Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Скористатися правом подання одноразової добровільної декларації можуть фізичні особи – резиденти

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року триватиме кампанія добровільного одноразового декларування.

Звертаємо увагу, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України (Далі ПКУ) є чи були платниками податків.

Зокрема, відповідно п.п. «В» п.п.14.1.213.ПКУ фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце постійного проживання в Україні, або якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. Якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

ГУ ДПС у Київській області

Строки сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року. Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація).

Якщо у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування декларантом вибрано ставку Збору, що передбачає його сплату трьома рівними частинами, та сплата Збору здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання Декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; третього платежу – до 01 листопада 2024 року.

У разі подання декларантом Уточнюючої Декларації, в якій визначена сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є більшою за суму Збору, сплачену на підставі попередньо поданої Декларації, то декларант, який подав відповідну Декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати Збору в розмірі такої різниці протягом 30 календарних днів з дати подання Уточнюючої Декларації.

Нагадуємо, що сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначена в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, вважається узгодженою.

ГУ ДПС у Київській області

Додаткова реєстрація у контролюючих органах суб’єктів ЗЕД чинним законодавством не передбачена

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що згідно Закону України №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність», всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форми власності та інших ознак, мають рівне право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними СГ, які прямо не заборонені, або не обмежені законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими НБУ відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції».

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законодавством України:

– ФО, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво».

-ФО, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є СГ за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є.

-Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює НБУ відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Реєстрацію представництв інших іноземних СГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом 60-ти робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.

При цьому варто зазначити, що чинним законодавством не передбачена додаткова реєстрація у контролюючих органах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

ГУ ДПС у Київській області

Як нараховується та сплачується ПДФО з доходів, отриманих ФОП від діяльності на загальній системі оподаткування та провадження незалежної професійної діяльності

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не може бути підприємцем у межах такої незалежної діяльності. Разом з тим, законодавством не заборонено ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від незалежної) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18%, а об’єктом оподаткування такого ФОП є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

ФОП на загальній системі оподаткування подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Доходи громадян від провадження незалежної професійної діяльності, отримані протягом календарного року, оподатковуються за ставкою 18 %. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід: різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи .

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності, який може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язана вести облік доходів і витрат за Типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 №261, у якій відображати отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року така особа подає одну податкову декларацію у строки, передбачені для ФОП (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859.

У декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображаються інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи.

ФО самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі податкової декларації.

ГУ ДПС у Київській області

Закріплення фіскального номера в ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що порядок реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) визначений нормами розд.II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 №317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547».

Після реєстрації ПРРО фіскальним сервером ДПС та присвоєння програмним забезпеченням фіскального номера ПРРО, виконуються налаштування ПРРО, відповідно інструкцій, що надані виробником.

Для авторизації на ПРРО з операційною системою необхідно виконувати дії відповідно до інструкції «Програмне забезпечення реєстрації фіскальних чеків «ПРРО Каса» (Windows/Android). Керівництво користувача», яка знаходиться в архіві з завантаженим програмним забезпеченням «Програмний реєстратор розрахункових операцій».

У програмних рішеннях «ПРРО Каса» та «пРРОсто», що надаються ДПС на безоплатній основі, окремих додаткових налаштувань для закріплення фіскального номера в ПРРО не передбачено.

ГУ ДПС у Київській області

Декларація з рентної плати у СГ, який видобуває корисні копалини на декількох ділянках надр у межах території України

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які видобувають корисні копалини на підставі отриманих спеціальних дозволів на декількох ділянках надр, у межах різних населених пунктів (сіл, селищ, міст), або за їх межами (коди органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України різні), подає до відповідних контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, де знаходяться такі ділянки надр, податкову декларацію з рентної плати (далі – Декларація) за податковий (звітний) період (квартал або місяць) разом з відповідними Додатками 1 або Додатки 2 прим. 1, окремо за кожною видобутою корисною копалиною (мінеральною сировиною) відповідно до кожного отриманого спеціального дозволу за кожним кодом органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання, який видобуває корисні копалини на підставі отриманих спеціальних дозволів на декількох ділянках надр у межах одного населеного пункту (села, селища, міста), або за його межами (КОАТУУ однаковий), подає до контролюючого органу, який обслуговує адміністративно-територіальні одиниці, де знаходяться такі ділянки надр, одну Декларацію разом з Додатками 1 або Додатками 2 прим. 1 окремо за кожною видобутою корисною копалиною (мінеральною сировиною) відповідно до кожного отриманого спеціального дозволу.

ГУ ДПС у Київській області

На суму винагороди, виплачену за цивільно-правовим договором, нараховується єдиний внесок

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші ЮО, які використовують найману працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Страхувальниками є роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зобов’язані сплачувати ЄВ.

Застрахованою особою є ФО, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку ЄВ.

Базою нарахування ЄВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами – п. 1 част.1 ст. 7 Закону №2464).

Тобто, сума винагороди, яка нараховується/виплачується роботодавцем – ЮО застрахованій особі (ФО, у т. ч. іноземцю), за виконання робіт/послуг за цивільно-правовим договором, є базою нарахування ЄВ.

ГУ ДПС у Київській області

З початку року до державного бюджету платники Київщини сплатили майже 11 млрд грн

З початку року до державного бюджету платники Київщини сплатили майже 11 млрд грн, збільшивши показник на 21% або 1,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільші суми до бюджету забезпечили платники, зареєстровані на території Бучанського району – 3 млрд грн, Броварського та Білоцерківського – 1,8 та 1,6 млрд грн відповідно.

У розрізі основних платежів доля ПДВ складає 50% із загальної суми надходжень. Так, за вісім місяців поточного року бізнес сплатив 5,5 млрд грн з динамікою приросту 16% та додатковою сумою 748 млн грн до показника 2020 року.

На 24% зросла сплата податку на доходи фізичних осіб. Станом на 1 вересня сума надходжень складає 2,6 млрд грн, що на 508 млн грн більше, аніж було сплачено торік у відповідному періоді.

Зі своїх прибутків підприємства сплатили до державної скарбниці 1,7 млрд грн, збільшивши податкові відрахування на 40%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 481 млн грн.

На обороноздатність країни та підтримку Збройних сил платники пристоличного регіону спрямували 719 млн грн. Це на 22% або 129 млн грн більше за надходження аналогічного періоду минулого року.

ГУ ДПС у Київській області

Нещодавно в Головному управлінні ДПС у Київській області відбулась чергова зустріч податківців із головою територіального відділення у Київській області ВГО “Асоціація платників податків України”

Нещодавно в Головному управлінні ДПС у Київській області відбулась чергова зустріч податківців із головою територіального відділення у Київській області Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України Романом Косинським.

На зустрічі в. о. начальника ГУ ДПС у Київській області Олександром Загорським і Романом Косинським обговорено тематику актуальних питань оподаткування, котрі наразі є актуальними для підприємців, адже ефективна взаємодія з бізнесом сприяє швидкій та змістовний комунікації між податковою як державною структурою та представниками бізнесу.

«Такі зустрічі вкрай необхідні та важливі, оскільки дозволяють глибше розуміти нагальні потреби бізнесу, чітко і зважено підходити до вирішення питань стосовно сплати податків і зборів, котрі постають перед підприємцями задля їх розвитку та процвітання, а так само й для економічного зростання регіону в цілому» – зазначив Олександр Загорський.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі