Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Оголошується конкурс по залученню інвестора щодо реалізації Інвестиційного проекту

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З БУДІВЛЯМИ ТОРГІВЛІ

Виконавчий комітет Обухівської міської ради оголошує конкурс по залученню інвестора щодо реалізації Інвестиційного проекту: «Будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району».

Основна мета конкурсу створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста Обухова, поліпшення умов обслуговування мешканців Обухова в сфері громадського транспорту .

Умови проведення інвестиційного конкурсу щодо реалізації Інвестиційного проекту: «Будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району».

 1. Характеристика об’єкту інвестування.
1 Об’єкт інвестування «Будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району»
Площа земельної ділянки Орієнтована площа земельної ділянки – 0,3 га;

 

Площа забудови земельної ділянки з зупинкою громадського транспорту Орієнтовно  – 120 м2.
Загальна площа зупинки громадського транспорту Визначити проектом ~ 40 м2
Загальна площа благоустрою Орієнтовно  – 200 м2.
2 Орієнтовна вартість інвестиційного проекту всього  
3 Умови користування земельною ділянкою для будівництва зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі Оформлений на конкурсних засадах договір оренди земельної ділянки на 5 років
4 Термін реалізації проекту 2 роки
 1. Умови реалізації Інвестиційного проекту

Реалізація проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов’язаних з розбудовою території під будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм  визначеної містобудівною документацією на місцевому рівні.

Перший етап:

Розроблення на пайових засадах за рахунок коштів інвестора (-ів):

– врахування результатів інвестиційного конкурсу під час вирішення питання  про надання  його переможцеві земельної ділянки;

– розроблення ескізного проекту під будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району;

– надання інвестиційно-привабливої земельної ділянки у користування  переможцеві  інвестиційного  конкурсу у відповідності до даного Положення  (надалі  –  “надання  земельної ділянки за результатами інвестиційного конкурсу”) у випадках, передбачених ст. 134 Земельного кодексу України;

– отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під під будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району;

– погодження місця розташування об’єкту з відповідним структурним підрозділом Державної служби автомобільних доріг України.

Другий етап:

розроблення та затвердження проектної документації у відповідності до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності ”.

Третій етап:

– введення в експлуатацію об’єкту будівництва.

– термін реалізації інвестиційного проекту: «Будівництво зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району складає 2 роки.

Зазначені позиції можуть бути протрактовані інвестором (інвесторами) на розсуд запропонованої ним (ними) пропозиції.

 1. Основні умови конкурсу

3.1 Конкурс проводиться відповідно до вимог, визначених Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів  для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Обухів, сіл Ленди та Таценки, затвердженим рішенням Обухівсько міської ради від 25.05. 2017р. № 510-23-YII.

3.2 Учасниками конкурсу можуть бути фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності або група фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та юридичні особи.

3.3 Фінансування інвестором (інвесторами) усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, будівництвом та введенням об’єктів інвестування в експлуатацію, також його благоустроєм.

3.4 Відповідно до розділу 6. 2.22 Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів  для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Обухів, сіл Ленди та Таценки, затвердженим рішенням Обухівсько міської ради від 25.05. 2017р. №510-23-YII., фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності або юридичні особи подають заяви на участь в інвестиційному конкурсі та додаткові документи, а саме:

Заява на участь в інвестиційному конкурсі (подається у трьох примірниках).

Заява на участь в інвестиційному конкурсі, повинна зокрема містити:
Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності Для юридичних осіб
Дата заповнення заяви
Назва об’єкта інвестування згідно з даними оголошення про конкурс
Прізвище, ім’я, по батькові, інші паспортні дані Повна назва заявника відповідно до Статуту, прізвище, ім’я по батькові керівника
Місце реєстрації та фактична адреса із зазначенням номерів телефону, факсу дані про інші засоби зв’язку Юридична адреса, номери телефонів, факсу, дані про інші засоби зв’язку
Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Дата, місце і орган реєстрації
Номери розрахункових рахунків  у банківських установах Номери розрахункових рахунків  у банківських установах
  Загальні відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу, та які мають право підписувати юридичні документи (доручення)
Підпис заявника Підпис уповноваженої особи і головного бухгалтера

(завірений його печаткою при її наявності)

Примітка: Всі дії фізичної особи, зв’язані з заповненням заяви на участь в аукціоні, конкурсі виконують безпосередньо заявник або його представник.

 

Примітка: Всі дії щодо представлення заяви юридичної особи на участь конкурсі виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи. При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред’являє паспорт та документ, що посвідчує її повноваження.

До заяви на участь у конкурсі додаються, завірені належним чином копії документів:

Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

 1. Копія паспорту, що посвідчує особу учасника інвестиційного конкурсу.
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі платників податків та обов’язкових платежів.
 3. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
 4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 5. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.
 6. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.
 7. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу (надається в окремому запечатаному конверті з надписом «Пропозиція учасника») .

Для юридичних осіб

 1. Нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг з Єдиного

державного реєстру підприємств і організацій України. Засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.

 1. Дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності.
 2. Баланс підприємства – для резидентів.
 3. Звіт про фінансові результати – для резидентів.
 4. Звіт про рух грошових коштів – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств).
 5. Звіт про власний капітал – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств).
 6. Довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом.
 7. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.
 8. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.
 9. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу (надається в окремому запечатаному конверті з надписом «Пропозиція учасника»).

Примітка: Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені. Підчищення і виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам тягне визнання їх недійсними і є підставою для відхилення претендента від участі у конкурсі.

 1. Подання фізичною або юридичною особою конкурсних пропозицій у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою в окремому запечатаному конверті.
 2. Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
 3. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право зняти свою пропозицію з розгляду.
 4. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу направляє переможцю запрошення на  переговори  для  узгодження  умов  інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору.
 5. Якщо протягом тридцяти днів  з  моменту отримання   запрошення переможець інвестиційного конкурсу відмовився  від  підписання  договору,  висуває  неприйнятні умови підписання  інвестиційного договору,  рішення про   переможця інвестиційного конкурсу скасовується. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти  календарних днів готує відповідний проект рішення виконавчого комітету про скасування результатів інвестиційного конкурсу та оголошує новий конкурс.
 6. Підписання інвестиційного договору між виконавчим комітетом Обухівської міської ради та переможцем конкурсу здійснюється протягом  трьох   робочих  днів  після  узгодження остаточного варіанта  інвестиційного  договору.  У  випадку,  коли переможець   конкурсу   має   бажання   виступити  замовником  та інвестором, він повинен попередити про це організатора  конкурсу, зазначивши  про  це в своїй пропозиції. Інвестиційний  договір  погоджує  начальник  Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, начальник юридичного відділу та начальник відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету.
 7. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня підписання сторонами тексту договору і його реєстрації в Управлінні економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради.
 8. У процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, передбачити   компенсаційні заходи по відшкодуванню вартості об’єктів тощо, за винятком  умов,  що  визначені  в  результаті проведення інвестиційного конкурсу.
 9. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором у встановленому законом порядку, якщо інвестор порушує умови  інвестиційного договору, зокрема порушує встановлені договором обсяги та   строки фінансування,  не виконує або виконує неналежним  чином  будь-які інші інвестиційні обов’язки.
 10. Інвестор звільняється від орендної плати за користування об’єктом інвестування на період, який починається з датиотримання всіх дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, передбачених в інвестиційному проекті, та триває до дати введення в експлуатацію відповідних будівель та споруд,але не довше одного року.
 11. У разі введення в експлуатацію будівель та споруд раніше ніж у термін,передбачений у пункті, орендна плата нараховується з моменту введення в експлуатацію таких будівель та споруд чи їх частин.
 12. На підставі оцінки об’єкта інвестування, враховуючи прогнозований обсяг інвестицій та керуючись необхідністю ефективного проведення інвестиційного конкурсу, здійснюється розрахунок орендної плати із застосуванням орендної ставки4% з коригуванням на інфляцію.
 13. Об’єкти інвестування або їх частини, будівництво яких здійснена за кошти інвесторів, передаються у власність інвесторів відповідно до умов інвестиційного конкурсу та договору.
 14. Оформлення права власності на об’єкти інвестування або їх частини, будівництво яких здійснюється за кошти інвестора відповідно до умов інвестиційного конкурсу та інвестиційного договору, проводиться ним самостійно після введення об’єкта інвестування в експлуатацію в установленому порядку.
 15. Об’єкти інвестування або їх частини, будівництво яких здійснена за кошти інвесторів і які не передані у власність інвесторів відповідно до умов інвестиційного конкурсу та договору, зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Обухова, сіл Ленди та Таценки в установленому законом порядку.

 

 1. Основні критерії визначення переможця

Конкурс  проводиться  в  один  етап,  за результатами якого Комісія приймає рішення про переможця конкурсу та подає його на затвердження  органу, який  прийняв  рішення  про  проведення конкурсу,  або  за  рішенням  Комісії проводиться другий етап конкурсу, якщо брав участь в конкурсі один учасник.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував  найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до умов конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу та  запропонував  найкращі  пропозиції,  спрямовані  на  створення соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста

– найкращі пропозиції,  спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

– найвища ціна від мінімальної ціни або мінімальної  орендної ставки 1 кв. м земельної ділянки;

– найвища ціна 1 кв. м від грошової оцінки вартості майна  (по об’єктах, які підлягають реконструкції, реставрації);

– надійність учасника,  серйозність його  намірів  і  намірів його партнерів;

– найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об’єкта інвестиції);

– найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції;

– найкращі умови використання об’єкта інвестиції;

– інші критерії,  які є важливими на думку  більшості  членів конкурсної Комісії.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував  найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до умов конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу та  запропонував  найкращі  пропозиції,  спрямовані  на  створення соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста

 1. Подання заявки та конкурсної пропозиції:

Місце подання заявки: (організатор інвестиційного конкурсу) управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Малишка, 6, тел: (04572) 5-02-22

Термі подачі: з 02.04.2019 року по 19.04.2019 року (включно)

 1. Розкриття конкурсних пропозицій:

Місце розкриття конкурсних пропозицій: Виконавчий комітет Обухівської міської ради, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, 10.

Дата: 19.04.2019 року.

7. Додаткова інформація

Коментарі