Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

КП «Обухівводоканал» інформує

Шановні споживачі!

Комунальне підприємство «Обухівводоканал» Повідомляє про намір корегування тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у зв’язку зі зростанням цін на електроенергію,ПММ та реагенти (гіпохлорид) . Тариф на послуги водопостачання та водовідведення установлений та введений в дію з 01.11.2021 року Обухівською міською радою, формувався в цінах станом на лютий місяць 2021 року.

В структурі тарифів електроенергія займає 39,6% вартості послуг на водопостачання. Ціна на електроенергію зростає кожного місяця. Так ріст ціни на електроенергію на теперішній час становить 89,1 % ,тобто в діючому тарифі ціна на електроенергію – 2,75179 грн./кВт.год.;
на даний час ціна на електроенергію – 5,20414 грн./кВт.год.

Крім того,є ще ряд складових,які суттєво вплинули на собівартість послуг водопостачання та водовідведення, а саме:

Зросла ціна на гіпохлорид в 3,8 рази, а саме:
Ціна в тарифі – 7000 грн. за 1 тонну;
Ціна на даний час – 26667 грн. за 1 тонну.

Зросла ціна на ПММ:
бензин в тарифі по ціні – 23,25 грн. за 1 літр, на даний час ціна бензину – 42,168 грн.,
ріст становить – 81,4%.
дизпаливо в тарифі по ціні – 22,08 грн. за 1 літр, на даний час ціна дизпалива – 42,686 грн.,
ріст становить – 93,3%.
Газ в тарифі по ціні – 12,25 грн. за 1літр,на даний час ціна газу – 19,36 грн.
Ріст становить – 58,0%

Підприємство в даний час вимушене працювати збитково.

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 1квартал 2023 року складає 78,1%.

При корегування тарифів на послуги на централізоване водопостачання та водовідведення ми дотримувалися всіх рекомендацій і норм відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Всі розрахунки економічно обґрунтованих скорегованих тарифів на 2023 рік знаходяться на розгляді в Обухівській міській раді.

На основі вище викладеного економічно обґрунтовані скореговані витрати на одиницю послуг підвищилися в зв’язку із збільшенням цін на електроенергію,гіпохлорид та ПММ.

Економічно обґрунтований скорегований тариф на 2023 рік:
– централізоване водопостачання з ПДВ – 39,07 грн./м3;
– централізоване водовідведення з ПДВ – 15,65 грн./м3.

Скорегований тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

Послуги Обгрунтований попередній базовий тариф з 01.01.2019 року Економічно обгрунтований плановий тариф на 2021 рік    % росту
Центразоване водопостачання 1 куб.м.питної води 29,32 грн/куб.м. з ПДВ 39,07 грн./куб.м.

з ПДВ

33,3%
Централізоване водовідведення 1 ку.м. стічних вод 15,26 грн./куб.м. з ПДВ 15,65 грн./куб.м. з ПДВ 2,6%
РАЗОМ 44,58 грн./куб.м. 54,72 грн. куб.м. 22,7%

Структура діючих та скорегованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Обухівводоканал»

п/п

Найменування показниюв Діючий тариф на водопостачання  Скорегований тариф на водопостачання на  2023рік Діючий тариф на водовідведення Скорегований тариф на водовідведення на  2023рік
тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ
1 Виробнича собівартість в т.ч. 31067,44 21,56 42509,18

,83

29,51 13515,43 11,10 13837,62 11,37
1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 12736,0 8,83 23394,56 16,23 4249,73 3,49 4554,99 3,74
1.1.1 електроенерпя 11732,57 8,14 22013,52 15,28 72,61 0,06 377,87 0,31
1.1.2 Витрати на очищення стічних вод 0,00 0,00 0,00 0,00 3935,17 3,23 3935,17 3,23
1.1.3 Витрати на реагенти (ппохлорид,аналізи) 134,40 0,09 512,01 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Матері ал и,запчастини,інші матеріали (ремонт) 869,03 0,60 869,03 0,60 241,95 0,20 241,95 0,20
1.2 Прямі витрати на оплату праці! 9083,64 6,31 9083,64 6,31 4514,64 3,71 4514,64 3,71
1.3 Інші витрати, в тому числі 3583,83 2,49 3583,83 2,49 1690,44 1,39 1690,44 1,39
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 1998,40 1,39 1998,40 1,39 993,22 0,82 993,22 0,82
1.3.2 Амортизаційні відрахування 1585,43 1,10 1585,43 1,10 697,22 0,57 697,22 0,57
1.4 Загальновиробничі витрати, в т.ч. числі 5663,97 3,93 6447,15 4,48 3060,62 2,51 3077,55 2,53
1.4.1 Витрати на оплату праці 2515,09 1,74 2515,09 1,75 1577,86 1,30 1577,86 1,30
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 553,32 0,38 553,32 0,38 347,13 0,28 347,13 0,28
1.4.3 Амортизаційні  відрахування 7,83 0,01 7,83 0,01             7,82 0,01 7,82 0,01
1.4.4 Витрати на податки 1497,72 1,04 1497,72 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 Інші витрати 1090,01 0,76 1873,19 1,30 1127,81 0,92 1144,74 0,94
2 Адміністративні витрати, в т.ч. 2479,03 1,72 2508,14 1,74 1252,36 1,03 1304,91 1,07
2.1 Витрати на оплату праці 1778,35 1,23 1778,35         1,23 916,13 0,75 916,13 0,75
2.2 Відрахування на соціальні заходи 391,24 0,27 391,24 0,27 201,55 0,17 201,55 0,17
2.3 Амортизаційні відрахування 1,92 0,001 1,92 0,001 0,84 0,001 0,84 0,001
2.4 Інші витрати 307,52 0,22 336,63 0,24 133,84 0,11 186,39 0,15
3 Витрати на збут в т.ч. 965,57 0,67 965,57 0,67 420,16 0,34

3

420,16 0,34
3.1 Витрати на оплату праці 640,49 0,44 640,49 0,44 278,70 0,23 278,70 0,23
3.2 Відрахування на сціальні заходи 140,91 0,10 140,91 0,14 61,31 0,05 61,31 0,05
3.3 Амортизаційніі  відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Інші витрати 184,17 0,13 184,17 0,13 80,15 0,06 80,15 0,06
4 Інші операційні  витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00

0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 34512,04 23,95 45982,89 31,92 15187,95 12,47 15562,69 12,78
7 Розрахунковий прибуток 690,24 0,48 916,66 0,64 303,76 0,25 311,25

0,00

0,26

 

8 Вартість централізованого водопостачання /водовідведення тис.грн. 35202,28 46902,55 15491,71 15873,94
9 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3 без ПДВ 24,43 32,56 12,72 13,04
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3   з  ПДВ 29,32 39,07 15,26 15,65
11 Обсяг реалізації тис.м3 1440,70 1440,70 1217,98 1217,98

Оголошення в повному обсязі зі структурою тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення розміщена на офіційному сайті Обухівської міської ради в розділі оголошень. (вул.Київська,10, м.Обухів, Київська обл.,08700, е-mail: vykonkom@obcity.gov.ua ) та офіційному сайті КП “Обухівводоканал» (ovkp.com.ua). Кожен споживач може ознайомитись зі структурою тарифів.

Всі пропозиції та зауваження надсилайте за поштовою адресою: 08703,м.Обухів,вул.Київська 130в та на електронну адресу voda_obuhov@ukr.net, або телефонуйте за номером 7-15-00 впродовж 7 календарних днів з дня розміщення цієї інформації,а саме до 22 червня 2023 року (включно).

КП «Обухівводоканал»

Коментарі