Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Працівники Обухівського РУ ГУ ДСНС України у Київській області нагадують правила пожежної безпеки на підприємсті:

Будь-якому підприємцю чи керівнику підприємства відомо, що пожежна безпека на підприємстві належить до найважливіших умов його ефективної роботи, а дотримання її вимог є необхідною умовою роботи для будь-якого суб’єкта господарської діяльності. Як забезпечити заходи господарської безпеки? Які нормативні документи регламентують заходи безпеки від пожежі? Хто і коли проводить інструктаж? Що таке охорона праці та пожежна безпека на підприємстві в рамках чинного законодавства?

ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дотримання вимог пожежної безпеки на підприємстві досягається реалізацією комплексу заходів, що дозволяють:
•організувати умови для безпечної роботи кожного працівника для всіх ділянок;
•зведення до мінімуму ймовірності пожеж;
•створення матеріально-технічної бази, за допомогою якої можна попередити або ефективно усунути пожежу та її можливі наслідки;
•здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки на підприємстві відповідно до чинних законодавчих актів;
•успішно розробляти регламенти з пожежогасіння, евакуації працівників із зон задимлення;
•проводити навчання з пожежної безпеки.

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УКРАЇНІ

Комплекс заходів, реалізація яких забезпечує підтримку протипожежної безпеки на підприємствах, регламентується низкою законодавчих актів. У Кодексі цивільного захисту України сформовано суть поняття пожежної безпеки на підприємстві, як зведення до мінімуму ризику виникнення пожежі, що призводить до знищення чи пошкодження у вогні матеріальних цінностей, а також усунення факторів небезпеки заподіяння шкоди для працівників та відвідувачів підприємства та природного середовища. А один з розділів кодексу закріплює всю повноту відповідальності за її підтримку за відповідальними особами, або власниками та керівниками підприємства.

«ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»

Універсальне зведення правил, яке українське МВС затвердило своїм наказом у 2014 році, є головним нормативно-правовим документом, визначає комплекс обов’язкових вимог до пожежної безпеки для будівель та різного типу споруд, прилеглих територій, обладнання, будмайданчиків.

Правила визначають комплекс організаційних заходів та залучення матеріально-технічної бази з метою:
•запобігання виникненню пожеж;
•створення безпечних умов для людей;
•мінімізації матеріальних збитків та негативних наслідків для навколишнього середовища;
•формування умов підвищення ефективності пожежогасіння.

«ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ»

Цей документ надає право на початок роботи нових підприємств або дозвіл на початок використання об’єктів нерухомості діючим підприємством. Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається (надсилається) листом за місцем розташування нерухомості до ЦНАП або ДСНС.

ІНСТРУКТАЖ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: НОРМИ ТА ВИМОГИ

Один із обов’язків керівника підприємства – організація процесу навчання та контролю знань у співробітників у питаннях охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Для структурних підрозділів (цеху, майстерні, ділянки, відділи) такі інструктажі мають проводити їх керівники або інші особи. Наказом керівника затверджується порядок та строки проведення таких інструктажів для кожного підрозділу. Крім того, затверджується:
•перелік посад, при призначенні на які особа повинна бути проінструктована з питань пожежної безпеки на підприємстві;
•запитання, що входять до інструктажу, з якими мають бути ознайомлені працівники;
•терміни та періодичність інструктажу.

Щоб отримати право на інструктаж, потрібно організувати курс навчання та спеціальної підготовки, підтверджене відповідним посвідченням. Для співробітників, які приймаються до штату підприємства з підвищеним рівнем пожежної небезпеки, передбачено проходження спеціального навчання – це пожежно-технічний мінімум. Навчання та перевірка знань для посадових осіб проводиться кожні 3 роки. Для працівників передбачені щорічні інструктажі за правилами ПБ.

Існує кілька типів інструктажів щодо дотримання протипожежної безпеки на підприємстві. Вони можуть бути первинними, повторними, вступними, цільовими та позаплановими.
•Вступний інструктаж – необхідний для знайомства з системою пожежної безпеки, є обов’язковим не тільки для співробітників, що знову приймаються, але також для відрядження і практикантів.
•Первинний інструктаж – для новонароджених, а також працівників зі стажем, які були переведені з іншого підрозділу, знайомить із правилами захисту від пожежі на робочих місцях. Такий вид інструктажу є обов’язковим для працівників, залучених для участі у будівництві, монтажі обладнання та інших допоміжних видах діяльності.
•Повторний інструктаж проводиться щорічно та необхідний для закріплення отриманих знань.
•Позаплановий інструктаж є наслідком внесення змін до технології виробництва або після надзвичайної ситуації, пожежі.

Для фіксації результатів інструктажів на підприємстві ведуть «Журнал реєстрації інструктажів».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту та Правил пожежної безпеки України, керівникам та власникам підприємств покладено обов’язок введення та підтримки протипожежного режиму на підприємстві. Один із державних стандартів визначає це поняття, як зведення правил, що регламентують поведінку людей, експлуатацію об’єктів нерухомості та здійснення виробничих процесів. Проте керівник наділений правом передавати цю частину своїх обов’язків одному із співробітників, який призначається відповідальним за пожежну безпеку відповідним наказом на підприємстві.

Співробітник, який відповідає за пожежну безпеку, зобов’язаний:
•розробляти та вести відповідну документацію, включаючи журнали обліку, накази, інструкції;
•займатися організацією навчання та інструктажем;
•стежити за станом протипожежного інвентарю;
•своєчасно складати звіти контролюючим органам, сприяти при позапланових перевірках.

Але найважливіше завдання такого співробітника – грамотно організувати евакуацію співробітників та врятувати матеріальні цінності у разі реальної загрози пожежі.

ПОПУЛЯРНІ ПИТАННЯ
Як правильно організувати протипожежні заходи? Дуже важливо чітко розуміти основні аспекти такої роботи, різні її сторони. Зупинимося докладніше на найважливіших моментах протипожежної безпеки на підприємстві.

ЩО ТАКЕ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВІ В УКРАЇНІ?
Пожежна безпека на підприємстві в Україні – це ретельно розроблений комплекс заходів, що дозволяють звести до мінімуму фактори, що провокують виникнення НС, спричиненої пожежею, забезпечити захист життя та здоров’я персоналу та збереження майна підприємства. Такі заходи здійснюється на основі «Правил пожежної безпеки», виконання яких є обов’язковим для будь-яких компаній, організацій та підприємств.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПЕРЕВІРКИ ДСНС З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Підтримка пожежної безпеки на підприємстві важко переоцінити. Саме тому підприємство підлягає контролю з боку ДСНС. До уваги пожежного інспектора потраплять:
• наявність можливості вільного під’їзду пожежної техніки до всіх будівель та споруд;
• дотримання всіх вимог у технічній стороні питання, зокрема – наявність зручних шляхів для евакуації працівників у разі пожежі, справність проведення, використання безпечних матеріалів (сертифікати), наявність заземлень;
• відповідність встановленим вимогам необхідної матеріально-технічної бази – пожежні стенди, сигналізація, датчики задимлення.

Не менш важливо, щоб вся документація була оформлена належним чином. Пожежний інспектор повинен мати можливість ознайомитися:
• з установчими документами та свідоцтвом реєстрації підприємства;
• з наказом про призначення осіб, які відповідають за протипожежну безпеку на окремих ділянках;
• з “дозвільними документами” – пожежною декларацією;
• з технічною документацією – енерго та водопостачання, установки протипожежних систем, пожежні гідранти.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НЕОБХІДНО ОФОРМИТИ?

Для того, щоб спокійно працювати, не побоюючись санкцій з боку інспектора ДСНС, керівник підприємства зобов’язаний подбати про своєчасне оформлення наступних документів щодо пожежної безпеки на підприємстві в Україні:
• декларації – цей документ підтверджує, що матеріально-технічна база не суперечить правилам безпеки, а її експлуатація не призведе до пожежі;
• інструкція загальнообєктова з пожежної безпеки – такий документ поєднує весь комплекс вимог до всіх підрозділів підприємства;
• відповідні інструкції для всіх видів приміщень;
• програми та плани проведення інструктажів;
• журнали реєстрації – тут відзначаються всі інструктажі;
• журнали з вогнегасників та сигналізації – для занесення дата перевірок та профілактики обладнання;
• накази про призначення відповідальних за ПБ на кожній ділянці.

Під час оформлення декларації пожежний інспектор проінформує вас про пакет документів, який може підтвердити, що пожежна безпека на вашому підприємстві відповідає чинному законодавству. У кожному конкретному випадку є свої деталі та нюанси. Наприклад, при використанні орендованої площі потрібна наявність документа, в якому встановлені сфери відповідальності за ПБ.

Дуже важливо усвідомлювати, що у разі реальної пожежі після вжиття заходів щодо усунення її наслідків висока ймовірність судового розгляду та виявлення винних. При чіткому веденні та грамотному оформленні документів завжди простіше і легше встановити справжні причини пожежі.

НАВІЩО ПРОВОДИТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА?

Уникнути надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами, досить просто – якщо встановленим правилам дотримуються абсолютно всі люди, які мають відношення до роботи підприємства: персонал, особи, які прибули у відрядження або студенти, які спрямовані на проходження виробничої практики. Цілком очевидно, що до пожежі може призвести і куріння в недозволеному місці, відсутність допуску до роботи у зварювальника і прострочений вогнегасник. Таким чином, пожежна безпека на виробництві має дві складові – сувора дисципліна та міцні знання.

Ми вже згадували, що для підприємств встановлена система інструктажів, які проводять для працівників особи, наділені відповідальністю за забезпечення безпеки та запобігання пожежонебезпечним ситуаціям. А це означає, що керівники потребують найбільш глибоких знань, які дозволять їм не прогаяти не єдиної, навіть найдрібнішої деталі. Існує й інший, не менш важливий аспект необхідності отримання таких знань для керівника.

Досить складно пред’являти вимоги до підлеглих, контролювати дотримання всіх безпекових заходів без чіткого розуміння необхідності кожного пункту. Попередити пожежу можна єдиним способом – чітко дотримуючись усіх правил і норм пожежної безпеки на підприємстві.

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям
Обухівського РУ ГУ ДСНС України у Київській області
старший лейтенант служби цивільного захисту Владислав СЕКРЕТ

Коментарі