Умови надання субсидії безробітним особам

303

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 змінено умову надання житлової субсидії для безробітних працездатних осіб.

Так, починаючи з 01.05.2018 року, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі сім’ї є особи працездатного віку, у яких станом на початок періоду, за який враховуються доходи:

а) взагалі відсутні доходи;

б) середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати;

в) не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний.

Виняток становлять особи, які одержували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини; допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю.

Пунктом 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій передбачена можливість надання субсидії за рішенням комісії на домогосподарство, у складі якого є безробітні громадяни, у двох випадках:

− якщо безробітні особи перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

− на момент призначення житлової субсидії такі особи сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія.

Управління соціального захисту населення  веде облік  таких домогосподарств щодо сплати та розміру єдиного соціального внеску.

Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням комісії домогосподарствам де є безробітні працездатні особи, та такі особи не сплатять єдиного соціального внеску чи сплатять його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, управлінням соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України виноситься на розгляд комісії подання щодо скасування рішення комісії такому домогосподарству і повернення коштів виплаченої субсидії до державного бюджету.

Наявна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг обмежує право на житлову субсидію.
 
Положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329, обмежено право на отримання субсидії особам, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
Так, починаючи з 01.05.2018 року, житлова субсидія не призначається, якщо:
• управлінням соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн.);
• управлінням соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії (340 грн.) на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.
За вищезазначених обставин житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку протягом двох місяців з початку такого сезону. В інших випадках – з місяця, наступного за тим, в якому надійшло документальне підтвердження сплати такої заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості у судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).
При наявній заборгованості субсидія може бути призначена (як виняток) за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Нове авто та житлова субсидія
Положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329, обмежено право на отримання субсидії власникам нових автомобілів.
Віднині, починаючи з 01.05.2018 року, житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства (чоловік, дружина) має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). Зазначена норма розповсюджується також на осіб, які володіють таким авто за генеральною довіреністю.
При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.
Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це управлінню соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу.
Декларування доходів сім’ї при призначенні житлової субсидії
Положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329, внесено зміни до порядку декларування доходів сім’ї, яка звертається за призначенням житлової субсидії.
Пунктом 9 вищезазначеного Положення передбачено, що житлова субсидія розраховується на всіх зареєстрованих членів домогосподарства. Під час її призначення враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.
Тому Міністерством соціальної політики України з 1 травня 2018 року змінена форма Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Відтепер необхідно декларувати доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.
Слід зауважити, що при цьому норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
Набуття права власності на житло та землю при отриманні субсидії.
Положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329, обмежено право на отримання субсидії громадянам, які набули право власності на житло чи земельну ділянку.
Підпунктом 4 пункту 6 вищезазначеного Положення передбачено, що житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства (чоловік, дружина) протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або іншим законним способом (по спадщині, договору дарування) набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.
Слід зауважити, що при здійсненні купівлі чи набутті права власності на землю, житло, транспортний засіб, будівельні матеріали (на суму понад 50 тис. грн.) в періоді отримання субсидії, виплата такої субсидії припиняється за письмовим повідомленням заявника. Поновлення даних нарахувань можливе тільки після сплину 12 місяців з моменту купівлі (чи набуття права власності) після подання нових заяви і декларації.
До уваги осіб з інвалідністю та батьків дітей з ДЦП!
У Київській області діє цільова програма соціальної підтримки осіб з інвалідністю на 2017 -2020 роки.
Програмою передбачено надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху 1 та 2 групи на лікування, оздоровлення, покращення матеріально-побутових, соціальних проблем та інших особливих обставин та здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю із захворюванням ДЦП в центрах реабілітації області.
Для отримання щорічної разової адресної грошової допомоги, члени сім’ї, які складаються  з двох і більше осіб з інвалідністю, одинокі особи з інвалідністю, особи з інвалідністю по зору та слуху 1 та 2 групи або їх законні представники, подають до управління соціального захисту населення за місцем проживання/реєстрації такі документи:
 • заяву;
 • копію довідки про причину та групу інвалідності;
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • номер особового банківського рахунку;
 • довідку про склад сім’ї;
 • лист Служби у справах дітей та сім’ї щодо відсутності призначення та виплати у поточному році одноразових адресних грошових допомог через вказану службу.
Для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю із захворюванням ДЦП в центрах реабілітації Київської  області одному з батьків дитини з ДЦП необхідно подати до  управління соціального захисту населення наступні документи:
 • заяву;
 • копію паспорту заявника;
 • копію ідентифікаційного коду заявника;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію медичного висновку дитини з інвалідністю;
 • копія посвідчення дитини з інвалідністю;
 • копія індивідуальної програми реабілітації;
 • довідка про склад сім’ї
Підвищено розмір щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
20 січня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України (№ 15) «Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», якою встановлено підвищення розміру грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для пенсіонерів та дітей, а також збільшено загальний розмір допомоги на сім’ю.
Віднині, розмір грошової адресної допомоги для осіб, які отримують пенсію, та дітей становить 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї). Загальний розмір допомоги на сім’ю, що розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї –  не може перевищувати 3000 гривень; для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, − 3400 гривень; для багатодітної сім’ї – 5000 гривень.
Управління соціального захисту населення ВК Обухівської міської ради