Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Терміни сплати земельного податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи – платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені ПКУ, через установи банків (у тому числі із застосуванням єдиного рахунку в порядку, визначеному ст. 35 прим. 1 ПКУ) або відділення операторів поштового зв’язку.

Якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Пунктом 287.5 ст. 287 ПКУ встановлено, що фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ.

Форму квитанції про прийняття податків і зборів, що може використовуватись фізичними особами у сільській (селищній) місцевості для сплати податків і зборів, у тому числі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, через каси сільських (селищних) рад, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів».

Залишаємось на зв’язку:
– Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
– Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
– Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast
– Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Зняття з обліку в контролюючих органах платника єдиного внеску – ФОП у разі припинення підприємницької діяльності

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що процедура зняття з обліку платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Зняття з обліку платників ЄВ – ФОП здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, передбачену для платників ЄВ, в частині діяльності, що здійснювалась нею як ФОП.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.

Платник ЄВ – ФОП знімається з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄВ.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника ЄВ.

Датою зняття з обліку платника ЄВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Залишаємось на зв’язку:
– Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
– Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
– Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast
– Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Про довіреність для надання права повіреній особі СГ – нерезидента представляти інтереси і звертатись з запитами до контролюючих органів, яка оформлена / видана за межами України

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно зі ст. 19 Податкового кодексу України, представник платника податків на підставі закону або довіреності користується правами, встановленими ПКУ для платників податків.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність.

Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, документи, які на території однієї договірної сторони видані або засвідчені компетентною установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах її компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, приймаються на територіях всіх інших договірних сторін без будь-якого спеціального посвідчення.

Без легалізації такі документи приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Якщо довіреність складено в державі, з якою Україна не уклала договір про правову допомогу в цивільних справах, то нотаріус може прийняти її для вчинення нотаріальної дії тільки після легалізації (або проставлення на ній апостилю). Крім того, якщо текст довіреності викладено на іноземній мові, вірність перекладу його з однієї мови на іншу, засвідчує нотаріус, якщо він знає відповідну мову. У разі якщо нотаріус не знає відповідної мови, то він засвідчує підпис перекладача яким зроблено переклад.

Залишаємось на зв’язку:
– Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
– Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
– Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast
– Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Обчислення рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що відповідно до п.п. 256.2.5 п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів, зокрема є використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та освітньо-виховних цілей, а також проведення науково-дослідних робіт.

За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами .

Сума рентної плати, яка зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, перераховується суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі, якщо фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений в лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення – п.п 256.11.2 п. 256.11 ст. 256 ПКУ .

Згідно з п.п.256.11.6 п.256.11 ст.256 ПКУ лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:
а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
фізичних осіб, а також ФОП, яким видано лісорубні та лісові квитки;
лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також ФОП, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня року, в якому сплачується рентна плата;
б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Таким чином, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи та зазначається в таких дозволах, виходячи з фактичних обсягів використання лісових ресурсів та ставок, встановлених відповідними радами.

Залишаємось на зв’язку:
– Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
– Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
– Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast
– Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Поняття «гарантії СГ» з метою одноразового (спеціального) добровільного декларування

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Положеннями п.п. 13 – 17 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ поняття «гарантії суб’єктам господарювання» означає:
– не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ;
– Декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;
– відомості, що містяться у відповідних Деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;
– Декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутності фіскальної складової;
– звільнення від сплати військового збору;
– до декларанта, який сплатив у повному обсязі Збір у встановлених порядку, строки та розмірі, не можуть:
застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року;
розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Залишаємось на зв’язку:
– Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
– Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
– Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast
– Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

ГУ ДПС у Київській області

Податкова знижка: про алгоритм повернення частини коштів говорили під час онлайн-конференції

В рамках Комунікаційної платформи фахівці податкової служби Київської області провели онлайн-конференцію для членів Всеукраїнської громадської організації Батьки SOS. Участь у заході взяли також студенти вищих навчальних закладів Київщини.

Говорили, зокрема, про можливість отримання податкової знижки на сплату за навчання дітей, які отримують освіту в українських закладах освіти на контрактній основі.

Деталі повернення частини витрачених коштів роз’яснювали фахівці управління оподаткування фізичних осіб Оксана Кньовець та Оксана Мельник.

Під час конференції податківці детально розповіли про перелік необхідних документів, механізм розрахунку суми до повернення, а також про те, як заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному кабінеті платника податків.

ГУ ДПС у Київській області

 

Коментарі