначалась одна домішка.

Загалом по місту у грудні відмічались підвищені середньомісячні концентрації п’яти забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту на рівні 3,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 2,0 ГДКс.д., формальдегіду – 1,7 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,3 ГДКс.д. (таблиці 1, 2). Вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.

З завислих речовин перевищення ГДКс.д. спостерігалось тільки на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) в 1,1 раза, на інших постах середньомісячні концентрації були на рівні 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту у грудні був на рівні 2,0-2,5 ГДКс.д., за винятком району ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,4 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані на Бессарабській площі – 2,5 ГДКс.д., на площі Перемоги (ПСЗ № 6), проспекті Перемоги (ПСЗ № 11), вулицях Каунаській (ПСЗ № 9) та Інженера Бородіна (ПСЗ № 2) – 2,4 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста були у межах 0,1-0,5 ГДКм.р.

Вміст оксиду вуглецю у повітрі за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і був у межах 0,1-0,5 ГДКс.д. та 0,1-0,7 ГДКм.р. відповідно. Лише на проспекті Перемоги 14 грудня зафіксовано один випадок разової концентрації на рівні 1,0 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Найбільші з них були відмічені на площі Перемоги, вулицях Інженера Бородіна та Академіка Стражеска (ПСЗ № 1, перетин з бульваром Вацлава Гавела) – 4,0 ГДКс.д., на проспекті Перемоги та вулиці Каунаській – 3,8 ГДКс.д., на Бессарабській площі – 3,5 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,3-3,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д.

Максимальний вміст цієї домішки на рівні 2,4 ГДКм.р. зафіксовано на площі Перемоги, 2,0 ГДКс.д. – на вулиці Каунаській. Ще на дев’яти постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0 – 1,9 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Каунаській, площі та проспекті Перемоги – 21,2-26,9%; загалом по місту вона становила 12,2% (в минулому місяці – 7,3%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,3 ГДКс.д., максимальний – 0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на двох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,003 мг/м3, максимальні – 0,004-0,005 мг/м3 (0,5-0,6 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації фенолу на шести постах спостережень були на рівні 1,0 ГДКс.д., максимальні – 0,7-1,1 ГДКм.р. Більш високий максимальний вміст фенолу зафіксовано на вулиці Академіка Стражеска.

Середній вміст формальдегіду майже на всіх 12-ти постах, де проводились спостереження, перевищував рівень ГДКс.д. у 1,3-2,0 раза. Середньомісячні концентрації формальдегіду на рівні 2,0 ГДКс.д. були зафіксовані на площах Бессарабській та Перемоги, проспекті Перемоги, вулицях Каунаській та Стражеска. В районі проспекту Науки та Гідропарку (ПСЗ № 15) вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 1,0 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки на всіх постах були у межах 0,2-0,3 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 8-ми постах, хлористого водню – на 6, фтористого водню – на 4-х постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим повітрям у грудні відзначались райони вулиці Каунаської, Бессарабської площі, проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин) та Деміївської площі. Високим рівнем забруднення також характеризувались райони площі Перемоги, вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Оболонського проспекту, бульвару Лесі Українки, вулиць Інженера Бородіна та Попудренка. Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з попереднім місяцем загальний рівень забруднення повітря не змінився, порівняно з груднем 2019 р. він дещо знизився.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у грудні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари і Обухів. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Українка спостереження не проводились через відключення поста від електроенергії.

У місті Біла Церква у грудні було відібрано і проаналізовано 624 проби, у місті Бровари – 312 проб, у місті Обухів – 156 проб повітря.

Загальний рівень забруднення повітря за ІЗА в містах Біла Церква, Бровари та Обухів оцінювався, як низький.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забрудню-вальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,6 ГДКм.р.,завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був вищим на ПСЗ № 2 (вул.В.Чорновола), іншими домішками – майже однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з попереднім місяцем вміст забруднювальних домішок у повітрі майже не змінився. Порівняно з груднем 2019 р. рівень забруднення повітря оксидом вуглецю і діоксидом сірки дещо підвищився, інших домішок – не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,1 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю, завислих речовин та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. (табл.3).

У порівнянні з листопадом цього року вміст забруднювальних домішок у повітрі майже не змінився. Порівняно з груднем 2019 р. вміст оксиду вуглецю дещо знизився, інших домішок майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., за-вислих речовин і оксиду вуглецю – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з листопадом цього року знизився вміст діоксиду сірки та завислих речовин; вміст діоксиду азоту помітно підвищився. Порівняно з груднем 2019 р. у повітрі дещо знизився вміст діоксиду сірки, підвищився вміст діоксиду азоту.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 0,7 0,8   0,9   0,5 0,5 0,7   0,7 0,7 0,6
Дiоксид сiрки 2,0 2,3 2,2 2,4 0,4 2,4 2,5 2,1 2,4   2,4   2,0 2,2 2,3   1,7 2,0 1,9
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
Дiоксид азоту 4,0 3,0 2,8 4,0 0,3 4,0 3,5 2,8 3,8   3,8   2,3 3,3 3,3   2,8 3,0 2,3
Оксид азоту                             1,3   1,3 1,3 0,8
Фенол 1,0 1,0           1,0 1,0         1,0 1,0   1,3 1,0 2,7
Фтористий водень           0,2 0,4   0,2           0,2   0,3 0,2 0,4
Хлористий водень   0,3 0,3 0,3   0,4 0,3       0,3           0,2 0,3 0,3
Амiак 0,2   0,2 0,2   0,2     0,2   0,2     0,2 0,2   0,2 0,2 0,2
Формаль-дегiд 1,7 2,0 1,3   1,0 2,0 2,0 1,7 2,0   2,0   1,0 1,7 1,7   1,7 1,7 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019
Завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3   0,4   0,2 0,3 0,3   0,4 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5   0,5   0,4 0,4 0,4   0,5 0,5 0,4
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 1,0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1,5 1,0 0,8
Дiоксид азоту 1,9 1,1 1,0 1,6 0,2 2,4 1,2 1,0 2,0   1,7   0,9 1,3 1,6   1,9 2,4 1,4
Оксид азоту                             0,5   0,4 0,5 0,3
Сiрко-водень     0,6 0,5                         1,3 0,6 0,5
Фенол 1,1 0,8           0,8 0,7         0,7 0,7   1,0 1,1 1,2
Фтористий водень           0,2 0,2   0,2           0,2   0,2 0,2 0,2
Хлористий водень   0,5 0,6 0,5   0,6 0,5       0,5           0,6 0,6 0,4
Амiак 0,1   0,1 0,1   0,1     0,1   0,1     0,1 0,1   0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,3 0,3 0,3   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3   0,3   0,2 0,3 0,3   0,4 0,3 0,3

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 листо-пад 2020 гру-день 2020 гру-день 2019 1 2 листо-пад 2020 гру-день 2020 гру-день 2019
Завислі речовини 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3
Діоксид азоту 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019 листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019
Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3
Діоксид азоту 1,8 1,8 1,7 0,7 0,7 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019 листопад 2020 грудень 2020 грудень 2019
Завислі речовини 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
Діоксид сірки 1,2 0,8 1,0 0,2 0,1 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2
Діоксид азоту 2,0 2,5 1,7 0,7 0,8 0,6

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі