ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

352

КИЇВ. У листопаді систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14 постах. Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 7053 проби атмосферного повітря. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у листопаді загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одинадцяти постах він характеризувався, як високий, на двох – як підвищений, на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка (див. рис.).

Загалом по місту у листопаді відмічались підвищені середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту – на рівні 2,5 ГДКс.д., формальдегіду – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,2 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,0 ГДКс.д. (таблиці 1, 2).

Протягом місяця середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. лише на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) та ПСЗ № 11 (пр.Перемоги) в 1,3 та 1,1 раза відповідно, на інших постах становили 0,7-0,9 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту у листопаді значно підвищився і був на рівні 1,0-1,5 ГДКс.д., за винятком району ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,5 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані на Бессарабській та Деміївській площах – 1,5 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,2 ГДКм.р.

Найбільші середньомісячні концентрації оксиду вуглецю на рівні 0,8-0,9 ГДКс.д. зафіксовані в районах Бессарабської площі та Деміївської площі (ПСЗ № 20). На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,1-0,6 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,6 ГДКм.р. зафіксовано на вулиці Межигірській (ПСЗ № 10), 1,2 ГДКс.д. – на вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21). На інших постах максимальні концентрації були у межах – 0,2-0,8 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші середньомісячні кон-центрації відмічені на площі Перемоги (ПСЗ № 6) – 3,3 ГДКс.д., вулицях Попудренка (ПСЗ № 3), Інженера Бородіна (ПСЗ № 4), Каунаській (ПСЗ № 9) та Скляренка – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,0-2,8 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,3 ГДКм.р. зафіксовано на вулиці Скляренка. Ще на десяти постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0-1,2 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на площі Перемоги та вулиці Скляренка – 13,5-13,6%; загалом по місту вона становила 3,1% (в минулому місяці – 11,5%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,0 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,001-0,002 мг/м3, максимальні – 0,003 мг/м3 (0,4 ГДКм.р.).
Середньомісячні концентрації фенолу на двох постах із шести були на рівні 1,0 ГДКс.д., максимальні – 0,4-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,3-2,3 раза.

Середньомісячна концентрація формальдегіду на рівні 2,3 ГДКс.д. була зафіксована на площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській та проспекті Перемоги, а в районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фтористого водню – на 5 постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у листопаді були райони Бессарабської та Деміївської площ, де рівень забруднення характеризувався як високий. Також на рівні «високого» було забруднене повітря в районі площі Перемоги, проспекту Перемоги (район метро Святошин), вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Каунаської, Скляренка, Попудренка (метро Чернігівська), бульвару Лесі Українки, Оболонського проспекту, вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела). Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Забруднення атмосферного повітря у Києві порівняно з жовтнем цього року знизилось, що зумовлено сезонним зниженням температури повітря. Відмічалось зниження вмісту формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Поряд з цим значно підвищився вміст діоксиду сірки, що скоріше всього пов’язано з роботою ТЕЦ на твердому паливі в опалювальний сезон.

Порівняно з листопадом 2017 р. загальний рівень забруднення повітря в місті майже не змінився: знизився вміст діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, окису вуглецю; підвищився вміст формальдегіду, більш суттєво – вміст діоксиду сірки.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у листопаді проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,7 ГДКм.р., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був майже однаковим на обох постах спостережень.
Порівняно з жовтнем 2018 р. рівень забруднення повітря діоксидом азоту знизився, іншими домішками – не змінився. Порівняно з листопадом 2017 р. рівень забруднення повітря міста майже не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Порівняно з попереднім місяцем та листопадом минулого року рівень забруднення повітря міста суттєво не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуг¬лецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
Порівняно з жовтнем поточного року та листопадом 2017 року у повітрі міста дещо підвищився вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки, вміст інших домішок майже не змінився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин і діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
Порівняно з жовтнем поточного та листопадом 2017 р. вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки дещо підвищився, оксиду вуглецю – знизився, завислих речовин – майже не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК) за листопад 2018 року по постах і в порівнянні з листопадом 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8
діоксид сірки 1,3 1,4 1,2 1,3 0,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 1,0 1,4 1,5 1,3 1,2 0,3
оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,9 0,3 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,6 0,8 0,5 0,4 0,6
діоксид азоту 2,3 2,8 3,0 3,0 0,3 3,3 2,8 2,5 3,0 2,8 2,0 2,3 2,8 3,0 2,5 2,8
оксид азоту 1,0 1,0 1,2
фенол 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3
фтористий водень 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
хлористий водень 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
аміак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
формальдегід 2,0 2,0 2,0 0,7 2,3 2,3 1,7 2,0 2,3 1,3 2,0 2,3 2,0 2,0 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК) за листопад 2018 року по постах і в порівнянні з листопадом 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
діоксид сірки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
оксид вуглецю 0,6 0,4 0,8 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,6 1,6 0,8 0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6 1,2
діоксид азоту 1,1 1,1 1,1 1,1 0,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2
оксид азоту 0,4 0,4 0,4
сірководень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
фенол 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8
фтористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
хлористий водень 0,9 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7
аміак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
формальдегід 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за листопад 2018 року по постах і в порівнянні з листопадом 2017 року.

м. Біла Церква

  Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Домішки Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
  1 2 2018 2017 1 2 2018 2017
Завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,7 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 0,6 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,0 0,7 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,5 0,6 0,4 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,3 0,6 0,4

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,4 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,9 0,8 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,0 1,8 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО