Шановні споживачі !

280

Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, у зв’язку із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоенергопостач» повідомляє про намір встановити з 01.10.2020 року тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води

Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії, що надається населенню м. Обухів

Найменування показників Тариф,

(змішаного типу) на послугу з постачання теплової енергії

Для населення

(Гкал/грн.)

 

Тариф на послугу з постачання теплової енергії

З використанням природного газу

Для населення

(Гкал/грн.)

Тариф на послугу з постачання теплової (з використанням альтернативних джерел енергії) енергії

Для населення

(Гкал/грн.)

 

Тариф на виробництво теплової енергії 1190,04 1266,96 1113,12
Тариф на транспортування теплової енергії 342,74 342,74 342,74
Тариф на постачання теплової енергії 0 0
Тариф на теплову енергію 1532,78 1609,70 1455,86
ПДВ 20% 306,56 321,94 291,17
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ 1839,34 1931,64 1747,03

 

Структура тарифу на послугу з постачання гарячої води, що надається населенню м. Обухів

 

Найменування показників

Тариф на послугу з постачання гарячої води для будинків

з ІТП, грн /м3

 

Послуга з постачання гарячої води (за умови підключення рушникосушильника), з ПДВ 116,80
Послуга з постачання гарячої води (за відсутності рушникосушильника), з ПДВ 108,61

 

Структура середньозваженого тарифу на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії ТОВ “Теплоенергопостач”

№ з/п Показники Одиниці виміру На потреби споживачів
населення бюджетних установ інших споживачів
1 Тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу (без ПДВ) грн./Гкал 1 609,70 1 609,70 1 609,70
2 Обсяг теплової енергії, виробленої з використанням природного газу (без ПДВ) Гкал 2273,0 36,0 623,0
3 Тариф на теплову енергію вироблену з використанням альтернативних джерел енергії (без ПДВ) грн./Гкал 1455,86 1455,86 1228,95
4 Обсяг теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії (без ПДВ Гкал 2273,0 36,0 623,0
5 Середньозважений (змішаний) тариф на теплову енергію (без ПДВ) грн./Гкал 1532,78 1532,78 1419,33
6 Податок на додану вартість грн./Гкал 306,56 306,56 283,87
7 Тариф на послугу з постачання теплової енергії грн./Гкал 1839,34 1839,34 1703,19

 

Структура тарифів на теплову енергію (з використанням природного газу) ТОВ “Теплоенергопостач”

№ з/п Назва показника Послуга з постачання гарячої води
всього у тому числі
з рушникосушильниками без рушникосушильників
тис. грн грн/м-3 тис. грн грн/м-3 тис. грн грн/м-3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собівартість власної теплової енергії, врахованої у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 1457,675 80,98 1214,116 82,21 243,559 75,38
1.1 зокрема паливна складова* 754,096 41,89 628,096 42,53 126,000 39,00
2 Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води 272,340 15,13 223,455 15,13 48,885 15,13
3 Решта прямих витрат, у тому числі: 0 0 0 0 0 0
3.1 Витрати на придбання електричної енергії 0 0 0 0 0 0
3.2 Прямі витрати на оплату праці 0 0 0 0 0 0
3.3 Інші прямі витрати, у тому числі : 0 0 0 0 0 0
3.3.1 відрахування на соціальні заходи 0 0 0 0 0 0
3.3.2 амортизаційні відрахування 0 0 0 0 0 0
3.3.3 Витрати на ремонт 0 0 0 0 0 0
3.3.4 Інші прямі витрати 0 0 0 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0 0 0
6 Повна собівартість 1730,015 96,11 1437,571 97,34 292,444 90,51
7 Витрати на відшкодування втрат 0 0 0 0 0 0
8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0 0 0 0 0 0
8.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0 0 0 0 0 0
8.2 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0
9 Вартість послуги 1730,015 х 1437,571 х 292,444 х
10 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води без ПДВ х 96,11 х 97,34 х 90,51
11 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води з ПДВ, усього, у тому числі: х 115,33 х 116,80 х 108,61
11.1 паливна складова з ПДВ х 50,27 х 51,03 х 46,80
11.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 65,06 х 62,60 х 58,92
12 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості (з урахуванням обсягів втрат теплової енергії в мережах постачання гарячої води), Гкал 951,0 х 792,1 х 158,9 х
13 Тариф на теплову енергію без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі: х 1532,78 х 1532,78 х 1532,78
13.1 Повна планова собівартість теплової енергії, грн/Гкал х 1497,52 х 1497,52 х 1497,52
13.2 Прибуток у тарифі на теплову енергію, грн/Гкал* х 35,26 х 35,26 х 35,26
14 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3 18000 х 14769 х 3231 х
15 Кількість абонентів, яким надаються послуги 530 х 432 х 98 х
16 Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг   х   х   х
17 Середньомісячна заробітна плата, грн   х   х   х
18 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3 18000 х 14769 х 3231 х
19 Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн х 15,13 х 15,13 х 15,13
20 Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання гарячої води, Гкал/м-3 х 0,053 х 0,054 х 0,049

 

Структура Тарифу на теплову енергію (з використанням альтернативних джерел енергії) ТОВ “Теплоенергопостач”

(без податку на додану вартість)

№ з/п Показники Одиниця виміру На потреби споживачів
населення (90% від тарифу на природному газу – 1223,84 грн/Гкал) бюджетних установ (90% від тарифу на природному газу – 1223,84 грн/Гкал) інших споживачів
1 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал 1455,86 1455,86 1228,95
2 Тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 1113,12 1113,12 886,21
3 Тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 342,74 342,74 342,74
4 Тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 0 0 0

 

Структура тарифів на виробництво теплової енергії (з використанням природного газу) ТОВ “Теплоенергопостач”

(без податку на додану вартість)

N з/п Показники Од. виміру  Сумарні та середньозважені показники Виробництво теплової енергії
для потреб населення
Виробництво теплової енергії
для потреб бюджетних установ
та інших споживачів, усього
у тому  числі:
виробництво теплової енергії
для потреб бюджетних установ
виробництво теплової енергії
для потреб
інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн  7875,94 6105,93 1770,02 96,43 1673,59
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 5318,54 4123,33 1195,21 65,03 1130,18
1.1.1 паливо тис. грн 4882,77 3785,50 1097,27 59,68 1037,59
1.1.2 електроенергія тис. грн 423,35 328,20 95,15 5,20 89,96
1.1.3 покупна теплова енергія тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 12,41 9,62 2,79 0,15 2,64
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 765,00 593,06 171,94 9,39 162,55
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 773,08 599,32 173,76 9,49 164,27
1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 168,30 130,47 37,83 2,07 35,76
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 604,78 468,85 135,93 7,43 128,51
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1019,33 790,22 229,11 12,52 216,59
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 443,67 343,95 99,72 5,45 94,27
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 97,61 75,67 21,94 1,20 20,74
1.4.3 інші витрати тис. грн 478,04 370,60 107,45 5,87 101,58
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 1029,01 797,73 231,28 12,63 218,65
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 742,36 575,50 166,85 9,11 157,74
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 163,32 126,61 36,71 2,01 34,70
2.3 інші витрати тис. грн 123,34 95,62 27,72 1,51 26,21
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 інші витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість тис. грн 8904,95 6903,66 2001,30 109,06 1892,23
7 Витрати на відшкодування  втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: тис. грн 217,14 168,34 48,80 2,66 46,14
8.1 податок на прибуток тис. грн 39,04 30,27 8,77 0,48 8,30
8.2 дивіденди тис. грн 0 0 0,00 0 0
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0 0 0,00 0 0
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 інше використання прибутку (обігові кошти 2%) тис. грн 178,10 138,07 40,03 2,18 37,84
8.6 рентабельність % 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44
9 Вартість виробництва ТЕ за відповідними тарифами тис. грн 9122,09 7071,99 2050,10 111,72 1938,37
10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема грн./Гкал 1266,96 1266,96 1266,96 1266,96 1266,96
10.1 паливна  складова грн./Гкал 678,16 678,16 678,16 678,16 678,16
10.2 решта витрат,крім паливної складової грн./Гкал 588,79 588,79 588,79 588,79 588,79
11 Реалізація ТЕ власним споживачам Гкал 5864,00 4 546,00 1318,00 72,00 1 246,00
12 Обсяг  покупної ТЕ Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Ціна покупної ТЕ грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Відпуск теплової енергії з колекторів власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії Гкал 7200,00 5582,00 1618,00 88,00 1530,00
15 Собівартість у тарифах на виробництво теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії грн./Гкал 1236,80 1236,77 1236,90 1236,80 1236,77

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для населення ТОВ “Теплоенергопостач”

№ з/п Назва показника Послуга з постачання гарячої води
всього у тому числі
з рушникосушильниками без рушникосушильників
тис. грн грн/м-3 тис. грн грн/м-3 тис. грн грн/м-3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собівартість власної теплової енергії, врахованої у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 1457,675 80,98 1214,116 82,21 243,559 75,38
1.1 зокрема паливна складова* 754,096 41,89 628,096 42,53 126,000 39,00
2 Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води 272,340 15,13 223,455 15,13 48,885 15,13
3 Решта прямих витрат, у тому числі: 0 0 0 0 0 0
3.1 Витрати на придбання електричної енергії 0 0 0 0 0 0
3.2 Прямі витрати на оплату праці 0 0 0 0 0 0
3.3 Інші прямі витрати, у тому числі : 0 0 0 0 0 0
3.3.1 відрахування на соціальні заходи 0 0 0 0 0 0
3.3.2 амортизаційні відрахування 0 0 0 0 0 0
3.3.3 Витрати на ремонт 0 0 0 0 0 0
3.3.4 Інші прямі витрати 0 0 0 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0 0 0
6 Повна собівартість 1730,015 96,11 1437,571 97,34 292,444 90,51
7 Витрати на відшкодування втрат 0 0 0 0 0 0
8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0 0 0 0 0 0
8.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0 0 0 0 0 0
8.2 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0
9 Вартість послуги 1730,015 х 1437,571 х 292,444 х
10 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води без ПДВ х 96,11 х 97,34 х 90,51
11 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води з ПДВ, усього, у тому числі: х 115,33 х 116,80 х 108,61
11.1 паливна складова з ПДВ х 50,27 х 51,03 х 46,80
11.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 65,06 х 62,60 х 58,92
12 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості (з урахуванням обсягів втрат теплової енергії в мережах постачання гарячої води), Гкал 951,0 х 792,1 х 158,9 х
13 Тариф на теплову енергію без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі: х 1532,78 х 1532,78 х 1532,78
13.1 Повна планова собівартість теплової енергії, грн/Гкал х 1497,52 х 1497,52 х 1497,52
13.2 Прибуток у тарифі на теплову енергію, грн/Гкал* х 35,26 х 35,26 х 35,26
14 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3 18000 х 14769 х 3231 х
15 Кількість абонентів, яким надаються послуги 530 х 432 х 98 х
16 Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг х х х
17 Середньомісячна заробітна плата, грн х х х
18 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3 18000 х 14769 х 3231 х
19 Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн х 15,13 х 15,13 х 15,13
20 Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання гарячої води, Гкал/м-3 х 0,053 х 0,054 х 0,049

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води направляти до ТОВ «Теплоенергопостач» за поштовою адресою: 08703 м. Обухів, вул. Каштанова, 23 г та на електронну адресу: teployenergopostach@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 24 липня 2020 року (включно).

Адміністрація ТОВ «Теплоенергопостач»

Коментарі