Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У березні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.
Наприкінці березня спостереження проводились лише на 12 стаціонарних постах, на інших 4-х постах були призупинені через карантин.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14-ти постах. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у березні по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на двох постах він характеризувався, як низький, ще на двох – як підвищений, на десяти – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.
Загалом по місту у березні середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 2,8 раза, формальдегіду, діоксиду сірки та фенолу – у 1,7 раза (табл. 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) та на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) становили 1,1 та 1,0 ГДКс.д. відповідно; на інших постах середньомісячні концентрації завислих речовин були на рівні 0,5-0,8 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації були у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,2 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані: на площі Перемоги (ПСЗ № 6) і вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2) – 2,4 ГДКс.д., на Бессарабській площі – 2,3 ГДКс.д., на проспекті Перемоги і Деміївській площі (ПСЗ № 20) – 2,2 ГДКс.д., на вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 2,0 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили були у межах <0,1-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю не перевищували відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були у межах 0,1-0,7 ГДКс.д. та 0,2-0,8 ГДКм.р. відповідно.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Високі середньомісячні концентрації цієї домішки на рівні 3,3-3,5 ГДКс.д. відмічені на площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Каунаській (ПСЗ № 9) та Інженера Бородіна (ПСЗ № 4). Середній вміст діоксиду азоту на інших постах міста був у межах 2,0-2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст діоксиду азоту на рівні 2,1 ГДКм.р. спостерігався на проспекті Перемоги, 1,9 ГДКм.р. – на вулиці Інженера Бородіна та Деміївській площі; на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,9-1,4 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,2 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у березні зафіксовано 81 випадок перевищення ГДКм.р. (8,8 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській, Бессарабській і Деміївській площах – 21-28%.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 0,8 ГДКс.д., максимальний – 0,5 ГДКм.р.
З сірководню середньомісячні концентрації на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні – 0,003 мг/м3 (0,4 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації фенолу на всіх 7-ми постах, де проводились спостереження перевищували ГДКс.д. у 1,3-2,0 рази. Більш високий середній вміст фенолу на рівні 2,0 ГДКс.д. відмічено на вулиці Олександра Довженка. Максимальні концентрації фенолу становили: 1,9 ГДКм.р. – на вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), 1,4 ГДКм.р. – на вулиці Семена Скляренка та бульварі Лесі Українки; ще на 4-х постах максимальний вміст фенолу був на рівні 1,0-1,2 ГДКм.р.
Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,3-1,7 рази. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,3 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фтористого водню – на 5-ти постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не досягали рівня відповідних санітарно гігієнічних нормативів, за виключенням хлористого водню, максимальна концентрація якого на вулиці Попудренка (ПСЗ №3) дорівнювала 1,0 ГДКс.д.

У березні найбільш забрудненим був район вулиці Олександра Довженка, де рівень забруднення повітря характеризувався, як високий. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також райони Деміївської і Бессарабської площ, вулиць Каунаської та Семена Скляренка, проспекту Перемоги і Оболонського, площі Перемоги, бульвару Лесі Українки, вулиці Академіка Стражеска (див. рис.).

В районах вулиць Попудренка та Інженера Бородіна, фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувались райони Гідропарку та проспекту Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з лютим 2020 р. рівень забруднення повітря в Києві майже не змінився. Спостерігалось деяке зниження середньомісячного вмісту фенолу та підвищення вмісту діоксиду азоту.

У порівнянні з березнем 2019 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря підвищився. Зафіксовано значне зростання вмісту фенолу, підвищення вмісту діоксиду сірки, формальдегіду, хлористого водню. Поряд з цим дещо знизився вміст діоксиду та оксиду азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у березні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту), та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., оксиду вуг-лецю – 0,5 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря діоксидом азоту та завислими речовинами був дещо вищим на ПСЗ № 1 (вул. Леваневського), іншими домішками – був однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з минулим місяцем та березнем минулого року дещо підвищився рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки; вміст інших домішок не змінився.

БРОВАРИ.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки і завислих речовин – 0,1 ГДКм.р. (табл.3).

У порівнянні з минулим місяцем рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту дещо підвищився, іншими домішками – майже не змінився. Порівняно з березнем 2019 р. забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки та діоксидом азоту дещо знизилось.

ОБУХІВ.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду сірки – 0,7 ГДКм.р., діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,2 ГДКм.р.

У порівняно з попереднім місяцем рівень забруднення атмосферного повітря міста не змінився. У порівнянні з березнем 2019 р. спостерігалось деяке підвищення середнього вмісту діоксиду сірки.

УКРАЇНКА.

Через відключення поста від електроенергії з 5 березня, кількість вимірів не достатня для осереднення, за винятком оксиду вуглецю, середньомісячна концентрація якого становила 0,4 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.

Загалом, у березні, порівняно з березнем попереднього року спостерігалось суттєве зниження середнього вмісту оксиду вуглецю.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 лютий 2020 бере-зень 2020 бере-зень 2019
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 0,5 0,7 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
Дiоксид сiрки 1,4 2,4 1,6 1,6 0,2 2,4 2,3 1,4 1,6 2,2 1,1 1,9 2,2 2,0 1,6 1,7 1,3
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3
Дiоксид азоту 2,5 2,5 2,3 3,3 0,3 3,3 3,5 2,8 3,3 3,5 2,0 2,8 3,5 2,8 2,5 2,8 3,3
Оксид азоту 0,8 0,8 0,8 1,1
Фенол 1,3 2,0 1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 2,0 1,7 0,7
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль­дегiд 1,3 1,7 1,7 0,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,7 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва
(в кратності максимально разових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 лютий 2020 бере-зень 2020 бере-зень 2019
Завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4
Дiоксид сiрки 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Оксид вуглецю 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 1,1 0,8 1,1
Дiоксид азоту 1,0 1,0 0,9 1,9 0,2 1,4 1,3 0,9 1,2 2,1 0,9 1,1 1,9 1,0 1,4 2,1 3,2
Оксид азоту 0,5 0,2 0,5 0,3
Сірко­водень 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6
Фенол 1,9 1,1 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4 2,2 1,9 0,4
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Хлористий водень 0,8 1 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль­дегiд 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 лютий 2020 бере-зень 2020 бере-зень 2019 1 2 лютий 2020 бере-зень 2020 бере-зень 2019
Завислі речовини 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3
Діоксид азоту 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
лютий

2020

березень

2020

березень

2019

лютий

2020

березень

2020

березень

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,6 0,7 0,9 0,1 0,1 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5
Діоксид азоту 1,5 1,8 2,0 0,6 0,7 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
лютий

2020

березень

2020

березень

2019

лютий

2020

березень

2020

березень

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,1 1,1 1,0 0,2 0,7 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 1,8 0,6 0,6 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
лютий

2020

березень

2020

березень

2019

лютий

2020

березень

2020

березень

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,4 2,5 0,4 0,4 5,5
Діоксид азоту 2,0 2,0 0,8 0,6 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі