Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У грудні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. Спостереження проводились не в повному обсязі: на ПСЗ №№ 10, 13 – через відключення постів від електроенергії, на ПСЗ № 11 – через поломку приладу. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини – на 14-ти постах, діоксид азоту та діоксид сірки – на 13 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6442 проби атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у грудні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, на трьох – як підвищений, на дев’яти – як високий. На трьох постах ІЗА не розраховувався тому, що на них визначались одна-дві домішки.

Загалом по місту у грудні відмічались підвищені середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): фенолу – на рівні 2,7 ГДКс.д., діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,9 ГДКс.д., формальдегіду – 1,7 ГДКс.д. (таблиці 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) становили 1,1 ГДКс.д., на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – 1,0 ГДКс.д., на інших постах були на рівні 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту у грудні був на рівні 1,4-2,7 ГДКс.д., за винятком району ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,3 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані на площах Бессарабській і Перемоги (ПСЗ № 6) – 2,7 ГДКс.д., на Деміївській площі (ПСЗ № 20) – 2,5 ГДКс.д., на Оболонському проспекті (ПСЗ № 17) і вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2) – 2,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,2-0,7 ГДКс.д. та 0,2-0,8 ГДКм.р. відповідно.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Найбільші з них відмічені: на вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 3,8 ГДКс.д., на Бессарабській площі – 3,5 ГДКс.д., на вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 3,3 ГДКс.д., на Деміївській площі та вул. Інженера Бородіна – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 1,8-2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на Бессарабській і Деміївській площах та вулиці Каунаській. Ще на п’яти постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0 – 1,3 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на вулиці Каунаській та Бессарабській площі – 32% і 28% відповідно; загалом по місту вона становила 6,9% (в минулому місяці – 7,6%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 0,8 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні – 0,004 мг/м3 (0,5 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації фенолу на шести постах спостережень були на рівні 2,3-2,7 ГДКс.д., максимальні – 0,9-1,2 ГДКм.р. Більш високий вміст фенолу зафіксовано на Оболонському проспекті, вулицях Каунаській та Довженка.

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7-2,0 раза.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на рівні 2,0 ГДКс.д. були зафіксовані на Бессарабській та Деміївській площах, Оболонському проспекті, вулиці Скляренка. В районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д., в районі Гідропарку (ПСЗ № 15) – 1,0 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки на всіх постах були у межах 0,2-0,3 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 8-ми постах, хлористого водню – на 6, фтористого водню – на п’яти постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільший вміст шкідливих домішок у повітрі було відмічено в районі вулиці Каунаської, де рівень забруднення характеризувався як високий. Дещо менше, але на рівні «високого» було забруднене повітря в районі вулиці Семена Скляренка, Оболонського проспекту, вулиці Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), Бессарабської площі, бульвару Лесі Українки, вулиці Академіка Стражеска, Деміївської площі та площі Перемоги. Підвищеним рівнем забруднення характеризувалось повітря на вулицях Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та у Гідропарку поблизу мосту метро та автомагістралі. На проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) повітря характеризувалось низьким рівнем забруднення.

Загалом у грудні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось підвищення середнього вмісту фенолу.

У порівнянні з груднем 2018 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві підвищився. Зафіксовано значне зростання вмісту фенолу та підвищення вмісту діоксиду сірки, завдячуючи аномальній температурі. Поряд з цим відмічалось деяке зниження вмісту формальдегіду та окислів азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у грудні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,2 ГДКc.д., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з попереднім місяцем у повітрі дещо знизився вміст оксиду вуглецю. Порівняно з груднем 2018 р. рівень забруднення повітря завислими речовинами та оксидом вуглецю знизився, діоксидом азоту – дещо підвищився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., завислих речовин – 0,4 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуг-лецю – 0,3 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом цього року відмічено деяке зниження вмісту діоксиду азоту; порівняно з груднем 2018 р. вміст діоксиду азоту дещо підвищився. Вміст інших домішок майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., діоксиду сірки і оксиду вуглецю – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом цього року вміст забруднювальних домішок у повітрі майже не змінився. Порівняно з груднем 2018 р. у повітрі дещо підвищився вміст завислих речовин, вміст інших домішок дещо знизився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 1,9 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом цього року та груднем 2018 року у повітрі підвищився вміст оксиду вуглецю, знизився вміст діоксиду сірки. Вміст завислих речовин та діоксиду азоту майже не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 0,6 0,9   1,0   0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8
Дiоксид сiрки 1,8 2,3 1,7 1,9 0,3 2,7 2,7 1,9 2,1       1,4 2,3 2,5 2,1 1,9 1,9 1,2
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4
Дiоксид азоту 2,3 2,3 2,0 3,0 0,3 2,5 3,5 2,5 3,8       1,8 2,8 3,0 3,3 2,3 2,3 2,5
Оксид азоту                             0,8   0,8 0,8 1,0
Фенол 2,3 2,7           2,3 2,7         2,7   2,7 2,3 2,7 0,7
Фтористий водень           0,4 0,4   0,4           0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
Хлористий водень   0,3 0,3 0,3   0,3 0,3                 0,3 0,3 0,3 0,3
Амiак 0,2   0,2 0,2   0,2     0,2         0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль-дегiд 1,7 1,7 1,7   0,7 1,7 2,0 1,7 1,7       1,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 2,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4   0,4   0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3       0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
Оксид вуглецю 0,6 0,4 0,3 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,8 0,3 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,8 1,4
Дiоксид азоту 1,0 0,9 0,8 1,3 0,2 1,2 1,4 0,9 1,4       0,8 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3
Оксид азоту                             0,3   0,2 0,3 0,3
Сiрко-водень     0,5 0,5                       0,5 0,5 0,5 0,3
Фенол 1,0 1,2           0,9 1,2         1,2   1,0 1,2 1,2 0,3
Фтористий водень           0,2 0,2   0,2           0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Хлористий водень   0,4 0,4 0,4   0,4 0,4                 0,4 0,5 0,4 0,6
Амiак 0,1   0,1 0,1   0,1     0,1         0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,3 0,3 0,3   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3       0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018 1 2 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Діоксид азоту 2,2 2,2 2,3 2,2 2,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,4
Діоксид азоту 2,0 1,7 1,5 0,6 0,6 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2
Діоксид сірки 1,1 1,0 1,1 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид азоту 1,8 1,7 1,8 0,6 0,6 0,6

м. Українка (ПСЗ № 1 – вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018 листопад 2019 грудень 2019 грудень 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,9 0,7 1,0 0,2 0,1 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2
Діоксид азоту 2,0 1,9 1,8 0,6 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі