Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Щорічна разова адресна грошова допомога сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету

Управління соціального захисту населення Виконавчого комітету Обухівської міської ради інформує про те, що на території Обухівської міської територіальної громади діє Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 2021-2025 роки, яка спрямована на покращення якості життя незахищених верств населення громади, а саме сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які зареєстровані та проживають на території Обухівської міської територіальної громади.

Виплата адресної грошової допомоги здійснюється у встановленому законодавством порядку Департаментом на підставі наказу директора Департаменту на рахунок заявника, відкритий у банку в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті.
1. Сума адресної грошової допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається допомога, у такому розмірі:
• шести прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім’ям осіб з інвалідністю І групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження III ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;
• чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім’ям осіб з інвалідністю II групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження II ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;
• двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім ям осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження I ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога.
2. Для отримання адресної грошової допомоги заявник чи його представник надає передбачені цим пунктом документи:

Для сімей осіб з інвалідністю:
– заява від заявника або його представника на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;
– копія пенсійного посвідчення або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу;
– копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки іа сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;
– реквізити рахунку у банку для переказу коштів;
– декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги ;
– акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання;
– для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для сімей дітей з інвалідністю:
– заява від законного представника дитини з інвалідністю на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;
– копія свідоцтва про народження дитини; після досягнення дитиною чотирнадцятирічного віку – копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);
– копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
– копія індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
– декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги;
– копії сторінок паспорта законного представника дитини у формі книжечки (1,2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника дитини (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
– реквізити рахунку у банку законного представника дитини з інвалідністю для переказу коштів;
– акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи;
– для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У випадку подачі документів представником сім’ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю додатково надаються:
– копії сторінок паспорта представника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID -1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
– нотаріально посвідчена довіреність на ім’я представника.

Для отримання консультації звертатися за телефоном: 089-250-05-28

Документи подавати до управління соціального захисту населення Виконавчого комітету Обухівської міської ради за адресою: 08703, м. Обухів, вул. Каштанова, 13 (корпус 2)

Коментарі