Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

21 лютого 2022 року закінчуються граничні терміни подання звітності та сплати з окремих податків та зборів

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у понеділок, 21 лютого 2022 року закінчується граничний термін подання:
– податкової декларації з єдиного податку на 2022 рік та розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва за 2021 рік для набуття і
підтвердження статусу платника єдиного податку ІУ групи;
– податкової декларації з ПДВ за січень 2022 року;
– декларації акцизного податку за січень 2022 року;
– податкової декларації з плати за землю: земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності крім громадян:
на 2022 рік;
за січень 2022 року, у разі неподання податкової декларації на 2022 рік;
– податкової декларації з рентної плати за січень 2022 року з розрахунком рентної плати за:
користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом;
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
– податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами на 2022 рік;
– податкової декларації з транспортного податку юридичними особами на 2022 рік.

21 лютого 2022 року є останнім днем сплати;
– рентної плати за IV квартал 2021 року;
– екологічного податку за IV квартал 2021 року;
– туристичного збору за IV квартал 2021 року;
– збору за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2021 року;
– єдиного податку із сум доходів, оподатковуваних за ставкою 15% і задекларованих у IV кварталі 2021 року, платниками єдиного податку І та ІІ груп;
– єдиного податку платниками групи 3 за результатами поданих декларацій за 2021 рік (як фізичними, так і юридичними особами);
– ПДФО та військового збору фізособою-підприємцем за результатами подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи;
– ЄСВ за січень 2022 р., нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств);
– податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IV квартал 2021 року.

ГУ ДПС у Київській області

З 01 січня 2022 року фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої пов’язаним особам, які були збитковими у минулому році

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України від 30.11. 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, які набрали чинності з 01 січня 2022 року.

Відтак, з 01 січня 2022 року фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларовано від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), за умови що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ.

Варто зазначити, що для платників податку, які оподатковувались за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, передбачено використання відповідної податкової пільги на період до 31 грудня 2021 року – п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Таким чином, платник податку повинен збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду при наданні безповоротної фінансової допомоги (безоплатних товарів, робіт, послуг) на користь:
– осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб);
– платників податку на прибуток підприємств, які є пов’язаними особами (тобто, згідно з визначеними ПКУ критеріями «пов’язаності» вважаються пов’язаними особами із платником податку, який надає допомогу) у разі якщо:
пов’язана особа задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги);
надавач визнав в бухгалтерському обліку витрати на суму наданої фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) у відповідному періоді (тобто виходячи з умов відповідної угоди надавач не очікує повернення коштів чи одержання компенсації за надані товари, роботи, послуги у майбутньому).

ГУ ДПС у Київській області

Одноразова безвідсоткова поворотна допомога непрацюючій працездатній особі з малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з 01.01.2022 року набрав чинності Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малоза- безпеченої сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Порядок).

Порядком передбачається надання одноразової безвідсоткової поворотної допомоги непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї у разі її реєстрації як безробітної в установленому порядку, яка виявила бажання отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу, визначаються умови надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання ( у 2022 – 97500грн.).

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, подає:
-заяву про надання фінансової допомоги (далі – заява) за формою згідно з додатком 1;
-довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС;
-бізнес-план.

Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.

Заява подається особою до центру зайнятості, або за наявності технічної можливості через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Питання надання фінансової допомоги вирішується комісією, до складу якої включаються представники центру зайнятості, уповноважена особа виконавчого органу, представники органу соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок.

Рішення про надання фінансової допомоги або про відмову в її наданні приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Особа щодо якої комісією прийнято рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа – підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийняте комісією рішення не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа – підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги.

Сума фінансової допомоги, що повертається особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених нею податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох років з її отримання або за період з дати отримання такої допомоги до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди.

Фінансова допомога не повертається, якщо особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність:
-за трирічний період з дати отримання фінансової допомоги або за період до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди, сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;
-у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.

Рішення про неповернення фінансової допомоги приймається комісією за результатами перевірки виконання особою умов, зазначених у Порядку.

Фінансова допомога не повертається в разі смерті особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

Контроль за поверненням фінансової допомоги здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.

ГУ ДПС у Київській області

16 лютого 2022 року набрав чинності наказ Мінфіну, яким внесено зміни до форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 16 лютого 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.01. 2022 року №15 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307, яким внесено зміни до форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної (далі – Порядок), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Зміни стосуються лише платників ПДВ, які здійснюють постачання тютюнових виробів за максимальними роздрібними цінами. Але складати ПН та РК за новими формами будуть всі платники ПДВ.

ДПС повідомляє, що реєстрація ПН та РК, складених за новою формою буде здійснюватися з 01.03.2022.

Отже, у новій редакції викладено:

У формі податкової накладної:
назву графи 7 Розділу Б: «Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість»,
виноску «1»: «1 У порядковому номері після символа “/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в п. 16 прим.1.3 ст. 16 прим.1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.»;

У формі додатка 1 до податкової накладної:
назву графи 6: «ціна одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість»;

У формі розрахунку коригування до податкової накладної:
назву графи 8: «ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів»;
назву графи 9: «ціна або максимальна роздрібна ціна (-) (+)»;
виноску «1»: «1 У порядковому номері після символа “/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16 прим.1.3 статті 16 прим.1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.».

Крім того внесено зміни до Порядку, який, зокрема, доповнено вимогами щодо:
складання платниками ПДВ у разі здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, окремих податкових накладних із зазначенням у другій частині порядкового номера такої податкової накладної коду «6» (п. 6 Порядку);
– зазначення у графі 7 податкової накладної, складеної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, максимальної роздрібної ціни товару без урахування податку на додану вартість (п. 16 Порядку).

ГУ ДПС у Київській області

Суб’єкти господарювання, якi здiйснюють діяльність з розведення свiйської птиці, перепелiв i страусів та виробництво м’яса свiйської птицi не можуть мати у 2022 pоці статус платника єдиного податку ІV групи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 21 лютого 2022 року закінчується граничний термін подання податкової декларації з єдиного податку на 2022 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2021 рік для набуття і підтвердження статусу платника єдиного податку ІУ групи.

У зв’язку з цим нагадуємо, що Законом України вiд 30.11.2021 року №1914-IX «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актів Украiни щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень» внесено змiни до Податкового кодексу, якi набрали чинності з 01.0l .2022 року.

Так, абзацом 2 пiдпункту 29I.5 прим.1.1 пунктy 291.5 прим.1 cтатті 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку ІУ групи суб’єкти господарювання, дiяльнiсть яких згiдно з КВЕД-2010 вiдноситьqя до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i cтpayciв) та 10.12 (виробництво м’яса свiйської птицi).

Наразі серед платникiв єдиною податку ІУ групи є сiльськогосподарськi товаровиробники, якi одночасно з рослинництвом, тваринництвом, рибництвом або змiшаним сiльським господарством, здiйснюють дiяльнiсть з розведення свiйської птицi, розведення та вирощування перепелiв i cтpayciв та виробництва м’яса свiйської птицi.

З метою дотримання норм податкового законодавства в частинi правомiрностi застосування статусу платника єдиного податку ІУ групи, звертаємо увагу, що з 01.0l.2022 року, в зв’язку з набуттям чинностi змiн щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування, суб’єкти господарювання, якi одночасно з iншими видами сiльськогосподарської дiяльностi здiйснюють дiяльнiсть згiдно з КВЕД-2010, яка вiдноситься до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i cтpayciв) та 10.12 (виробництво м’яса свiйської птицi) не можуть набути або пiдтвердити статус платника єдиного податку ІУ групи на 2022 piк.

ГУ ДПС у Київській області

Склад сільської місцевості, на території якої дозволено проводити окремі операції у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг без РРО та/або програмних РРО, але з використанням РК та КОРО,доповнено селищами

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 11 лютого 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.02. 2022 № 95 «Про внесення змін до переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій», якою внесено зміни до Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08. 2000 №1336.

Змінами уточнено та розширено склад сільської місцевості, а саме села та селища, на території якої дозволено проводити окремі операції у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних РРО, але з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Відтак, дія пунктів 1, 4, 6, 7, 8, 11, 17, 22 Переліку, якими передбачено форми та умови проведення діяльності без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій розповсюджується не тільки на територію сіл, але і селищ по всій Україні, і суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність на їх території, мають право на використання пільг, встановлених цими пунктами Переліку в повному обсязі.

ГУ ДПС у Київській області

Розмір податкової соціальної пільги у 2022 році

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік» з 01 січня 2022 року затверджено розмір мінімальної заробітної плати 6500,0 грн., з 01 жовтня 2022 року – 6700,0 грн., а розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2022 року – 2481,0 грн.

Відповідно до норм Податкового кодексу України, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень .

Отже, у 2022 році граничний розмір доходу, до якого застосовуватиметься податкова соціальна пільга складатиме впродовж всього року суму 3470,0грн.: 2481,0 х 1,4 = 3473,4 = 3470 грн.).

Розмір податкової соціальної пільги:

Оскільки, згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу ПКУ податкова соціальна пільга складає 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 01 січня звітного податкового року для будь-якого платника податку, то протягом 2022 року податкова соціальна пільга складатиме:
– яка надається у розмірі 100% — 1240,50 грн. (2481 грн. х 50% х 100%);
– яка надається у розмірі 150% — 1860,75 грн. (2481 грн. х 50% х 150%
– яка надається у розмірі 200% — 2481,00 грн. (2481 грн. х 50% х 200%).

Звертаємо увагу, що граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами “а” і “б” підпункту 169.1.3 п. 169.1 ст.169 ПКУ, визначається як добуток 3470 грн, та відповідної кількості дітей.

ГУ ДПС у Київській області

Чи необхідно застосовувати РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків через платіжний термінал (із застосуванням електронних платіжних засобів)

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 1 ст.3 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів, тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі – ППРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом №265 – із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених Законом № 265, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або ПРРО, чи заповнений вручну.

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, з використанням платіжного терміналу, поєднаного з реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО), суб’єкт господарювання повинен проводити розрахункові операції через належним чином зареєстрований РРО із роздрукуванням відповідних розрахункових документів, крім суб’єктів господарювання, які згідно з чинним законодавством можуть не застосовувати РРО при розрахунках за продані товари та надані послуги.

При цьому фіскальний касовий чек повинен містити, зокрема, такі обов’язкові реквізити: ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати; ідентифікатор платіжного пристрою; сума комісійної винагороди (у разі наявності); вид операції; реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»; напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду); підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир»; підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 №705 визначено, що сліп – це паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки. Тобто, у розумінні Закону України №265, сліп (квитанція) не є розрахунковим документом.

Щодо проведення розрахункових операцій через програмний РРО у разі використання платіжних терміналів (платіжних карток), повідомляємо, що на даний час здійснюється інтеграція безкоштовних програмних рішень з банківськими сервісами, які дозволять без додаткових пристроїв (платіжних терміналів) здійснювати безготівкові платежі за товари/послуги.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі