Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Оголошення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації ( Генерального плану с. Таценки Обухівської міської ради Київської області)

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Шановні мешканці села Таценки!

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про планування і забудову територій», Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Обухівською міською радою Київської області за участю зацікавлених осіб планується провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – генерального плану села Таценки, з метою визначення цільового призначення з відображенням існуючого функціонального використання земельних ділянок та формування принципів планувальної організації забудови території населеного пункту.

Проект генерального плану розроблено Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування ДП «НДПІ Містобудування».

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень з питань формування принципів планувальної організації забудови території населеного пункту, будівництва господарських та адміністративних споруд та інше (подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).

Генеральний план населеного пункту ТАЦЕНКИ – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Мета містобудівної документації (генерального плану села Таценки) на місцевому рівні: визначення допустимих видів забудови територій, забезпечення охорони навколишнього середовища, збереження культурної спадщини, виділення територій для розміщення житла тощо.

Генеральний план села Таценки містить графічні та текстові матеріали.

Відомості про замовника та розробника містобудівної документації на місцевому рівні «Генеральний план села Таценки»
1. Замовник: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.
2. Розробник: ДП «НДПІ Містобудування» (Україна, 01133, Київ-33, бул. Лесі Українки, 26 А, тел. (044) 286-04-10.
3. Підстава розроблення: відповідно до договору із виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області від 22.02.2019 № 2019-22/56.

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом містобудівної документації

З містобудівною документацією «Генеральний план села Таценки» можна ознайомитися у строк з 31 серпня 2019 року по 1 жовтня 2019 року (включно) у земельному відділі виконавчого комітету Обухівської міської ради за адресою: вул. Київська, 10, каб. 6, 1-й поверх, тел.: 5-05-09, 5-02-46, або на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради obcity.gov.ua, розділ «Архітектура», підрозділ «Генеральний план села Таценки».
Демонстраційний матеріал містобудівної документації буде розміщено з 31 серпня 2019 року по 1 жовтня 2019 року (включно) в приміщенні виконкому Обухівської міської ради за адресою: вул. Київська, 10, 1-й поверх каб. 8.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

з/п

Назва показника Одиниця виміру Існуючий стан Розрахунковий строк

(етап 15-20 років)

1 Населення осіб 485 906
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія в межах населеного пункту, всього: га 62,04 96,22
у т.ч.: житлової забудови, всього га 30,38 49,16
садибної га 30,38 49,16
Громадської забудови, всього га 2,64 3,63
Комунальноскладської, всього га 0,53 1,57
   у т.ч. – інженерних споруд га 0,07 1,17
Комунальної (кладовища), всього га 0,25 0,25
Транспортної інфраструктури, всього га 7,92 18,64
у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 2,46 13,18
зовнішнього транспорту га 5,46 5,46
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього га 10,43 19,82
у т.ч. зелених насаджень загального користування га 5,07 8,02
зелених насаджень спеціального призначення га 7,34
лісів, лісопарків га 5,17
заболочених га 1,28
трав`яної рослинності га 3,96
індивідуального садівництва га 0,12
Водних поверхонь га 1,02 2,14
Сільськогосподарських угідь га 8,59
3

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд, всього тис.м2 18,433 33,168
кількість квартир/буд. 262 489
262 489
Розподіл житлового фонду за видами забудови:      
садибна тис.м2 18,433 33,168
кількість буд. 262 489
Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2/чол. 38 36,5
4

 

 

Нове житлове будівництво, всього тис.м2 18,78
кількість квартир/буд. 227/227
одноквартирне садибне тис.м2 14,735

 

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб у строк з 31 серпня 2019 року по 1 жовтня 2019 року (включно) виконавчим комітетом Обухівської міської ради, відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.
– поштою на адресу: Виконавчий комітет Обухівської міської ради, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 10.
– в електронному вигляді: на електронну адресу: E-mail: vykonkom@obcity.gov.ua.

Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Інформація пропозицій громадськості, щодо врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації на місцевому рівні «Генеральний план села Таценки», буде розміщена на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради obcity.gov.ua, розділ «Архітектура», підрозділ «Генеральний план села Таценки».

У відповідності до п. 7 та п. 11 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року інформацію про дату, час і місце проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації «Генеральний план села Таценки» буде додатково розміщено на офіційному веб-сайті та громадсько-політичній газеті «Обухівські Вісті».

Відповідальна особа – Заступник Обухівського міського голови Цельора В.В.

Коментарі