Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ТАРИФУ на послугу поводження з побутовими відходами ПП “Обухівміськвторресурси” з обґрунтуванням необхідності його зміни

Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189 – VІІІ, Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. за № 1010, та відповідно Наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення зміна тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами зумовлено рядом факторів.

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», ПП«Обухівміськвторресурси» доводить до відома споживачів послуги з поводження з побутовими відходів на території Обуховської міської ради наступну інформацію.

Відповідно Додаткової угоди №4 до Договору на приймання та захоронення відходів (тонни) №611005/25 від 31.08.2022р. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами( тариф на захоронення побутових відходів) становить за 1 тонну 240,75грн , крім того ПДВ20% – 48,15грн., а разом з ПДВ 288,90грн.

1. Загальний розмір тарифу для кожного виду побутових відходів та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

№п/п Планові статті витрати Види побутових відходів
ТПВ ВПВ Ремонтні відходи
 тис.грн. на рік грн. на 1 м3  тис.грн. на рік грн. на 1 м3 тис.грн. на рік грн. на 1 м3
    ПЕРЕВЕЗЕННЯ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. 5679,99 74,74 269,29 85,44 13,39 439,14
1.1 ПММ 4027,03 52,99 21,99 66,95 2,42 79,25
1.2 Матеріали для ремонту засобів механізації 1652,97 21,75 58,29 18,49 10,98 359,89
1.3 Послуги сторонніх організацій(захоронення)            
2. Прямі витрати на оплату праці 2065,05 27,17 124,97 39,65 1,72 56,46
3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників 454,31 5,98 27,49 8,72 0,38 12,42
4. Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 1471,05 19,36 22,67 7,10 0,22 7,16
5. Інші витрати 1094,36 14,40 22,29 7,07 0,37 12,33
6. Загальновиробничі витрати 233,40 3,07 9,68 3,07 0,094 3,07
7 Разом виробнича собівартість: 10998,17 144,72 476,09 151,06 16,18 530,58
8 Адміністративні витрати 566,58 7,46 23,49 7,46 0,23 7,46
9 Витрати на збут 235,91 3,10 9,78 3,10 0,09 3,10
10  Повна собівартість: 11800,66 155,28 509,36 161,62 16,50 541,14
  Обсяг  м3 на рік усього у т.ч. : 75995 3151,50 30,5
  Населення 57637,25 3151,50 30,5
  Бюджетні установи та організації 4096,4 0 0
  Інші споживачі 14261,35 0 0
11 плановий прибуток, в т.ч.: 1494,9 19,67 64,4 20,42 0,82 26,85
11.1 Податок на прибуток 269,08 3,54 11,58 3,67 0,137 4,49
11.2 Чистий прибуток 0 0 0 0 0 0
11.2.1 На розвиток виробництва( виробничі інвестиції) 1225,8 16,13 52,76 16,74 0,62 20,46
  Населення 1133,78 19,67 64,4 20,42 0,82 26,85
  Бюджетні установи та організації 80,58 19,67 0 0 0 0
  Інші споживачі 280,54 19,67 0 0 0 0
12. Собівартість з плановим прибутком, у т.ч. 13322,7 175,31 573,5 181,98 6,79 222,59
  Населення 10104,40 175,31 573,5 181,98 6,79 222,59
  Бюджетні установи та організації 718,14 175,31 0 0 0 0
  Інші споживачі 2500,16 175,31 0 0 0 0
13 Податок на додану вартість, у т.ч. 2664,54 35,06 114,70 36,40 1,35 44,52
  Населення 2013,61 35,06 114,70 36,40 1,35 44,52
  Бюджетні установи та організації 143,11 35,06 0 0 0 0
  Інші споживачі 498,07 35,06 0 0 0 0
14. Тариф розрахунковий для  15987,24 210,37 688,2 218,38 8,14 267,11
  Населення 12125,28 210,37 688,2 218,38 8,14 267,11
  Бюджетні установи та організації 861,77 210,37 0 0 0 0
  Інші споживачі 3000,19 210,37 0 0 0 0
15 Тариф середній для планового обсягу 15987,24 210,37 688,2 218,38 8,14 267,11
  Населення 12125,28 210,37 688,2 218,38 8,14 267,11
  Бюджетні установи та організації 861,77 210,37 0 0    
  Інші споживачі 3000,19 210,37 0 0    
№п/п  

 

Планові статті витрати

Види побутових відходів
ТПВ ВПВ Ремонтні відходи
 тис.грн. на рік грн. на 1 м3  тис.грн. на рік грн. на 1 м3 тис.грн. на рік грн. на 1 м3
    ЗАХОРОНЕННЯ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. 2300,00 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
1.1 Послуги сторонніх організацій(захоронення) 2300,00 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
  Разом виробнича собівартість: 2300,00 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
  Повна собівартість  : 2300,00 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
9. Обсяг  м3 на рік усього у т.ч. : 63583,75 1575,75 30,5
  Населення 49280,20 1575,75 30,5
  Бюджетні установи та організації 3427,39 0 0
  Інші споживачі 10876,16 0 0
11. Собівартість з плановим прибутком, у т.ч. 2300,00 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
  Населення 1782,46 36,17 36,77 23,33 5,09 166,94
  Бюджетні установи та організації 123,97 36,17 0 0 0 0
  Інші споживачі 393,57 36,17 0 0 0 0
12. Податок на додану вартість, у т.ч. 460 7,23 7,35 4,66 1,02 33,38
  Населення 356,49 7,23 7,35 4,67 1,02 33,38
  Бюджетні установи та організації 24,79 7,23 0 0 0 0
  Інші споживачі 78,71 7,23 0 0 0 0
13. Тариф розрахунковий для  2760,00 36,32 44,12 14,00 6,11 200,32
  Населення 2138,95 36,32 44,12 14,00 6,11 200,32
  Бюджетні установи та організації 148,76 36,32 0 0 0 0
  Інші споживачі 472,29 36,32 0 0 0 0

Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням планового прибутку та ПДВ) становитимуть:

Операції поводження

з  ремонтними побутовими відходами

Категорія споживачів ТПВ ВГВ Ремонтні відходи
 

 

Перевезення

Населення 210,37 218,37 267,26
Бюджетні установи та організації 210,37 0 0
Інші споживачі 210,37 0 0
 
 

Захоронення

Населення 36,32 14,00 200,34
Бюджетні установи та організації 36,32 0 0
Інші споживачі 36,32 0 0
 
 

 

РАЗОМ

Населення 246,69 232,37 467,34
Бюджетні установи та організації 246,69 0 0
Інші споживачі 246,69 0 0

У порівняні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:

Показник  Житлові  багатоквартирні будинки з наявністю усих видів благоустрію  Житлові будинки  індивідуальної  забудови (будинки приватного сектору) з присадибною ділянкою
   Розмір плати з 1 мешканця в місяць, грн. 36,94 30,28

2. Періодичність надання послуг

Зберігання ТПВ: утримання об’єктів зберігання ТПВ (контейнерів, контейнерних майданчиків, фарбування та дрібний ремонт), що знаходяться на балансі ПП «Обухівміськвторресурси» з дотриманням установленими діючим законодавством порядками в межах запланованих коштів тарифом – протягом року.

Перевезення ТПВ:

Для мешканців житлових будинків багатоквартирної забудови з усіма видами благоустрію – щоденно без вихідних, згідно до затверджених графіків.

Для мешканців житлових будинків приватного сектору – 1 раз на тиждень відповідно до затверджених графіків на кожний день з переліком вулиць та кількістю будинків, маршрутних листів для кожної окремої дільниці приватного сектору.

Для бюджетних установ та організацій, інших споживачів – згідно умов укладеного договору.

3. Обґрунтування причин зміни тарифу.

Існуючі нині тарифи на послугу поводження з побутових відходів були затверджені рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради 06.09.2022р за № 249 у розмірі:
1, Тверді побутові відходи -за 1м3 – 236,14 грн. з ПДВ.
Населення :– приватний сектор 1 особу – 35,42 грн. за місяць з ПДВ.
– багатоповерхівки на 1 особу — 28,99грн. за місяць з ПДВ
2. Великогабаритні побутові відходи за 1м3 – 228,31грн. з ПДВ.
3. Ремонтні відходи за 1м3 — 409,15грн. з ПДВ
Абонентська плата з ПДВ 4,86грн.

За період 2020 – 2021 роки значно зросли ціни на дизпаливо на 138,6 %, зросла ціна на паливно-мастильні матеріали у середньому на17,4%, а розмір мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 14.12.2021 р.збільшився із 4723 гривень у 2022році до 6500 гривень, тобто у 1,37 рази

Складові витрат:

Елементи витрат Одиниця  виміру Показник Темп росту, %
Враховано у діючому тарифі 2020 рік
Мінімальна заробітна плата грн./міс 6500 4723 37,6
Дизельне паливо з ПДВ грн/л 56,54 23,71 138,6
Паливо-мастильні матеріали грн. 108,54 89,63 17,4

Аналізуючи показники у таблиці можливо зробити висновок, що значно змінилася цінова категорія основних складових витрат на надання послуг із вивезення побутових відходів ТПВ.

В результаті перегляду тарифів передбачається стабілізування фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми покращення технічного обслуговування транспортних засобів, які задіяні у виконанні робіт по наданню даних послуг.

3. Обґрунтування причин зміни тарифу.

За період 2020 – 2022 роки значно зросли ціни на захоронення Приватного акціонерного товариства “Київспецтранс” згідно Додаткової угоди №4 до Договору на приймання та захоронення відходів (тонни) №611005/25 від 31.08.2022р. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами( тариф на захоронення побутових відходів) становить за 1 тонну 240,75грн , крім того ПДВ20% – 48,15грн., а разом з ПДВ 288,90грн.

Складові витрат:

Найменування послуги Одиниця  виміру Показник Темп росту, %
Враховано     у діючому тарифі 2020 рік
Захоронення грн./т. 288,90 205 40,9

Порівняльний аналіз тарифів на послугу поводження з побутовими відходами для споживачів

Найменування Діючий тариф,грн Плановий тариф.грн. Відхилення
грн. %
1 категорія (населення)
   Тариф на послуги із збирання, вивезення та утилізації  твердих побутових великогабаритних відходів  та ремонтних відходів для мешканців житлових будинків без сміттєпроводу (Грн/ на 1 мешканця  в місяць) 35,42 36,94 1,52 4,29
тариф на послуги з збирання, вивезення та утилізацію побутових відходів для мешканців  приватного сектора (садибної забудови )( Грн/ на 1 мешканця  в місяць) 28,99 30,28 1,29 4,45
2 категорія (бюджетні установи та організації)
Тариф на послуги із збирання, вивезення та утилізації  твердих побутових відходів (Грн. / м3) 236,14 246,69 10,55 4,47
3 категорія (інші споживачі)
Тариф на послуги із збирання, вивезення та утилізації  твердих побутових відходів (Грн. / м3) 236,14 246,69 10,55 4,47
Тариф на послуги із збирання, вивезення та утилізації великогабаритних побутових відходів (з ручним навантаженням) (Грн. / м3) 228,31 232,37 4,06 1,78
Тариф на послуги із збирання, вивезення та утилізації  ремонтних  побутових відходів (без  навантаження) (Грн. / м3) 454,65 467,58 12,92 2,84

Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги поводженя з побутовими відходами стало:
1.Додаткової угоди №4 до Договору на приймання та захоронення відходів (тонни) №611005/25 від 31.08.2022р. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами( тариф на захоронення побутових відходів) становить за 1 тонну 240,75грн , крім того ПДВ20% – 48,15грн., а разом з ПДВ 288,90грн.

Абонплата в місяць 4,05
ПДВ 20% 0,81
Абонентська плата 4,86

Весь масив необхідної інформації розміщується:
1. на веб-сайті ПП “Обухівміськвторресурси” https://ogvr.com.ua/
2. на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради https://obcity.gov.ua/

Зауваження та пропозиції щодо встановлення нових тарифів з надання послуг з поводження з побутовими відходами у письмовому вигляді приймаються протягом 7 календарних днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради www.obcity.gov.ua та на адресу ПП “Обухівміськвторресурси”: м.Обухів вул. Київська, будинок 21, тел. (067) 328 09 01

Генеральний директор
ПП «Обухівміськвторресурси»                                                                      Армен ПОЛАТЬЯН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ТАРИФУ на послугу поводження з побутовими відходами ПП “Обухівміськвторресурси” з обґрунтуванням необхідності його зміни

Коментарі