Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У вересні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

Визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини, діоксид сірки і діоксид азоту – на 14-ти постах, оксид вуглецю – на 16-ти. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння результатів спостережень з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у вересні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на дванадцяти постах він характеризувався, як високий, на одному – як підвищений, ще на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У вересні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 2,8 ГДКс.д., формальдегіду – 2,3 ГДКс.д., фенолу – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,7 ГДКс.д. (табл. 1,2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,2 раза, на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,1 раза. На інших постах середній вміст завислих речовин був у межах 0,5-0,7 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах міста. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,0-2,3 ГДКс.д. зафіксовані на площах Бессарабській, Деміївській (ПСЗ № 20), Перемоги (ПСЗ № 6), проспектах Перемоги і Оболонському (ПСЗ №17), вулиці Олександра Довженка (ПСЗ №2); ще на семи постах середньомісячні концентрації були у межах 1,3-1,7 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,7 ГДКс.д. та 0,4-0,8 ГДКм.р. відповідно. Лише на проспекті Перемоги зафіксовано максимальну концентрацію на рівні 1,3 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень санітарно-гігієнічних нормативів майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентрації відмічені: на вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 3,8 ГДКс.д., на проспекті Перемоги, вулицях Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) та Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 3,5 ГДКс.д., на Бессарабській площі – 3,0 ГДКс.д.; найменша – на ПСЗ № 5 (район Багринової гори) – 0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на вулиці Каунаській становив 2,9 ГДКм.р., вулиці Інженера Бородіна – 2,8 ГДКм.р., проспекті Перемоги – 2,3 ГДКм.р.; ще на дев’яти постах максимальні концентрації були у межах 1,1-1,8 ГДКм.р. Всього у вересні зафіксовано 69 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 6,7% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 3,3%). Найбільшу кількість перевищень зафіксовано в районі площі Перемоги – 22% та вулиць Каунаській і Інженера Бородіна – 18%.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1 – 3 рази. Середньомісячні концентрації формальдегіду на рівні 3,0 ГДКс.д. були зафіксовані на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та вулиці Семена Скляренка, а в районі проспекту Науки (ПСЗ № 5) вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 1,0 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,6 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 0,8 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації фенолу на усіх шести постах спостережень були на рівні 1,7-2,3 ГДКс.д., максимальні – 0,9-1,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,003 мг/м3, максимальні – 0,005-0,007 мг/м3 (0,7-0,9 ГДКм.р.).

Вміст аміаку, хлористого водню та фтористого водню не перевищували рівень відповідних санітарно – гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у вересні були райони вулиць Каунаської, Семена Скляренка, Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка») і Оболонського проспекту. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги, площі Бессарабська, Деміївська, Перемоги, бульвар Лесі Українки, вулиці Академіка Стражеска і Попудренка та район Гідропарку поблизу мосту метро та автомагістралі.

Повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким рівнем.

Загалом у вересні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось зростання середнього вмісту фенолу, підвищення вмісту діоксиду сірки; вміст діоксиду азоту і оксиду азоту дещо знизився.

У порівнянні з вереснем 2018 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився. Зафіксовано суттєве зниження вмісту формальдегіду, окислів азоту, фтористого водню. Лише з діоксиду сірки та фенолу зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у вересні прово-дились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3). Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,9 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був дещо вищим на ПСЗ № 2 (вул. В’ячеслава Чорновола), іншими домішками – майже однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з серпнем 2019 р. підвищився рівень забруднення повітря оксидом вуглецю. Порівняно з вереснем 2018 р. вміст діоксиду азоту та завислих речовин дещо знизився, діоксиду сірки – не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКc.д., завислих речовин -0,4 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., оксиду вуглецю і діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з серпнем 2019 р. та вереснем 2018 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту і діоксидом сірки дещо підвищився, інших домішок – майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКc.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 1,1 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 1,0 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з серпнем цього року та вереснем минулого року рівень забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту і діоксидом сірки дещо підвищився, інших домішок – майже не змінився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 1,0 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту та оксиду вуглецю – 1,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з серпнем цього року рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту і діоксидом сірки дещо підвищився, оксидом вуглецю – знизився. Порівняно з вереснем 2018 р. вміст завислих речовин не змінився, інших домішок – значно підвищився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1,2 0,6 0,7 1,1 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
Дiоксид сiрки 1,6 2,0 1,4 1,6 0,3 2,2 2,3 1,6 1,7 2,1 1,3 2,0 2,2 1,6 1,2 1,7 0,3
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,7 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5
Дiоксид азоту 2,5 2,8 2,3 3,5 0,8 3,5 3,0 2,8 3,8 3,5 2,8 2,8 2,8 3,5 3,0 2,8 3,3
Оксид азоту 0,8 1,2 0,8 1,5
Фенол 1,7 2,3 2,0 2,3 2,3 2,0 1,0 2,0 1,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8
Хлористий водень 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Амiак 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Формаль-дегiд 2,0 2,7 2,3 1,0 2,3 3,0 2,0 2,7 3,0 2,3 2,7 2,7 3,0 2,3 2,3 4,0

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8
Дiоксид сiрки 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1
Оксид вуглецю 0,5 0,5 0,8 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 1,3 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,3 1,4
Дiоксид азоту 1,1 1,3 0,9 2,8 0,4 1,8 1,1 1,2 2,9 2,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 2,9 1,4
Оксид азоту 0,3 0,3 0,3 0,4
Сiрко-водень 0,8 0,9 0,7 0,6 0,9 0,4
Фенол 0,9 1,1 1,0 1,1 1,3 1,0 0,6 1,3 0,5
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Хлористий водень 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 1,0
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,4 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018 1 2 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,8 0,8 0,5 0,8 -* 0,6 0,6 0,4 0,6
Діоксид азоту 2,3 2,5 2,3 2,3 2,5 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0

* – спостереження не проводились через повірку приладу

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 1,0 0,8 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,3 1,8 0,8 0,8 0,7

 

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,7 1,1 0,7 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,2 1,0 0,2
Діоксид азоту 2,0 2,3 1,8 0,7 1,1 0,7

 

м. Українка (ПСЗ № 1 – вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018 серпень 2019 вересень 2019 вересень 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 1,1 0,6 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 1,2 1,0 0,4 2,1 1,2 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,5 1,8 0,8 1,2 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
Імені Бориса Срезневського

Коментарі