Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)
______20197254172_____
(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок. Лісозаготівля здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування та фонду санітарних рубок на території структурних підрозділів (лісництв) – Семиполківське, Ірпінське, Приміське, Васильківське, Козинське, Обухівське, Плахтянське. Лісові насадження розташовані в центральній частині Київської області на території Макарівського, Бородянського, Києво-Святошинського, Броварського, Бориспільського, Обухівського, Васильківського адміністративних районів та на території підпорядкування Ірпінської, Обухівської та Васильківської міських рад. Розрахункову лісосіку рубок головного користування на кожен рік запроектовано 25,52 тис. м³ на площі 105,6 га, в тому числі: рекреаційно-оздоровч іліси, 2 категорія -25,52 тис. м³ на площі 105,6 га. Із них: госпсекція соснова 17,38 тис. м ³на площі 62,8 га.; госпсекція дубова 2,32 тис. м³, на площі 10,9 га; госпсекція грабова 0,26 тис. м³, наплощі 1,3 га; госпсекціяясенева 0,33 тис. м³, наплощі 1,4 га; госпсекціяберезова 1,93 тис. м³ на площі 12,6 га.; госпсекція осикова 0,34 тис. м³, на площі 1,6 га; госпсекція чорновільхова 2,96 тис. м³ на площі 15,0 га. Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок запроектовано 8,12 тис. м³ на площі 43,1 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси, 2 категорія – 6,95 тис. м³ на площі 37,2 га, в тому числі хвойні 6,2 тис. м³ на площі 32,8 га; твердолистяні – 0,42 тис. м³ на площі 2,4 га; м’яколистяні – 0,33 тис. м³ на площі 2,0 га; захисні ліси, 3 категорія – 0,04 тис. м³ на площі 0,3 га, в тому числі хвойні – 0,04 тис. м³, на площі 0,3 га;
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Державнепідприємство “Київськелісовегосподарство”,
ЄДРПОУ- 00991373
08114, Київськаобласть, Києво-Святошинськийрайон, с.Стоянка, вул.Лісна 15,
телефон-(044) 451-20-31,

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування Державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує Державну політику у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України;

Спеціальний Дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний квиток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства, власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
25.11.2019 в 11.00 годин в приміщенні Київського обласного та по м.Києву управлінні лісового та мисливського господарства за адресою: 03115 м. Київ вул. Святошинська, 30
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановано
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035тел.:+38(044)2063129, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,
контактнаособа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1.Державне підприємство “Київське лісове господарство”
08114, Київськаобласть, Києво-Святошинськийрайон, с.Стоянка, вул.Лісна 15
2. Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства 03115 м. Київ вул. Святошинська, 30

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 04.11.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Коментарі