ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ

441

КИЇВ. У жовтні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціо-нарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електроенергії.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид сірки та діоксид азоту – на 14 постах. Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6556 проб атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у жовтні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одинадцяти постах він характеризувався, як високий, на двох – як підвищений, на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка (див. рис.).

У жовтні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 3,0 ГДКс.д., формальдегіду – 2,7 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,3 ГДКс.д., фенолу – 1,0 ГДКс.д. (табл. 1,2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) та ПСЗ № 11 (пр. Пере-моги) – в 1,3 та 1,2 раза відповідно; на ПСЗ № 9 (вул. Каунаська) та ПСЗ № 21 (вул. Скляренка) – були на рівні 1,0 ГДКс.д. Максимальні ра¬зові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації діоксиду сірки в основному були в межах 0,2-0,6 ГДКс.д., лише на ПСЗ № 2 (вул. О.Довженка) – 1,0 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації діоксиду сірки на постах міста становили 0,1-0,2 ГДКм.р.

Найбільші середньомісячні концентрації оксиду вуглецю на рівні 0,9 ГДКс.д. зафіксовані в районах Бессарабської площі та Деміївської площі (ПСЗ № 20). На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,2-0,8 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на площі Перемоги (ПСЗ №; 6), бульварі Лесі Українки та вулиці Попудренка (ПСЗ № 3), 1,2 ГДКс.д. – на Бессарабській площі. На інших постах максимальні концентрації були у межах – 0,4-1,0 ГДКм.р. Всього у жовтні зафіксовано 10 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 1,3% від загальної кількості спостережень (у минулому місяці – 0,7%).

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями на всіх постах перевищував рівень ГДКс.д., за виключенням ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші середньомісячні концентрації на рівні 4,0 ГДКс.д. відмічені на Бессарабській та Деміївській площах, вулиці Попудренка, 3,8 ГДКс.д. – на проспекті Перемоги, площі Перемоги та вулиці Каунаській (ПСЗ № 9). На інших постах середній вміст діоксиду азоту становив 2,3-3,5 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,4 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській, Перемоги. Ще на восьми постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0-1,3 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на Бессараб¬ській площі та вулиці Каунаській – 28,8% та 25% відповідно; загалом по місту вона становила 11,5% (в минулому місяці – 14%).
Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,3 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації фенолу на трьох постах із шести були на рівні 1,0 ГДКс.д., максимальні – 0,3-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,3-3,3 раза.

Середньомісячна концентрація формальдегіду на рівні 3,3 ГДКс.д. була зафіксована на Бессарабській і Деміївській площах, а в районі проспекту Науки (ПСЗ № 5) вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,001-0,002 мг/м3, максимальні – 0,003 мг/м3 (0,4 ГДКм.р.).
Вміст хлористого водню, аміаку та фтористого водню не перевищував рівень відповідних санітарно – гігієнічних нормативів.

Загальний рівень забруднення атмосфери у жовтні по місту характеризувався, як високий (див. рис.). Найбільш забрудненими були райони Бессарабської та Деміївської площ. Дещо менше, але на рівні «високого» було також забруднене повітря в районі вулиці Каунаської, проспектів Перемоги (район метро Святошин) та Оболонського, площі Перемоги, вулиць Скляренка, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Попудренка (метро Чернігівська), бульвару Лесі Українки. Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Забруднення атмосферного повітря у Києві порівняно з вереснем цього року майже за всіма домішками знизилось, більш помітно – формальдегідом, що зумовлено сезонним зниженням температури повітря. Деяке зростання зафіксовано лише з діоксиду сірки, ймовірно через початок опалювального сезону.

Порівняно з жовтнем 2017 р. рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту формальдегіду та діоксиду азоту.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК) за жовтень 2018 року по постах і в порівнянні з жовтнем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 0,8 1,0 1,2 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7
діоксид сірки 0,5 1,0 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,2
оксид вуглецю 0,5 0,4 0,7 0,3 0,2 0,7 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6
діоксид азоту 2,8 2,5 4,0 3,5 0,4 3,8 4,0 3,3 3,8 3,8 2,3 3,5 4,0 3,5 3,0 2,8
оксид азоту 1,3 1,3 1,2
фенол 0,7 1,0 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0 1,7
фтористий водень 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
хлористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
аміак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
формальдегід 3,0 2,7 2,0 0,3 3,0 3,3 2,0 3,0 3,0 1,3 3,0 3,3 2,7 2,7 1,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК) за жовтень 2018 року по постах і в порівнянні з жовтнем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
діоксид сірки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
оксид вуглецю 0,6 0,6 1,4 0,4 0,4 1,4 1,2 1,4 0,8 1,0 1,0 0,4 0,8 1,0 1,0 0,8 1,4 1,0
діоксид азоту 1,1 1,0 1,3 1,1 0,2 1,4 1,4 1,0 1,3 1,4 0,7 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4
оксид азоту 0,4 0,4 0,4
сірководень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
фенол 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 1,0
фтористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
хлористий водень 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9
аміак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
формальдегід 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у жовтні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бро¬вари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., завислих речовин і оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з минулим місяцем у повітрі міста дещо знизився вміст діоксиду азоту; вміст діоксиду сірки та завислих речовин майже не змінився. Порівняно жовтнем минулого року вміст діоксиду азоту підвищився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКc.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем цього року та жовтнем минулого року рівень забруднення повітря майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., оксиду вуглецю і завислих речовин – 0,4 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту та оксиду вуглецю – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем цього року у повітрі міста дещо знизився вміст діоксиду азоту, підвищився – діоксиду сірки. Порівняно жовтнем минулого року вміст оксиду вуглецю знизився, діоксиду сірки – підвищився; вміст інших домішок майже не змінився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,4 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем 2018 р. та жовтнем 2017 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста майже не змінився.

Додаткові дані по важких металах в м. Києві
та містах Київської області за III квартал 2018 р.

Вміст важких металів визначався на семи постах міста Києва та на одному посту у містах Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка.

Середні за ІІІ квартал та максимальні з середньомісячних концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку на усіх постах спостережень були на рівні 0,0-0,1 ГДКс.д. (див. таблиці 4,5).

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за жовтень 2018 року по постах і в порівнянні з жовтнем 2017 року.

м. Біла Церква

  Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Домішки Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
  1 2 2018 2017 1 2 2018 2017
Завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,0 0,8 0,8 0,8 0,9

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,4 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,7 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 0,7 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,4 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,9 0,6 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,7 0,6 0,4
Діоксид азоту 1,5 1,5 0,6 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,4 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,7 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 0,7 0,6

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Таблиця 4. Рівень забруднення повітря міста Києва важкими металами у ІІІ кварталі 2018р.

Назва забрудню­вальної речовини Середні концентрації за ІІІ квартал

 по постам спостережень,   у кратності  ГДКс.д.

Максимальні із середньомісячних концентрацій 

по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Манган 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Свинець 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблиця 5. Рівень забруднення повітря міст Київської області важкими металами у IІІ кварталі 2018р.

Назва забрудню­вальної речовини Середні концентрації за ІІІ квартал 

 по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

Максимальні із середньомісячних концентрацій

по постам спостережень, у кратності ГДКс.д.

м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Манган 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Свинець 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО