Конкурси на заміщення вакантних посад

838

ОГОЛОСИТИ КОНКУРСИ
з 26.01.2019 року
Конкурси на заміщення вакантних посад:

1. Начальника відділу муніципальних ініціатив та інвестицій
виконавчого комітету Обухівської міської ради віднесену до 5 категорії посад.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
• бути громадянином України;
• мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
• стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування
та державній службі на керівних посадах не менше трьох років або при необхідності (виходячи з виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше чотирьох років;
• володіння основними навиками роботи на ПК з відповідними
програмними засобами, володіння державною та іноземною (англійською) мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

2. Провідного спеціаліста земельного відділу виконавчого комітету
Обухівської міської ради віднесену до 6 категорії посад.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
• бути громадянином України;
• мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
• стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років;
• володіння основними навиками роботи на ПК з відповідними
програмними засобами, володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради наступні документи:
• заяву про участь у конкурсі;
• заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4*6 см;
• копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
• декларацію особи, уповноваженої на виконання функці й держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі)
• копію документа, який посвідчує особу;
• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
• визнані в установленому порядку недієздатними;
• мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
• у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
• позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
• в інших випадках, установлених законами.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Термін прийняття документів конкурсної комісії -30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:
м. Обухів, вул. Київська, 10 каб.23 тел. 5-02-65.

Коментарі