ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ

339

КИЇВ. У вересні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

Визначалась 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини, діоксид сірки і діоксид азоту – на 14-ти постах, оксид вуглецю – на 16-ти. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння результатів спостережень з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у вересні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на п’яти постах він характеризувався, як дуже високий, на шести – як високий, на двох – як підвищений, на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У вересні загалом по місту середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 4,0 ГДКс.д., діоксиду азоту – 3,3 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,5 ГДКс.д. Вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д. (табл. 1,2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,3 раза, на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,1 раза. Максимальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,2-0,8 ГДКм.р.
Середньомісячні концентрації діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах <0,1-0,3 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації діоксиду сірки на постах міста не перевищували 0,1 ГДКм.р.

З оксиду вуглецю найбільша середньомісячна концентрація була зафіксована в районі Бессарабської площі – 1,0 ГДКс.д. На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,2-0,8 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,4 ГДКм.р. зареєстровано на вулицях Каунаській (ПСЗ № 9) та Межигірській (ПСЗ № 10), на рівні 1,2 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, вулиці Попудренка (ПСЗ № 3), бульварі Лесі Українки (ПСЗ № 8). На інших постах максимальні концентрації були у межах 0,2-1,0 ГДКм.р. Всього у вересні зафіксовано 5 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 0,7% від загальної кількості спостережень (у минулому місяці – 0,4%).

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень санітарно-гігієнічних нормативів майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентрації відмічені на Бессарабській площі – 4,5 ГДКс.д., проспекті Перемоги, вулицях Попудренка і Каунаській – 4,0 ГДКс.д., площах Перемоги (ПСЗ № 6), Деміївській, Оболонському проспекті та вулиці Інженера Бородіна (ПСЗ № 4)– 3,8 ГДКс.д.; найменша – на ПСЗ № 5 (район Багринової гори) – 0,5 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на проспекті Перемоги, Бессарабській площі та вулиці Попудренка становив 1,4 ГДКм.р., ще на дев’яти постах максимальні концентрації були у межах 1,1-1,3 ГДКм.р. Всього у вересні зафіксовано 133 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 14% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 26,3%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Бессарабської площі та вулиці Попудренка – 30-32%.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7-5,3 рази. Середньомісячна концентрація формальдегіду на рівні 5,3 ГДКс.д. була зафіксована на Бессарабській площі та вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2), 5,0 ГДКс.д. – на Деміївській площі, проспекті Перемоги та вулиці Каунаській, а в районі проспекту Науки (ПСЗ № 5) вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 1,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,4-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,5 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації фенолу на п’яти постах із шести були на рівні 1,0 ГДКс.д., максимальні – 0,5-0,6 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,001-0,002 мг/м3, максимальні – 0,002-0,003 мг/м3 (0,3-0,4 ГДКм.р.).

Середньомісячний вміст хлористого водню (визначався на 7 постах) становив 0,4-0,6 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,0 ГДКм.р. зафіксовано на площі Перемоги і вулиці Олександра Довженка, на інших постах він становив 0,8-0,9 ГДКм.р.
Вміст аміаку та фтористого водню не перевищували рівень відповідних санітарно – гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у вересні були райони Бессарабської та Деміївської площ, вулиць Каунаської та Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), проспекту Перемоги (район метро Святошин), де рівень забруднення характеризувався як дуже високий. Дещо менше, але на рівні «високого» було забруднене повітря в районі Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), Попудренка (метро Чернігівська), Скляренка, бульвару Лесі Українки (див. рис.).

Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

 

 

 

 

 

 

 

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем помітно знизився – з «дуже високого» до «високого рівня», що пов’язано з метеорологічними та синоптичними умовами вересня: зниженням температури повітря, проходженням атмосферних фронтів, значним випадінням опадів. Спостерігалось суттєве зниження вмісту формальдегіду, незначне – діоксиду азоту.

Порівняно з вереснем 2017 р. рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту формальдегіду та діоксиду азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у вересні прово-дились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів. У м. Біла Церква через ремонт і повірку приладу вміст оксиду вуглецю у вересні не визначався.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,5 ГДКc.д., завислих речовин – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3). Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 1,0 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був дещо вищим на ПСЗ № 2 (вул. В.Чорновола), іншими домішками – однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з серпнем 2018 р. та вереснем 2017 р. рівень забруднення повітря міста не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКc.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з серпнем 2018 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту дещо знизився. Порівняно з вереснем 2017 р. вміст оксиду вуглецю та діоксиду азоту знизився, інших домішок – не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКc.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю і завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з серпнем цього року дещо знизився рівень забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту. Порівняно з вереснем минулого року знизився вміст оксиду вуглецю та діоксиду азоту.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з серпнем цього року рівень забруднення атмосферного повітря за всіма домішками дещо знизився. Порівняно з вереснем 2017 р. вміст діоксиду азоту не змінився, інших домішок – знизився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК) за вересень 2018 року по постах і в порівнянні з вереснем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8
діоксид сірки 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
оксид вуглецю 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4 0,7 0,8 0,4 0,5 1,0
діоксид азоту 3,3 3,5 4,0 3,8 0,5 3,8 4,5 2,8 4,0 4,0 2,3 3,8 3,8 3,5 3,3 2,8
оксид азоту 1,5 1,5 1,3
фенол 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3
фтористий водень 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
хлористий водень 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
аміак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
формальдегід 4,3 5,3 3,7 1,7 4,3 5,3 4,0 5,0 5,0 2,0 4,7 5,0 3,3 4,0 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК) за вересень 2018 року по постах і в порівнянні з вереснем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4
діоксид сірки 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
оксид вуглецю 0,4 0,6 1,2 0,4 0,2 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 1,0 0,2 0,6 0,8 1,0 0,6 1,4 1,6
діоксид азоту 1,1 1,2 1,4 1,2 0,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 0,7 1,3 1,2 1,1 1,4 1,6
оксид азоту 0,4 0,4 0,3
сірководень 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
фенол 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3
фтористий водень 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
хлористий водень 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
аміак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
формальдегід 0,7 0,8 0,7 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,4 0,7 0,7 0,6 0,8 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за вересень 2018 року по постах і в порівнянні з вереснем 2017 року.

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

  Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Домішки Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
  1 2 2018 2017 1 2 2018 2017
Завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 2,3 2,7 2,5 2,5 0,9 1,0 1,0 0,9

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,8 0,4 0,6
Діоксид азоту 1,8 2,0 0,7 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,7 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,7 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 2,0 0,7 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1 – вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,5 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,6 0,7 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,5 0,4 0,6
Діоксид азоту 1,8 1,8 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО