Яка заборгованість вважається безнадійною?

117

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що ознаки безнадійної заборгованості визначені у п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, відповідно до яких безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:

– заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

– прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

– прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;

– прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, що не перевищує 25 відс. мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

– актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією;

– сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

– прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

– заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

– заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі