Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Право на податкову знижку у ФО, що скористалася умовами молодіжного житлового кредиту

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, як частина суми процентів, сплачених цим платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ.

Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (п. 175.1 ст. 175 ПКУ). Тобто, повернення податку на доходи фізичних осіб може здійснюватися лише в межах сум, які фактично надійшли до бюджету від конкретного платника податку у звітному році.

Якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може тільки в частині особисто сплачених ним процентів, але при дотриманні інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку. При повній компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник податку не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.

ГУ ДПС у Київській області

Чи може ФОП перебувати на другій групі платників ЄП, якщо надає послуги ФО, оплата вартості яких здійснюється ЮО – не платником ЄП?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що однією з умов перебування фізичних осіб – підприємців на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню.

Чинним законодавством передбачено, що договір про надання послуг є складним зобов’язанням, що складається з двох зобов’язань: правовідношення, в якому виконавець повинен надати послугу, а замовник має право вимагати виконання цього обов’язку, та правовідношення, в якому замовник зобов’язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати.

Виходячи з вищевикладеного, якщо ФОП – платник єдиного податку другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є фізична особа, яка підписує акт виконаних робіт, але вартість виконаних послуг для фізичної особи оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку, то такий ФОП має право обрати другу групу платника єдиного податку.

Якщо ФОП – платник єдиного податку другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є юридична особа – не платник єдиного податку, яка підписує акт виконаних робіт та оплачує вартість виконаних послуг, то такий підприємець порушує умови, передбачені Податковим кодексом України, для другої групи платників єдиного податку. За таким підприємцем залишається право обрання третьої групи платника єдиного податку.

ГУ ДПС у Київській області

Безнадійна заборгованість

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що безнадійна заборгованість – це заборгованість, яка відповідає одній з таких ознак:

а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
г) виключено;
ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);
д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;
є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
и) заборгованість фізичної особи, яка залишилася непогашеною перед іпотекодержателем після здійснення згідно із статтею 36 Закону України “Про іпотеку” звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору, якщо законом або договором передбачено, що після завершення такого позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником – фізичною особою основного зобов’язання є недійсними.

До безнадійної заборгованості банків/небанківських фінансових установ може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб:
пов’язаних з таким кредитором;
які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки;

ГУ ДПС у Київській області

Як нараховує ЄВ за себе ФОП на загальній системі оподаткування?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування – п. 4 част.1 ст. 4 Закону України № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464).

Базою нарахування ЄВ за себе для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Якщо ФОП на загальній системі оподаткування не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом №2464 (15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом) . При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (мінімальний страховий внесок = 22% х мінімальну заробітну плату, встановлену законом).

ГУ ДПС у Київській області

Податкова амністія: ФО має у власності 405 тис. грн. та бажає подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, – така особа повинна декларувати всю суму коштів чи їх частину?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізична особа, яка має у власності 405 тис.грн. та бажає скористатися правом на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларації), приймає самостійне рішення щодо суми, яка буде зазначена нею у Декларації: повністю вся сума 405 тис. грн. або тільки частина цих коштів. Нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється у загальному порядку з суми, яка буде зазначена у Декларації.

У разі прийняття рішення фізичною особою щодо не подання Декларації, то джерела одержання (набуття) коштів вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, якщо сумарна вартість їх не перевищує 400 тис. грн. станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Нагадуємо, що відповідно до п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України (далі – спеціальний рахунок) до подання Декларації.

При цьому п.п. 1 п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять активи, крім визначених підпунктами 2 і 3 п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис.грн. станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування. У разі якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній валюті/банківських металах, їх вартість зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України/облікової ціни банківських металів, розрахованої Національним банком України на дату подання декларантом Декларації.

ГУ ДПС у Київській області

Чи зобов’язані СГ друкувати контрольні стрічки або створювати їх в електронному вигляді

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання:
– на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) – протягом трьох років;
– на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до Закону № 265 – до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.

Якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 5 ст. 17 Закону № 265).

ГУ ДПС у Київській області

З 01 грудня 2021 року збільшено мінімальну заробітну плату : як це впливає на розмір податків та внесків для ФОП

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з 01 грудня 2021 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – це передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Отже, з 01 грудня 2021 року:

Мінімальна заробітна плата: 6500,0 грн.,

Мінімальний розмір страхового внеску: 1430,0 (6500,0 х 22%),

Максимальна сума страхового внеску: 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21450,0 грн. (6500,0 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу складе 97 500 грн. в місяць та більше.

Звертаємо увагу, що на розмір ставок єдиного податку для ФОП зміна мінімальної заробітної плати протягом року не впливає, оскільки:
• для платників першої групи ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;
• для платників другої групи ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року) – п.293.1 ст.293 ПКУ.

Порядок заповнення повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору.

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями.

Повідомляємо, що під час заповнення реквізитів повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису за формою J(F)1391103 (далі – Повідомлення), зокрема, зазначається:
– поточна дата та порядковий номер;
– найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичнихосіб) платника (автора);
– код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

У Табличній частині Повідомлення вказується інформація:
– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, якій надається право підпису електронних документів;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
– посада фізичної особи, якій делеговано право підпису електронних документів;
– тип підпису: Директор/Бухгалтер/Підпис податкових накладних/Печатка/Технологічний сертифікат/Уповноважена особа;
– ініціали та прізвище керівника;
– посада, ініціали та прізвище виконавця та контактний телефон.

У полі «Виконавець» зазначається особа, кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) якої накладений на сформоване Повідомлення.

На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності).

ГУ ДПС у Київській області

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: Чи включаються до одноразової декларації доходи, стосовно яких розпочато судове провадження?

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платникам податків, що не є базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, щодо яких розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України (далі – ККУ).

Якщо ж фізична особа має активи одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 01 січня 2021 року, та щодо таких активів не розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) ККУ, то така особа може самостійно прийняти рішення щодо подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

ГУ ДПС у Київській області

Яку ставку єдиного податку сплачує фізична особа-підприємець, якщо здійснює діяльність не за місцем податкової адреси?

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків ФОП-підприємцям, що відповідно п.293.7 розділу XIV Податкового кодексу України у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений Податковим кодексом України для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Фізична особа – підприємець подає до ДПІ за своєю податковою адресою заяви, звітність, отримує довідки, сплачує податки, тобто податкова адреса безпосередньо пов’язана з діяльністю підприємця. При цьому господарську діяльність така особа може здійснювати на свій вибір за межами сільської, селищної, місцевої ради, в якій розташована її податкова адреса.

Тобто, фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку першої або другої груп, у разі здійснення діяльності на території однієї сільської, селищної або міської ради (не за місцем податкової адреси) застосовується максимальна ставка єдиного податку на календарний місяць:
-10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового року (227 грн.) – платником єдиного податку першої групи;
-20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1200 грн.) – платником єдиного податку другої групи.

ГУ ДПС у Київській області

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи – суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:
– зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
– витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
– вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
– зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
– провадження інших видів господарської діяльності.

Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
– за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
– за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:
для зберігання природного газу та газоподібних продуктів – активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів – об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності – площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання за одиницю обсягу користування надрами у гривнах на рік – п.253.5 ст.253 ПКУ.

Базовий податковий період дорівнює календарному кварталу.

Платники рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати і подають податкові декларації до податкового органу за місцем знаходження ділянки надр протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу (півріччя).

Сума податкових зобов’язань, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

ГУ ДПС у Київській області

Обчислення та сплата транспортного податку для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб обчислюються контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

За об’єкти оподаткування, що придбані протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

ГУ ДПС у Київській області

Про набрання чинності договором оренди земельної ділянки та сплату орендної плати

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що початок перебігу та закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки залежить від моменту вчинення реєстраційних дій, тобто, державної реєстрації такого договору – внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень як єдиної державної інформаційної системи, яка містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обтяження, суб`єктів речових прав, технічні характеристики об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо), кадастровий план земельної ділянки, а також відомості про правочини, вчинені щодо таких об`єктів нерухомого майна, з якими закон пов`язує набрання чинності договору, а саме можливість реалізації сторонами своїх суб`єктивних прав та обов`язків.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав – ст. 125 Земельного кодексу України. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 01.07. 2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями (ст. 126 ЗКУ).

Статтею 6 Закону України №161 “Про оренду землі” також визначено, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Орендар земельної ділянки зобов’язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди – ст.25 Закону України “Про оренду землі”.

Момент укладення договору визначений статтями 638 та 640 Цивільного Кодексу України, де вказано, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх його істотних умов.

Відповідно до ст.15 Закону України №161 “Про оренду землі”, істотними умовами договору оренди землі є: об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки), дата укладення та строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

При цьому за згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Терміни «момент укладення договору» та «момент набрання чинності договором оренди земельної ділянки» відрізняються за змістовим наповненням, та можуть відрізнятися у часі.

Метою укладення будь-якого цивільного правочину є отримання певних правових наслідків через реалізацію сторонами своїх суб`єктивних прав та обов`язків, а правочин, укладений без наміру створення правових наслідків, які ним обумовлені, є фіктивним. Реалізувати свої суб`єктивні права та обов`язки сторони договору оренди земельної ділянки можуть лише після державної реєстрації такого договору.

На офіційному вебсайті Держгеокадастру за допомогою технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, зокрема, про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельною ділянкою.

Отже, орендна плата сплачується орендарем з дня державної реєстрації права оренди земельної ділянки, якщо інше не встановлено умовами договору.

ГУ ДПС у Київській області

Місцезнаходження ЮО зареєстровано в одному адміністративному районі, а офіс і виробництво – в інших районах: де має перебувати на обліку ЮО?

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України, місцезнаходження юридичної особи – це фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку)- п. 63.3 ст.63 ПКУ.

Отже, юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу, тобто основне місце обліку, а також, в контролюючому органі за місцем розташування (реєстрації), у разі наявності, підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

ГУ ДПС у Київській області

Чи може СГ за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом здійснювати продаж інших алкогольних напоїв?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що пиво відноситься до алкогольних напоїв, а відповідно до ст. 15 Закону України №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Разом з тим, СГ при здійсненні господарської діяльності мають враховувати норми ст. 15 прим. 3 Закону № 481, якою встановлені обмеження щодо продажу алкогольних напоїв: відповідно до ст. 1 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» місце торгівлі – це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Отже, чинним законодавством не передбачено отримання окремих ліцензій на роздрібну торгівлю пивом та іншими алкогольними напоями. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями є документом, що надає право здійснювати діяльність з реалізації алкогольних напоїв за визначеним місцем торгівлі. При цьому СГ, який отримав ліцензію на продаж пива у місці торгівлі площею менше 20 кв. метрів, не має права здійснювати продаж інших алкогольних напоїв у такому місці торгівлі.

ГУ ДПС у Київській області

Інформацію з ЄДР (по ФОП, ЮО, відокремленому підрозділу ЮО), зокрема, про види діяльності (КВЕД) можна отримати на офіційному вебсайті Міністерства юстиції

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) містяться відомості, які є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом України №755, за їх надання стягується плата (част.1 ст. 11 Закону № 755).

Відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до відомостей з ЄДР, які актуальні на момент запиту, зокрема, про види діяльності.

Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України, на офіційному вебсайті якого за адресою (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) здійснюється безкоштовний пошук відомостей у ЄДР (по фізичній особі – підприємцю, юридичній особі, відокремленому підрозділу юридичної особи) та перегляд інформації про види діяльності (КВЕД) платника податків.

Додатково повідомляємо, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

ГУ ДПС у Київській області

Переконайтесь у нарахуванні та сплаті єдиного внеску вашим роботодавцем

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 грудня в Україні зростає розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 6500,0грн. Велика кількість податків, внесків, допомог та виплат пов’язана з розміром мінімальної заробітної плати. До прикладу, мінімальний розмір єдиного соціального внеску з 01.01.2021 року становив 1320,0 грн. (6000,0 грн. х 22 %), а з 01.12.2021 року, в результаті збільшення мінімальної заробітної плати, він становитиме 1430,0 грн. (6500,0 грн. х 22 %).

Зауважимо, що кожному працюючому громадянинові необхідно чітко усвідомлювати, що від своєчасної і повної сплати єдиного внеску, нарахованого на його заробітну плату, залежить рівень соціальних виплат, а відтак – соціальної захищеності його у майбутньому. До страхового стажу зараховуються лише періоди, у яких ЄСВ не тільки нараховано, але й сплачено.

У разі не сплати роботодавцем єдиного внеску за найманих працівників, періоди, за які єдиний внесок не сплачено, не зарахуються до страхового стажу найманого працівника, а суми заробітної плати за такі періоди не братимуться до уваги при розрахунку розміру пенсії.

Для того, щоб впевнитися в нарахуванні та сплаті єдиного внеску роботодавцем, наймані працівники мають можливість звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, або звернувшись через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України ( www.portal.gov.ua ).

ГУ ДПС у Київській області

Громадські об’єднання без статусу юридичної особи не підлягають взяттю на податковий облік у контролюючих органах

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що платниками податків є юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують або передають об’єкти оподаткування, або провадять діяльність/операції, що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів, згідно з ПКУ.

Статтею 1 Закону України від 22.03.2012 №4572-VI ”Про громадські об’єднання” громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадські об’єднання можуть здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Відповідно до норм Закону №4572-VI, громадські об’єднання без статусу юридичної особи не мають права бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

Для обліку громадських об’єднань та забезпечення загального доступу до інформації про громадські об’єднання, уповноважений орган з питань реєстрації веде Реєстр громадських об’єднань. Основні відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному вебсайті уповноваженого органу з питань реєстрації, та містять відомості про тип запису: громадське об’єднання (із статусом юридичної особи) або громадське об’єднання (без статусу юридичної особи).

Громадські об’єднання, які включені до Реєстру громадських об’єднань без статусу юридичної особи, не підлягають взяттю на податковий облік у контролюючих органах.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі