Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Пенсія за вислугу років поліцейським

З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262. Для призначення пенсії за вислугу років поліцейським обов’язковим є їх звільнення зі служби та наявність вислуги років, установленої цим Законом.

Пропонуємо розглянути умови, за якими поліцейські мають право на даний вид пенсії, її розміри та порядок призначення.

Умови призначення

Поліцейські мають право на пенсію за вислугу років, якщо вони звільнені зі служби та дотримано одну з умов, а саме:
• у разі звільнення зі служби у період з 01.10.2015 р. по 30.09.2016 р. необхідно мати на дату звільнення вислуги 22 календарні роки та 6 місяців і більше, що передбачено ст. 12 Закону № 2262;
• на день звільнення досягнуто 45-річного віку за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Розміри пенсії

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським наведено у табл 1.
Таблиця 1

За вислугу 20 років 50% сум грошового забезпечення
Звільнені у відставку за віком або станом здоров’я та особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 2 та 3 частини першої ст. 77 Закону про поліцію 55% сум грошового забезпечення
За кожний рік вислуги понад 20 років 3% сум грошового забезпечення

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським, які на день звільнення досягнули 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, наведено у табл. 2.

Таблиця 2

За страховий стаж 25 років 50% сум грошового забезпечення
За кожний повний рік стажу понад 25 років 1% сум грошового забезпечення

Періоди, що зараховуються до вислуги років

До вислуги років для призначення пенсії поліцейським зараховуються види служби та періоди, зазначені в ст. 17 Закону № 2262.

Крім того, до вислуги років поліцейським при призначенні пенсії додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

При призначенні пенсій поліцейським враховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Грошове забезпечення для призначення пенсії

Під час призначення пенсій поліцейським враховується розмір грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:
• відповідних окладів за посадою, надбавки за спеціальне звання та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
• щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії.

Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням, середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Звернення за призначенням пенсії

Заява про призначення пенсії за вислугу років особам, звільненим зі служби, подається цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві через уповноважені структурні підрозділи Національної поліції України.

До заяви для призначення пенсії за вислугу років додаються такі документи:
• грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
• військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
• документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пп. «б» ст. 12 Закону № 2262);
• копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
• довідка ПАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;
• копія паспорта.

Строки призначення пенсії

Пенсії за вислугу років поліцейським призначаються з таких строків:
• з наступного дня після звільнення їх зі служби (але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення), якщо на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
• з наступного дня після звільнення зі служби, якщо на день звільнення досягнуто 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Коментарі