ОБУХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ!

740

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 12 затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Відповідна постанова набуває чинності з 1 жовтня 2018 року

З 1 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві.

Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Шлях проходження заяви-розрахунку від роботодавця до Фонду матиме наступний вигляд:
І. У разі настання в застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі поданих документів приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

ІІ. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.

ІІІ. Страхувальник (роботодавець) подає заяву-розрахунок до відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – відділення) або його представництва за своїм місцем реєстрації.

Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до відділення або його представництва, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.

ІV. Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, повинна повністю відповідати документам, на підставі яких здійснено призначення матеріального забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), та бути відображена в реєстрах бухгалтерського обліку.

Відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе страхувальник.

Відділення або його представництво у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.

У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява- розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування заяви-розрахунку або надання обґрунтованої відмови у її прийнятті здійснюється відділеннями або їх представництвами протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

V. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

VI. Також з 1 жовтня 2018 року з’являється новий обов’язок страхувальника: впроваджується система оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до відділення повідомлення.

Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат.

Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до відділення.

Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування відділення здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

VII. Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок відділення або його представництва, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

Звертаємо увагу, що з 27 липня 2018 року набуло чинності нове Положення про комісію із соцстрахування підприємства. Нова редакція Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності набула чинності після її оприлюднення відповідно до рішення правління Фонду соціального страхування України. Нагадуємо, що орган утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності і приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання) застрахованим особам.

Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

Відповідно до затвердженого Положення, комісія здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення, а також розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до нашого відділення м.Обухів, вул.Миру, 17а, офіс 2а, Телефон 04572-6-88-00 або до представництва м.Кагарлик, вул.Росавська,26, Телефон 04573 5-12-43, чи перейшовши за посиланням: http://www.fse.gov.ua/fse/control/kievobl/uk/index.