Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Платник ЄП може самостійно перейти на іншу групу платників ЄП

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє що за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених для обраної ним групи платників єдиного податку, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку. Перехід здійснюється шляхом подання заяви до податкового органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

У платника єдиного податку ІІІ групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним І або ІІ групи чи ставки єдиного податку, встановленої для ІІІ групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

ГУ ДПС у Київській області

СГ, який працює цілодобово, фіскальний звітний чек (щоденний Z-звіт) повинен створювати в РРО щодня по закінченню робочої зміни, не пізніше 24 години

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі реєстраторами розрахункових операцій (далі – РРО) (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Це положення Закону враховує особливості роботи РРО, які повинні забезпечувати створення у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) за кожний робочий день.

Термін «зміна» це період роботи РРО від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту.

У примітках, наведених у додатку «Формат і розрядність даних, що зберігаються у фіскальній па

м’яті» до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 року № 199 наведено визначеннядоводиться важливе уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не повинна перевищувати 24 години.

В добі всього 24 години (тобто, день триває з 0 годин ранку та закінчується 24 годиною вночі), при щоденній роботі з РРО Z-звіт необхідно виконувати щодня.

Пунктом 7 Вимог № 199 встановлено, що усі режими роботи РРО, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися, зокрема, у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Враховуючи викладене, якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек (щоденний Z-звіт) повинен створюватись РРО кожного дня по закінченню робочої зміни, але не пізніше 24 години цього дня.

ГУ ДПС у Київській області

Громадські об’єднання, включені до Реєстру громадських об’єднань без статусу юридичної особи, не підлягають взяттю на податковий облік в контролюючих органах

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України встановлено, що платниками податків є юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.
Стаття 1 Закону України від 22.03.2012 № 4572-VI ”Про громадські об’єднання визначає термін «громадське об’єднання» – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадські об’єднання можуть здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.
Громадські об’єднання без статусу юридичної особи не мають права бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
Для обліку громадських об’єднань та забезпечення загального доступу до інформації про громадські об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації веде Реєстр громадських об’єднань. Основні відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному вебсайті уповноваженого органу з питань реєстрації, та містять відомості про тип запису: громадське об’єднання (із статусом юридичної особи) або громадське об’єднання (без статусу юридичної особи).
Громадські об’єднання, включені до Реєстру громадських об’єднань без статусу юридичної особи, не підлягають взяттю на податковий облік в контролюючих органах.

ГУ ДПС у Київській області

Обов’язкові реквізити товарного чеку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що порядок оформлення розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій за готівку в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Випадки звільнення продавця від обов’язкового надання покупцю складених за встановленою формою фіскальних чеків, надрукованих реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО), або розрахункових квитанцій, заповнених вручну, визначено законодавчо.

Пунктом 15 ст. 3 Закону № 265 передбачено, що чеки, накладні та інші письмові документи, які засвідчують передачу права власності на товари (послуги) від продавця до покупця, повинні видаватись покупцю таких товарів (послуг) на його вимогу. Тобто, такі документи видаються за вимогою покупця.

Отже, оформлення розрахункових операцій з використанням товарних чеків у випадках, передбачених Законом №265, є правомірним.

Разом з цим, якщо форми та зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є обов’язковим, встановлені п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (далі – Положення), то форма та зміст товарного чека на теперішній час законодавчо не визначена.

Таким чином, СГ можуть видавати товарні чеки довільної форми.

Водночас, виходячи зі змісту Закону України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів», а також визначення Законом №265 терміну «розрахункові документи», до яких відноситься, зокрема товарний чек, то вважаємо, що товарний чек має містити напис «Товарний чек» та за змістом відповідати вимогам п. 2 розд. II Положення за виключенням відображення в ньому фіскального номера РРО та напису «Фіскальний чек».

ГУ ДПС у Київській області

Нерухоме майно, придбане за рахунок коштів, з яких сплачені усі податки та збори, не підлягає одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Відповідно до п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.

Отже, фізичній особі, яка має у власності нерухоме майно, придбане за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори, передбачені нормами чинного законодавства, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію такій фізичній особі не потрібно.

ГУ ДПС у Київській області

При зміні даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків, фізична особа повинна подати заяву за ф. № 5ДР

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати до податкових органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвища, місця реєстрації, тощо) протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР.

Заяву форми № 5ДР фізичні особи подають особисто або через свого представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а в разі зміни місця проживання – до податкового органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.

В разі подання Заяви форми № 5ДР через представника, потрібно пред’явити документ, який посвідчує особу представника, та документ, який посвідчує особу довірителя чи його ксерокопію та довіреність, засвідчену нотаріально, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі та її копії.

При заповненні Заяви форми № 5ДР використовують дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміну даних.

Якщо в документах, які посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи чи така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, то особа пред’являє:
– довідку про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр) та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру;
– довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;
– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності цих документів).

Зміни до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється протягом 3-ох робочих днів від дня подання заяви форми № 5ДР до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого податкового органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до 5-ти робочих днів.

В разі встановлення недостовірних даних або помилок у поданій заяві форми № 5ДР, фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

ГУ ДПС у Київській області

Ознаки безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.4 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому Постановою КМУ від 11.12.2019 №1165, у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування (далі – ПН/РК) відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у п.3 цього Порядку, то реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в Реєстрі.

Ознаки безумовної реєстрації ПН/РК:
1. ПН, яка не підлягає наданню отримувачу/покупцю та/або складена за операцією, звільненою від оподаткування;
2. Обсяг постачання в ПН/РК. зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації ПН/РК, є меншим 500 тис. грн. за умови, що обсяг постачання, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем, не перевищує 50 тис. грн., сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. грн. та керівник платника є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у 3-ох (включно) платників податку;
3. Одночасно виконуються такі умови:
– загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК платником та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію, становить більше 1 млн. грн.;
– значення показника D, становить більше 0,05.
Показник D розраховується за такою формулою: D= S/T,
де S – загальна сума сплачених платником та його відокремленими підрозділами за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум податків і зборів та ЄСВ;
T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками, визначеними ст.193 ПКУ, зазначена платником в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
– значення показника P є меншим, ніж значення, розраховане за такою формулою: P = Pм х 1,4,
де P – сума ПДВ, зазначена платником в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК;
Pм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Значення показників D та P відображаються в електронному кабінеті платника.

ГУ ДПС у Київській області

Виправлення помилки, допущеної при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податків, який у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, то він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Тобто, виправлення помилок, допущених при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку, зазначене передбачено п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України та п. 2 розд. І

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.

ГУ ДПС у Київській області

Про розрахунок граничного обсягу доходу для ФОП – платників ЄП ІІІ групи для подальшого перебування на ЄП після скасування воєнного стану

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що суб’єкти господарювання – платники єдиного податку ІІІ групи, які на день припинення або скасування воєнного стану використовували особливості оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 %, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених п.п. 9.9 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення»

Податкового кодексу України і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Отже, платники єдиного податку ІІІ групи, які сплачували єдиний податок до 31.03.2022 року за ставкою 5 %, та перейшли на сплату єдиного податку з 01 квітня 2022 року на ставку 2 %, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану повертаються знову на сплату єдиного податку за ставкою 5 % з дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року, що повинен не перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (не більше 7 585 500 грн).

Повернення до попередніх ставок єдиного податку (системи оподаткування) відбувається автоматично, без подання заяви.

ГУ ДПС у Київській області

Комунікаційна платформа продовжує роботу!

Податкова служба оптимізує підтримку прозорого результативного діалогу з громадськістю та бізнес-спільнотою, поширюючи роботу Комунікаційної платформи на регіони України. Комунікаційна платформа – це зручний майданчик, запроваджений Державною податковою службою у 2020 році, а відтепер такий формат запрацює і в ГУ ДПС у Київській області для спілкування податківців з представниками асоціацій, спілок, громадських об’єднань, які представляють інтереси платників податків.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених осіб до участі у роботі Комунікаційної платформи, адже такий формат роботи реалізує можливості спілкування з податківцями в реальному часі, зокрема, у форматі зустрічей тощо. Такий вид комунікації стане в пригоді і самим податківцям, оскільки дає змогу почути нагальні питання, що виникають у платників податків, приймати вдалі управлінські рішення, визначати можливі недоліки в роботі, а також ефективно працювати над удосконалення форм та методів подальшої діяльності.

Як це працює?

Для оперативності взаємодії ми створили окрему скриньку kyivobl.ikc@tax.gov.ua.

Надсилайте на цю адресу свій запит або звернення з коротким змістом питання та контактами для зворотного зв’язку. Після того, як ми отримаємо вашого листа, з вами зв’яжеться координатор платформи для визначення формату відповіді та дати проведення зустрічі з відповідальними особами структурних підрозділів Головного управління ДПС у Київській області.

Разом до перемоги!

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі