Періоди роботи до 1 січня 2004 року які зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії

587
Періоди, який враховують до страхового стажу в одинарному розмірі (стаття 56 Закону «Про пенсійне забезпечення»)
1 Період роботи, виконуваної на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах
2 Період роботи на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю
3 Період одержання допомоги по безробіттю
4 Творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників, які не є членами таких спілок, – за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.При цьому творча діяльність членів Спілки письменників України, Спілки художників України, Спілки композиторів України, Спілки кінематографістів України, Спілки театральних діячів України, інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, але об’єднані відповідними професійними комітетами, до 01.01.92  зараховується в стаж роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випадках стаж творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок республіки, починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного автора.
5 Період військової служби та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби
6 Період служби у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання
7 Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчаль­них закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та переваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
8 Період тимчасової непрацездатності, що почалася у період роботи
9 Час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього  догляду
10 Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку
11 Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років
12 Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (статті 13 і 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)

 

Період, який враховують до страхового стажу у потрійному розмірі
13 Час військової служби у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях Згідно порядку,  встановленому  для
обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій  за  вислугу
років військовослужбовцям(стаття 59 Закону «Про пенсійне забезпечення»)
14 Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні, громадян, необґрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності або необґрунтовано репресованих і згодом реабілітованих стаття 58 Закону«Про пенсійне забезпечення»
15 Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни стаття 59 Закону«Про пенсійне забезпечення»
16 Час роботи в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8.09.41 по 27.01.44

 

Період, який враховують до страхового стажу у подвійному розмірі
17 Час проживання в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8.09.41 по 27.01.44 стаття 59 Закону «Про пенсійне забезпечення»
18 Час роботи громадян, незалежно від віку, в т.ч. як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба (крім осіб вказаних у позиції. 14 цієї таблиці) в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій
19 Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділен­нях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефі­циту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатоміч­них і реанімаційних відділен­нях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я . (При цьому особам, яким пенсії призначені до 15.08.2003 стаж не переглядається.) стаття 60 Закону «Про пенсійне забезпечення»
20 Час роботи на водному транспорті Повний навігаційний період роботи, як за рік роботи стаття 61 Закону «Про пенсійне забезпечення»
21 Час роботи на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій згідно із Списком сезонних робіт для призначення пенсій Повний сезон роботи, як за рік роботи
22 Час роботи на інших сезонних роботах ніж зазначено у позиції 22 таблиці (згідно із Списком сезонних робіт і галузей) За його фактичною тривалістю
23 Час роботи (служби, в тому числі державної) щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження (періоди виконання таких робіт стверджуються довідкою ф. № 122, затвердженою постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 09.03.88 № 122):

– до 1 січня 1988 року;

– з 1 січня 1988 року по 1 січня 2004 року

 

 

у потрійному розміріу

полуторному розмірі

стаття 56 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
При призначенні пенсій за віком та по інвалідності період роботи в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до таких районів* (далі – райони Крайньої Півночі):
пункт 5 Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Указ Президії ВР СРСР від 01.08.45
Постанова РНК СРСР від 8.11.45 № 2927
Постанова РНК СРСР від 19.10.45 № 2777
Постанова РНК СРСР від 30.12.45
Указ Президії ВР СРСР від 10.02.60
Указ Президії ВР СРСР від 26.05.67
Інструкція про Порядок надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі
24 – до 1 серпня 1945 року; В одинарному розмірі
– з 1 серпня 1945 року до1березня 1960 року для працівників:а) які уклали письмові трудові договори про роботу у районах Крайньої Півночі, на термін не менше трьох років (ст.ст. 7, 10 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 01.08.45);б) які були направлені на основні полярні станції Головного північного морського шляху, що заключили письмові трудові договори на термін не менше 2 років (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 01.08.45.);в) які мали пільги відповідно до постанови РНК СРСР від 18.11.45  № 2927;г) які мали право на пільги відповідно до постанов Раднаркому СРСР «Про покращення побутових умов і розширення пільг для працівників Дальстроя НКВД СРСР» від 19.10.45 № 2777 і «Про покращення побутових умов і розширення пільг для працюючих в Печерському вугільному басейні і Ухтинському комбінаті НКВД СРСР» від 30.12.45 № 3219 (незалежно від наявності трудового договору);д) які переводились, направлялись чи запрошувалися на роботу в райони Крайньої Півночі із інших місцевостей країни при умові, що ці працівники заключили трудові договори про роботу в цих районах на п’ять років, а на островах Північного Льодовитого океану – на два роки;е) які прибули в райони Крайньої Півночі за власною ініціативою та заключили строкові трудові договори** (п’ять, три чи два роки);ж) які прибули в порядку громадського призову в райони Крайньої Півночі і уклали строкові договори** (п’ять, три чи два роки) У подвійному розмірі
– з 1 березня 1960 року до 1 січня 1991 року особам, що вказані в п. 2, 3 і 4 Інструкції, затвердженої Держкомпраці і Президією ВЦРМС 11.03.60 № 342/47–7 (у яких у трудовому договорі, чи інших документах вказано що на них поширювалися зазначені пільги) У полуторному розмірі
25 При призначенні пенсій за вислугу років період роботи в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до таких районів:п. 5 Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Інструкція про надання пільг в районах Крайньої Півночі та місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі
  – до 1 серпня 1945 року; В одинарному розмірі
– з 1серпня 1945 року до 1б ерезня 1960 року для працівників: а) які уклали письмові трудові договори про роботу у районах Крайній Півночі на термін не менше трьох років (ст.7, 10 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 01.08.45); б)які були направлені на основні Полярні станції Головного північного морського шляху, що заключили письмові трудові договори на термін не менше 2 років (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 01.08.45);в) які мали пільги відповідно до постанови РНК СРСР від 18.11.45 №2927 (у яких у трудовому договорі, чи інших документах вказано, що на них поширювалися зазначені пільги) У подвійному розмірі
– з 1 березня 1960 року до 1 січня 1991 року В одинарном розмірі

Перелік районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, затверджено постановою Президії Верховної Ради СРСР від 03.01.83 № 12. Зміни, що внесені в перелік Урядом Російської Федерації після 01.01.91 при обчисленні стажу роботи за періоди роботи на Крайній Півночі, при призначенні пенсій на території України до уваги не беруться. Пільгове обчислення стажу роботи провадиться на підставі письмового трудового договору, в якому обумовлено термін дії та пільги, які отримував працівник, або інших документів, які підтверджують право на пільги працівників, що працювали в районах Крайньої Півночі.
Трудові договори, які по закінченню строку переукладались на такий же термін чи продовжувались на термін не менше одного року.

Коментарі