Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Метеорологічний бюлетень

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за жовтень 2021 р.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у жовтні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Обухів і Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Біла Церква за місяць було відібрано і проаналізовано 350 проб, у Обухові та Українці – по 300 проб повітря.
У місті Бровари, через проведення робіт по переносу поста, проводились спостереження лише за вмістом оксиду вуглецю (50 проб).

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., завислих речовин – 0,4 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем 2021 р. у повітрі підвищився вміст діоксиду сірки, знизився – діоксиду азоту. Порівняно з жовтнем минулого року вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки знизився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
Порівняння з минулими періодами не проводиться через відсутність спостережень з березня 2020 року.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., оксиду вуглецю – 1,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації досягали: діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,7 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Вміст оксиду вуглецю визначався на двох постах міста і рівень забруднення повітря цією домішком був однаковим. Вміст інших домішок на ПСЗ № 1 не визначався через проведення робіт по підготовці переносу поста.
У порівнянні з жовтнем минулого року у повітрі міста суттєво підвищився вміст оксиду вуглецю; вміст інших забруднювальних домішок у повітрі майже не змінився.

БРОВАРИ. Спостереження за забрудненням атмосферного повітря у жовтні 2021 року у місті проводились лише з оксиду вуглецю Середньомісячна концентраціі цієї домішки становила 0,1 ГДКс.д., максимальна – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з вереснем цього року вміст оксиду вуглецю у повітрі залишився на тому ж рівні, порівняно жовтнем 2020 р. він дещо знизився.

Додаткові дані по важких металах в м.Києві та містах Київської області за IIІ квартал 2021 р.

Вміст важких металів визначався на семи постах м. Київ та на одному посту у містах Біла Церква, Бровари, Обухів.
Середні та максимальні з середньомісячних концентрацій свинцю, мангану, хрому, заліза, кадмію, міді, нікелю та цинку у ІІІ кварталі, в основному, були значно нижче відповідних санітарно-гігієнічних нормативів, лише на деяких постах спостережень досягали рівнів 0,1-0,2 ГДКс.д. (табл. 4,5).
Лише у місті Київ на ПСЗ № 21 (вулиця Семена Скляренка) у липні та вересні зафіксовано вміст кадмію на рівні 0,3 ГДКс.д. та у місті Українка у вересні – вміст свинцю на рівні 0,4 ГДКс.д.

Таблиця. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 вере-

сень 2021

жов-

тень 2021

жов-

тень 2020

1 2 вере-

сень

2021

жов-тень 2021 жов-тень 2020
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,4
Діоксид сірки 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1
Оксид вуглецю 1,0 1,0 0,9 1,0 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,3 0,9 0,9 0,9 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020 вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020
Завислі речовини 0,4 0,1
Діоксид сірки 0,8 0,2
Оксид вуглецю 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 1,9 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020 вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020
Завислі речовини 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3
Діоксид сірки 0,3 0,5 1,1 0,1 0,1 0,3
Оксид вуглецю 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Діоксид азоту 2,3 1,8 2,2 0,8 0,7 0,9

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020 вересень 2021 жовтень 2021 жовтень 2020
Завислі речовини 0,3 0,1
Діоксид сірки 0,9 0,2
Оксид вуглецю 0,2 0,3
Діоксид азоту 2,0 0,8

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Таблиця 4. Рівень забруднення повітря міст Київської області важкими металами у IІІ кварталі 2021р.

Назва забрудню-вальної речовини Середні концентрації за IІІ квартал

по постам спостережень, у кратності ГДК

Максимальні із середньомісячних концентрацій

за IІІ квартал  по постам спостережень,

у кратності ГДК

м. Біла Церква м. Бровари* м. Обухів м. Українка* м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка
Свинець 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4
Манган 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* – у містах Бровари та Українка спостереження за вмістом важких металів у третьому кварталі 2021 р. проводились лише один місяць (за липень та вересень відповідно).