Шановні споживачі !

460

Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» повідомляє про намір встановити з 01.10.2020р. тарифи на транспортування теплової енергії у зв’язку із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово -комунальні послуги».

Попередній скоригований тариф -93,49 грн./Гкал на транспортування теплової енергії був встановлений підприємству виконавчим комітетом Обухівської міської ради з 01.01.2019р.

За період дії тарифу відбулося зростання основних його складових.Так вартість 1 квт/год електроенергії класу 2 передбачалося в розмірі 2,13113 грн.(без ПДВ). За попередні 6 місяців поточного року середній тариф склав 2,2789 грн.,тобто збільшився на 6,9%.

Піднялися ціни на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах теплопостачання

Також відбулося зростання прожиткового мінімуму з 1921 грн. в січні 2019р. до
2197 грн. в жовтні 2020р. З урахуванням змін та доповнень до Галузевої угоди в 2018-2019р.р. було збільшено розмір мінімальної тарифної ставки у відсотках до прожиткового мінімуму до 160%.

Вище згадані зовнішні фактори, на які підприємство не має впливу значно погіршили фінансове становище та по результатах діяльності за 2019р. підприємство має збиток в сумі 871 тис.грн.,за 1 квартал 2020р. підприємство має збиток 335,3 тис.грн.

Відповідно до Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. (зі змінами та доповненнями) витрати на покриття втрат в теплових мережах включаються лише до тарифів на транспортування теплової енергії, після чого виробнику теплової енергії компенсуються витрати, пов’язані з виробництвом теплової енергії, що втрачаються в теплових мережах.

При розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими(розподільними) тепловими мережами:
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії (для ПрАТ «Енергія)
-308,35 грн./Гкал
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії для будинків від ЦТП
(для ПрАТ «Енергія»)-328,65 грн./Гкал.

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2020р. для ПрАТ «Енергія» з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів

без ПДВ

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для всіх категорій споживачів
  тис.грн

      на   

      рік

грн/Гкал

 

 
1 2  

 

3

4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 23,00 20,30
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 23,00 20,30
1.1.1 витрати на електроенергію 23,00 20,30
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств 0,00 0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.3 інші прямі витрати 0,00 0,00
1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші  операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 0,00 0,00
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 126,1 2,07
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 23,00 20,30
9  Тарив на транспортування теплової  енергії   308,35
10 Тариф на транспортування теплової енергії,  з утриманнямЦТП грн/Гкал   328,65
11 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 1133      
11.1 теплової енергії інших власників 1133  
11,2 теплової енергії власним споживачам    
12 Рівень рентабельності,%    

 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2020р. для ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для всіх категорій споживачів
  тис.грн

      на   

      рік

грн/Гкал

 

 
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 4698,8 76,96
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 652,5 10,69
1.1.1 витрати на електроенергію 461,0 7,55
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств    
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення    
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 191,5 3,14
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3173,7 51,98
1.3 інші прямі витрати 425,5 6,97
1.3.1 амортизаційні відрахування 388,5 6,36
1.3.2 інші прямі витрати 37,0 0,61
1.4 загальновиробничі витрати 447,1 7,32
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 388,8 6,37
1.4.2 інші витрати 58,3 0,95
2 Адміністративні витрати 1614,2 26,44
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1517,8 24,86
2.2 інші витрати 96,4 1,58
3 Інші  операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 6313,00 103,40
6 Витрати на покриття втрат 12364,2 202,51
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 149,0 2,44
7.1 податок на прибуток 22,7 0,37
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти) 126,3 2,07
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 18826,2 308,35
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   308,35
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 61055,60  
10.1 теплової енергії інших власників 61055,60  
10,2 теплової енергії власним споживачам    
11 Рівень рентабельності,%    

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою:08702 м.Обухів вул..Миру,13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 14 серпня 2020р. (включно).З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті obсity.gov.ua.

Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»                 П.Г.Демченко

Коментарі