Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Як обрати або перейти на спрощену систему оподаткування?

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 №308 (далі – наказ №308).

За вибором платника податків заява подається:
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв’язку в електронній формі;
4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації ФОП.

Фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для І-ІІ груп, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для ІІІ групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, за формою, затвердженою наказом №308.

Суб’єкт господарювання, який є платником єдиного податку, може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, подавши заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу та за умови дотримання ним вимог, встановлених ПКУ для групи єдиного податку, на якій він перебуває. При цьому у платника єдиного податку ІІІ групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у разі обрання ним І або ІІ групи чи ставки єдиного податку, встановленої для ІІІ групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі