Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЖОВТЕНЬ 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Рис. Забруднення атмосферного повітря на постах м. Києва у жовтні 2019 р. (по ІЗА)

КИЇВ. У жовтні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціо-нарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електроенергії.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид сірки та діоксид азоту – на 14 постах. Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6806 проб атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у жовтні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення дещо відрізнявся, але майже скрізь характеризувався, як високий. Лише на одному посту (в зеленій зоні) характеризувався, як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка (див. рис.).

У жовтні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 2,8 ГДКс.д., фенолу – 2,3 ГДКс.д., формальдегіду – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,6 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,0 ГДКс.д. (табл. 1,2).
Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,2 раза, на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,1 раза. На інших постах середній вміст завислих речовин був у межах 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,1-0,5 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах міста. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,0-2,1 ГДКс.д. зафіксовані на Бессарабській площі, проспектах Перемоги і Оболонському (ПСЗ №17); ще на десяти постах середньомісячні концентрації були у межах 1,3-1,9 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,8 ГДКс.д. та 0,1-1,0 ГДКм.р. відповідно.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями на всіх постах перевищував рівень ГДКс.д., за виключенням ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші середньомісячні концентрації відмічені: на вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 4,3 ГДКс.д., на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 3,5 ГДКс.д., на Оболонському проспекті та плоці Перемоги (ПСЗ № 6) – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту становив 2,3-2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,5 ГДКс.д.

Максимальний вміст цієї доміш¬ки на рівні 1,5-1,6 ГДКм.р. зафіксовано на проспекті Перемоги, Деміївсь¬кій площі, вулицях Скляренка та Каунаській. Ще на восьми постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0-1,4 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на вулицях Каунаській та Скляренка – 38,5% та 31,8% відповідно; загалом по місту вона становила 11,3% (в минулому місяці – 6,7%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,0 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Вміст фенолу у жовтні продовжував підвищуватись. Середньомісяч¬ні концентрації його на усіх шести постах спостережень були на рівні 2,0-2,7 ГДКс.д., максимальні – 1,1-1,5 ГДКм.р. Найвищий вміст фенолу зафіксовано на Оболонському проспекті.

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 2,0-2,3 раза, а в районі проспекту Науки (ПСЗ № 5) вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,1-0,5 ГДКм.р.
Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,003 мг/м3, максимальні – 0,005 мг/м3 (0,6 ГДКм.р.).

Вміст хлористого водню, аміаку та фтористого водню не перевищував рівень відповідних санітарно – гігієнічних нормативів.

За ІЗА у жовтні найбільш забрудненими були райони Оболонського проспекту та вулиці Каунаської. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також вулиці Семена Скляренка, Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), Бессарабська площа, проспект Перемоги, Деміївська площа, вулиця Академіка Стражеска, бульвар Лесі Українки, площа Перемоги, вулиці Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та район Гідропарку поблизу мосту метро та автомагістралі (див. рис.).

На проспекті Науки, у “зеленій зоні” поряд з метеомайданчиком обсерваторії, повітря характеризувалось низьким рівнем забруднення.

Загалом у жовтні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось деяке підвищення середнього вмісту фенолу та оксиду азоту, зниження вмісту формальдегіду.

У порівнянні з жовтнем 2018 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився. Зафіксовано суттєве зростання вмісту діоксиду сірки та фенолу, зниження вмісту формальдегіду та окислів азоту.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 0,7 0,9 1,1 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9
Дiоксид сiрки 1,5 1,8 1,4 1,5 0,3 1,9 2,1 1,6 1,7 2,0 1,3 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 0,5
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,8 0,2 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6
Дiоксид азоту 2,5 2,8 2,3 2,8 0,5 3,0 3,5 2,5 4,3 3,5 2,5 3,0 3,3 3,5 2,8 2,8 3,0
Оксид азоту 1,0 0,8 1,0 1,3
Фенол 2,3 2,3 2,0 2,3 2,7 2,3 2,0 2,3 1,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6
Хлористий водень 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
Формаль-дегiд 2,0 2,3 2,3 0,7 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
Дiоксид сiрки 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2
Оксид вуглецю 0,8 0,5 0,8 0,5 0,1 1,0 1,0 0,5 0,6 0,7 1,0 0,4 0,4 0,9 1,0 0,9 1,3 1,0 1,4
Дiоксид азоту 0,9 1,3 1,1 1,2 0,2 1,4 1,4 1,0 1,5 1,6 1,1 1,3 1,5 1,6 2,9 1,6 1,4
Оксид азоту 0,3 0,3 0,3 0,4
Сiрко-водень 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6 0,4
Фенол 1,2 1,3 1,1 1,2 1,5 1,2 1,3 1,5 0,4
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Хлористий водень 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у жовтні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бро¬вари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з минулим місяцем у повітрі міста дещо підвищився вміст діоксиду сірки, знизився – оксиду вуглецю. Порівняно жовтнем минулого року вміст завислих речовин знизився, діоксиду сірки – дещо підвищився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКc.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю і діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем цього року у повітрі міста знизились середньомісячні концентрації діоксиду азоту, діоксиду сірки та завислих речовин. Порівняно з жовтнем минулого вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки дещо підвищився, інших домішок – не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем цього року у повітрі міста дещо знизився вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки. Порівняно жовтнем минулого року вміст завислих речовин дещо знизився, діоксиду азоту та діоксиду сірки – підвищився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,4 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: оксиду вуглецю – 0,8 ГДКм.р., діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем 2019 р. вміст завислих речовин у повітрі дещо підвищився, інших домішок – значно знизився. Порівняно з жовтнем 2018 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста оксидом вуглецю та діоксидом сірки дещо підвищився, іншими домішками – не змінився.

Додаткові дані по важких металах в м. Києві та містах Київської області за III квартал 2019р.

Вміст важких металів визначався на семи постах міста Києва та на одному посту у містах Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка.

Середні за ІІІ квартал та максимальні з середньомісячних концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку на усіх постах спостережень були на рівні 0,0-0,1 ГДКс.д. (див. таблиці 4,5). Лише у м.Києві середньомісячні концентрації свинцю (у липні на ПСЗ № 20) та кадмію (у липні і серпні на ПСЗ № 21) становили 0,2 ГДКс.д.

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018 1 2 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 1,0 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,0 1,8 0,8 0,7 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,1 1,0 0,9 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 1,0 0,5 0,6
Діоксид азоту 2,3 2,0 1,5 1,1 0,7 0,6

м. Українка (ПСЗ № 1 – вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018 вересень 2019 жовтень 2019 жовтень 2018
Завислі речовини 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,1 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1
Оксид вуглецю 1,0 0,6 0,4 1,2 0,8 0,4
Діоксид азоту 2,5 1,8 1,8 1,2 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Таблиця 4. Рівень забруднення повітря міста Києва важкими металами у ІІІ кварталі 2019р.

Назва забрудню­вальної речовини Середні концентрації за ІІІ квартал

 по постам спостережень,   у кратності  ГДКс.д.

Максимальні із середньомісячних концентрацій 

по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту
Свинець 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Манган 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблиця 5. Рівень забруднення повітря міст Київської області важкими металами у IІІ кварталі 2019р.

Назва забрудню­вальної речовини Середні концентрації за ІІІ квартал 

 по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

Максимальні із середньомісячних концентрацій

по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка
Свинець 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Манган 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі