Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Виправлення в акцизній накладній помилки реквізитів «Особа – отримувач пального» або «Особа – отримувач спирту етилового»

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що у разі допущення помилки в акцизній накладній, зокрема, у реквізитах «Особа – отримувач пального» або «Особа – отримувач спирту етилового», та реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) першого та другого примірника або тільки першого примірника акцизної накладної складеної в двох примірниках, платником податку складається розрахунок коригування:

– з кодом виду коригування «1» до акцизної накладної у якої зареєстровані всі примірники:

в одному примірнику – для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в двох примірниках – для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем в ЄРАН.

– з кодом виду коригування «3» до акцизної накладної складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН:

в одному примірнику – для коригування складеної в двох примірниках, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН.

У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка «Х» в одному з передбачених формою розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується, зокрема, для виправлення помилки в реквізиті «Особа – отримувач пального» або «Особа – отримувач спирту етилового» для акцизної накладної:

– складеної в одному або в двох примірниках усі примірники якої зареєстровано зазначається код виду коригування «1» (відміна показників акцизної накладної у зв’язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва) або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання – отримувача пального/спирту етилового);

– складеної в двох примірниках, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН, зазначається код виду коригування «3» (відміна показників акцизної накладної складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники).

У табличній частині такого розрахунку платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка – цифру «1»;

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального/спирту етилового з відповідним знаком (–), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального/спирту етилового, зазначений в акцизній накладній та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН.

Після реєстрації в ЄРАН розрахунків коригування, складених для відміни показників акцизної накладної, платником складаються акцизні накладні на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулись, з правильними реквізитами та показниками, в яких зазначається:

порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;
дата складення нової акцизної накладної, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН;
реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування.

Нагадуємо, що Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі