Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ

КИЇВ. У серпні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та № 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

У повітрі міста визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид сірки та діоксид азоту – на 14 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

У серпні стан забруднення атмосферного повітря в місті порівняно з попереднім місяцем дещо знизився. За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на дев’яти постах він характеризувався, як високий, на чотирьох – як підвищений, на одному – як низький (див.рис.). На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у серпні середньомісячні концентрації п’яти забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 3,0 рази, формальдегіду – у 1,7 раза, фенолу – у 1,3 раза, оксиду азоту – у 1,2 раза, діоксиду сірки – у 1,1 раза (табл. 1, 2).

З завислих речовин перевищення ГДКс.д. за середнім вмістом відмічалось на ПСЗ №7 (Бессарабська пл.), ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) у 1,2 раза. На інших постах середній вміст завислих речовин був у межах 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,2-0,6 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 1,5 ГДКс.д. зафіксовані на проспекті Перемоги, площах Бессарабській та Перемоги (ПСЗ № 6); ще на восьми постах середньомісячні концентрації були у межах 1,0-1,4 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,2 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,6 ГДКс.д. та 0,1-1,0 ГДКм.р. відповідно. Одиничну концентрацію на рівні 1,0 ГДКм.р. зафіксовано 27 серпня на проспекті Перемоги.

Вміст діоксиду азоту на усіх постах перевищував відповідні ГДК, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37). Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду азоту відмічені: на площі Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 4,3 ГДКс.д., на проспекті Перемоги – 4,0 ГДКс.д.; на інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,0-3,8 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 – 0,5 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 2,2 ГДКм.р. зафіксовано на площі Перемоги, 2,0 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги; на інших одинадцяти постах максимальні концентрації були у межах 1,0-1,9 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,2 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у серпні зафіксовано 182 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 18,1 %від загальної кількості спостережень за цією домішкою (у минулому місяці – 24,9%). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту зафіксована на ПСЗ № 7 –38%, на ПСЗ №№ 6, 9, 11 – 32%.

Вміст формальдегіду визначався на 13-ти постах. Найбільший середньомісячний вміст формальдегіду зафіксовано на Бессарабській площі та проспекті Перемоги – 2,0 ГДКс.д. На 10-ти постах середньомісячні концентрації формальдегіду були у межах 1,0-1,7 ГДКс.д., на пр. Науки – 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації формальдегіду були на рівні 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту у серпні становив 1,2 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на Деміївській площі – в районі інтенсивного руху автотранспорту.

Середньомісячні концентрації фенолу на усіх семи постах були на рівні 1,0-1,7 ГДКс.д., максимальні – 0,7-0,9 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,003 мг/м3, максимальні – 0,005 мг/м3 (0,6 ГДКм.р.).

Вміст аміаку, хлористого водню та фтористого водню не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Деміївської та Бессарабської площ. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги (район метро «Святошин»), вулиці Каунаська, Семена Скляренка, площа Перемоги, вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), Оболонський проспект, бульвар Лесі Українки.

Повітря на вулицях Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким рівнем.

Загалом у серпні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось зниження середнього вмісту діоксиду азоту і оксиду азоту.

У порівнянні з серпнем 2019 р. рівень забруднення повітря в Києві також знизився, в основному за рахунок зниження середньомісячних концентрацій формальдегіду. Поряд з цим дещо підвищився вміст фенолу.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у серпні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари і Обухів. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Українка спостереження не проводились через відключення поста від електроенергії.

БІЛА ЦЕРКВА.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,5 ГДКc.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю– 0,5 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,9 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був дещо вищим на ПСЗ № 2 (вул. Вячеслава Чорновола); вміст інших домішок був однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з липнем цього року рівень забруднення повітря не змінився. Порівняно з серпнем минулого року дещо підвищились концентрації діоксиду азоту.

БРОВАРИ.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКc.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з липнем цього року та серпнем 2019 р. рівень забруднення повітря діоксидом сірки дещо підвищився, іншими домішками – майже не змінився.

ОБУХІВ.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю – 0,2 ГДКм.р.

У порівнянні з липнем цього року дещо підвищились концентрації діоксиду сірки. Порівняно з серпнем 2019 р. рівень забруднення повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки дещо підвищився, іншими домішками – суттєво не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 липень 2020 серпень 2020 серпень 2019
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 0,5 0,9 1,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7
Дiоксид сiрки 1,0 1,4 1,0 1,1 0,2 1,5 1,5 0,9 1,1 1,5 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2
Оксид вуглецю 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
Дiоксид азоту 2,0 3,3 2,5 3,5 0,5 4,3 4,3 3,3 4,3 4,0 2,5 3,5 3,8 3,8 3,5 3,0 3,0
Оксид азоту 1,2 1,5 1,2 1,2
Фенол 1,3 1,3 1,0 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3
Амiак 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Формаль-дегiд 1,7 1,7 1,7 0,7 1,7 2,0 1,3 1,7 2,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 липень 2020 серпень 2020 серпень 2019
Завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5
Дiоксид сiрки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,6 0,7 0,8 0,4 0,4 1,0 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 1,0 0,9
Дiоксид азоту 1,1 1,6 1,0 1,7 0,2 2,2 1,8 1,7 1,9 2,0 1,1 1,5 1,5 1,6 2,3 2,2 1,2
Оксид азоту 0,4 0,4 0,4 0,3
Сiрко-водень 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Фенол 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Хлористий водень 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 0,8
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 липень 2020 серпень 2020 серпень 2019 1 2 липень 2020 серпень 2020 серпень 2019
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,5 2,5 2,5 2,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
липень

2020

серпень 2020 серпень 2019 липень

2020

серпень 2020 серпень 2019
Завислі речовини 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1
Діоксид сірки 0,7 0,9 0,8 0,2 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
липень

2020

серпень 2020 серпень 2019 липень

2020

серпень 2020 серпень 2019
Завислі речовини 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,9 0,7 0,2 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,0 0,9 0,8 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
Імені Бориса Срезневського

Коментарі