ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

385

КИЇВ. У лютому систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14-ти постах.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у лютому по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, на трьох – як підвищений, на десяти – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у лютому середньомісячні концентрації трьох забруд-нювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 3,3 раза, формальдегіду – у 1,6 раза, діоксиду сірки – у 1,4 раза (табл. 1, 2). Середньомісячний вміст оксиду азоту був на рівні 1,0 ГДКс.д.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) та ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) в 1,1 раза, на інших постах середньомісячні концентрації завислих речовин були на рівні 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,3 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані: на Бессарабській і Деміївській (ПСЗ № 20) площах – 1,8 ГДКс.д., на Оболонському проспекті (ПСЗ № 17) – 1,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,6 ГДКм.р., на вулиці Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) – 1,1 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю не перевищували допустимих рівнів і були у межах 0,1-0,7 ГДКс.д. Найвища разова концентрація оксиду вуглецю зафіксована 26 березня на вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 3,7 ГДКм.р.; на вулиці Каунаській зафіксовано максимальний вміст оксиду вуглецю на рівні 1,3 ГДКм.р., на інших постах міста – 0,1-0,7 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Дуже високі середньомісячні концентрації цієї домішки відмічені на трьох постах міста: на вулиці Інженера Бородіна – 6,1 ГДКс.д., на вулиці Попудренка (ПСЗ № 3) – 5,6 ГДКс.д., на вулиці Семена Скляренка – 5,4 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст діоксиду азоту на рівні 3,7 ГДКм.р. спостерігався на вулицях Інженера Бородіна та Семена Скляренка, 2,8 ГДКм.р. – на площі Перемоги (ПСЗ № 6), 2,6 ГДКм.р. – вулиці Попудренка, 2,2 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги; на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,9-1,5 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,2 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у лютому зафіксовано 118 випадків перевищення ГДКм.р. (11,9 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на вулицях Попудренка, Скляренка, Інженера Бородіна – 52,2; 43,8 та 33,3% відповідно.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,0 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002-0,003 мг/м3, максимальні – 0,004-0,005 мг/м3 (0,5-0,6 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. Вміст формальдегіду на рівні 3,4 ГДКс.д. був зафіксований на вулиці Семена Скляренка, 1,9 ГДКс.д. – на проспекті Перемоги; в районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,8 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фенолу – на 6, фтористого водню – на 5-ти постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

У лютому найбільш забрудненим був район вулиці Семена Скляренка, де рівень забруднення повітря характеризувався, як високий, але наближався до градації “дуже високий” (див.рис). Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги, вулиці Попудренка та Інженера Бородіна, площі Перемоги і Бессарабська, вулиця Каунаська, Оболонський проспект, Деміївська площа, вулиця Академіка Стражеска.

В районах вулиці Олександра Довженка, бульвару Лесі Українки та Гідропарку фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з січнем 2019 року рівень забруднення повітря в Києві майже не змінився. Відмічалось зниження вмісту формальдегіду, зростання – діоксиду азоту.

У порівнянні з лютим 2018 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря підвищився. Зафіксовано суттєве зростання вмісту діоксиду сірки, підвищення вмісту діоксиду азоту. Поряд з цим дещо знизився вміст фенолу та оксиду азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у лютому проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту), та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,1 ГДКc.д., завислих речовин – 0,6 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з минулим місяцем та лютим минулого року рівень забруднення атмосферного повітря майже не змінився.

БРОВАРИ.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. (табл.3).
У порівнянні з січнем 2019 р. та лютим 2018 р. забруднення атмосферного повітря залишилось на тому ж рівні.

ОБУХІВ.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,4 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., завислих речовин – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
Загалом, у лютому, порівняно з попереднім місяцем дещо знизився вміст діоксиду азоту та оксиду вуглецю. У порівнянні з лютим 2018 р. спостерігалось суттєве зниження середнього вмісту оксиду вуглецю, дещо менше – діоксиду азоту. Вміст завислих речовин та діоксиду сірки майже не змінився.

УКРАЇНКА.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю і завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з минулим місяцем рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту дещо підвищився, іншими домішками – майже не змінився. Порівняно з лютим минулого року у повітрі міста знизився вміст діоксиду азоту і оксиду вуглецю.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 січень 2019 лютий 2019 лютий 2018
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 0,6 0,8 1,1 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8
Дiоксид сiрки 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 1,6 1,8 1,2 1,3 1,5 1,2 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4 0,6
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,7 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3
Дiоксид азоту 3,3 2,6 5,6 6,1 0,3 4,2 2,7 2,8 3,7 4,5 2,3 3,3 2,9 5,4 2,6 3,3 2,8
Оксид азоту 1,0 0,9 1,0 1,2
Фенол 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 1,0
Фтористий водень 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль­дегiд 1,7 1,4 1,5 0,8 1,6 1,7 1,3 1,7 1,9 1,3 1,7 1,4 3,4 2,2 1,6 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва
(в кратності максимально разових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 січень 2019 лютий 2019 лютий 2018
Завислі речовини 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,2 0,3 0,6 1,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,8 1,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,6 0,3 0,1 0,7 0,6 0,5 1,3 0,6 0,7 0,2 0,4 0,6 0,7 3,7 1,2 3,7 0,8
Дiоксид азоту 1,2 1,0 2,6 3,7 0,2 2,8 1,1 0,9 1,5 2,2 0,9 1,1 1,1 3,7 1,4 3,7 1,2
Оксид азоту 0,3 0,3 0,3 0,3
Сірко­водень 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3
Фенол 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Фтористий водень 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Хлористий водень 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль­дегiд 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 0,8 0,3

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 січень 2019 лютий 2019 лютий 2018 1 2 січень 2019 лютий 2019 лютий 2018
Завислі речовини 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Діоксид азоту 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,7 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 1,8 0,6 0,6 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

Завислі речовини 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,4
Діоксид сірки 1,1 1,1 1,0 0,2 0,2 0,3
Оксид вуглецю 0,5 0,4 2,2 0,4 0,4 8,8
Діоксид азоту 2,2 2,0 2,5 0,8 0,7 1,3

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

січень

2019

лютий

2019

лютий

2018

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3 0,4
Діоксид азоту 1,8 2,0 2,3 0,7 0,8 0,8

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі