Положенням про Порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, передбачено призначення субсидії домогосподарствам на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (13, 65 м2 – на одну особу + 35, 22 м2 на сім’ю), у разі:

– якщо у житловому приміщенні зареєстровані (проживають) лише непрацездатні непрацюючі особи (не залежно від їх чисельності), у тому числі у разі отримання ними доходу від оренди землі.

У випадку призначення житлової субсидії домогосподарству без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих, якщо у складі домогосподарства залишаються лише непрацездатні непрацюючі особи, то в такому разі житлову субсидію їм може бути призначено на понаднормову площу житла.

Якщо в опалювальному сезоні 2020-2021 субсидія була призначена на соціальну норму житла, при автоматичному призначенні на наступний період вона також призначається на норму. Для призначення житлової субсидії на понаднормову площу особа має подати заяву, у якій про це зазначити.

Зміна моделі надання соціальної підтримки та перевірки її отримувачів

До вашої уваги публікуємо коментарі голови Національної соціальної сервісної служби України Владислава Машкіна:

– Нацсоцслужба не заглядатиме у холодильники людей:

Об’єктами перевірок Національної соціальної сервісної служби України стануть всі організації, які беруть участь у призначенні або оформленні документів для встановлення субсидій та допомог, а також організацій, які надають соціальні послуги.

Перш за все Нацсоцслужба буде перевіряти, чи дотримано право конкретної людини на надання їй державної підтримки, чи правильно обчислено розмір допомоги або субсидії, чи не порушено строки виплат, чи не вимагали з людини не передбачених законодавством документів.”

Також, голова Нацсоцслужби зазначив, що соціальний інспектор може прийти до людини лише на її запрошення, для того, щоб надати їй допомогу в призначені тієї чи іншої виплати. Наприклад: підтвердити, що з нею не проживають дієздатні родичі, хоча й зареєстровані за тією ж адресою, і дати людині право на субсидію. Або скласти відповідний акт для можливості надання людині, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, державних виплат.

– Модель контролю, який буде здійснювати Нацсоцслужба, передбачає виключно додержання прав людини на соціальні виплати, допомогу у призначенні соціальних виплат, недопущення зловживань з боку влади.

Нацсоцслужба замінить діючу систему управління соціальним захистом населення:

У країні змінюється модель надання соціальної підтримки, центр надання соціальних послуг переноситься до громад, що є зручним для людей, яким тепер не доведеться їздити в обласний або районний центр для отримання соціальних послуг. Адмініструванням цих послуг і контролем їх якості надання займеться Національна соціальна сервісна служба України.

Людині вже не треба буде їздити до районного чи обласного центрів із заявами щодо призначення субсидії чи допомог. Достатньо буде заявити про свої потреби безпосередньо у своїй територіальній громаді або через утворений нею центр надання адміністративних послуг, чи подати заяву через старосту.

Розгляд всіх звернень у недалекому майбутньому здійснюватиме Нацсоцслужба, яка і прийматиме рішення про призначення субсидій та допомог. По суті, Нацсоцслужба замінить собою діючу систему управління соціальним захистом населення. Ми готуємось до цього вже на наступний рік.”

Субсидія без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих

Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, передбачено надання субсидії домогосподарствам, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість зареєстрованих членів домогосподарства.

У такому разі рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства приймається на підставі інформації, зазначеної в декларації, та підтверджуючих документів. При цьому майновий стан осіб, перебування їх за кордоном, наявність боргів зі сплати аліментів, несплата ЄСВ або відсутність доходів не є перепоною для виключення особи зі складу домогосподарства (крім членів сім’ї) та відповідно не впливає на право такого домогосподарства отримувати житлову субсидію.

Тобто, зі складу домогосподарства можна виключити осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають. Виняток становлять члени сім’ї особи зі складу домогосподарства.

Документами, що підтверджують проживання особи за місцем реєстрації можуть бути:

– довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;
– довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
– акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
– договори оренди житла в іншому місці тощо.

У разі ненадання заявником документів, що підтверджують фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, кількість членів домогосподарства визначається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Водночас в територіальних громадах акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад.

Увага! Зміни в законодавстві!

Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 697 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою передбачено ряд змін щодо призначення допомоги одиноким матерям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, на дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність.

Зокрема:
– підвищити з 01.01.2022 розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку ‒ з 1934 грн. до 4 200 грн. для дітей віком до 6 років та до 5 236 грн. для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.12.2021);
– призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящої роботи для непрацюючої працездатної особи зі складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання;
– призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, другого житла, за умови, що загальна площа житла не перевищує 13,65 кв.м. на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. м. на сім’ю;
– припиняти до з’ясування обставин виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям у разі відсутності дітей, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми, на навчальних заняттях у закладах загальної середньої освіти з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд та поновлювати таку виплату після відновлення відвідування навчальних занять такими дітьми.

Субсидія за наявних депозитів або купівлі валюти

Пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, унеможливлено надання житлової субсидії, якщо:

– будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти на суму понад 100 тис. грн.;
– будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 50 тис.грн.

Слід зауважити, що при встановленні права на отримання житлової субсидії кошти на різних депозитних рахунках додаються. Наприклад: за наявності в однієї особи двох депозитних рахунків, на яких розміщено 40 і 80 тис.грн., субсидія не призначається.

Операції з купівлі іноземної валюти, а також банківських металів враховуються для кожної особи в загальній сумі за 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії.

Коментарі