Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність:

Плановою діяльністю передбачається облаштування промислового майданчика з виробництва паливних брикетів по вулиці Промислова у місті Обухів Київської області.
В базовому варіанті, на проектованому комплексі передбачається залучення наступного обладнання:
– Для переміщення сировини в межах майданчика – кран маніпулятор ОМТ-200МКС. Дане обладнання призначене для складування сировини та її подачі на технологічну лінію. Вантажопідйомність становить 1,65-3,6 т, електричною потужністю 10,0 кВт та вагою 2500 кг. Габаритні розміри обладнання:1200х2000х3000 мм;
– для подрібнення сировини – подрібнювач сировини (шредер) ШДП-5ДМ. Дане обладнання призначене для подрібнення сировини до дрібної фракції. Технічні характеристики: продуктивність 5 куб.м/год;габаритні розміри 2300х1500х1500 мм; вага 5320кг; електрична потужність 5,0 кВт; гідравлічний тип приводу;
– для просушування сировини – сушильна камера, що забезпечує просушування сировини до нормальної вологості. Продуктивність обладнання 5т/год, габаритні розміри 11500х2800х2800 мм та вага 15000 кг;
– для пересування паливних брикетів – прес для виготовлення брикетів ПБУ-080-900, продуктивність 800-1000кг/год, габаритними розмірами 3700х4000х3500 мм та вагою 5500кг.
Перспективна орієнтовна продуктивність виробництва ТОВ «ЕНЕРГО ТЕХ», яке розташовано за адресою: Київська обл., м.Обухів, вул. Промислова,130 складається з трьох незалежних технологічних процесів:
– Перший технологічний процес – шредування (подрібнення) складається з подрібнення сировини вторинної переробки макулатури до фракції від 3-10 мм таскладає 40т/год, 8 годин – 1 зміна, за 1 добу – 2 зміни, на місяць 25 робочих днів, що сумарно за рік складає: 40*8*2*300=192 000т/рік. Подрібнена сировина вторинна від переробки макулатури може бути як окремий товар та реалізовуватися для потреб інших виробництв;
– Другий технологічний процес – це сушка подрібненої сировини вторинної від переробки макулатури, який призначений для підсушення сировини для подальшого пересування та складає: до 30% висушування 28т/год, 8 год.- 1 зміна, за 1 добу – 2 зміни, на місяць 25 робочих днів, щ сумарно за рік складає: 28*8*2*300=134 400 т/рік. Подрібнена підсушена сировина вторинна від переробки макулатури може бути як окремий товар, та реалізовуватись для потреб інших виробництв.
– Третій технологічний процес – пресування, продуктивність складає: до20 т/год, 8год – 1 зміна, за 1 добу – 2 зміни, на місяць 25 робочих днів, що сумарно за рік складає: 20*8*2*300=96 000т/рік. Паливний брикет кінцевий товар ТОВ «ЕНЕРГО ТЕХ».

2. Суб’єкт господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ТЕХ»
Код за ЕДРПОУ – 41146195

Юридична адреса: Україна, 01042, м Київ, Печерський р-н, провулок Новопечерський, будинок 19/3
Тел.. +38(067)238-30-08
Е-mail: kononec79@ukr.net


(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:

Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м.Київ, 01004, вул.. Басейна, буд. ½-а
Тел../факс (044)234-96-15, E-mail: eko-koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович


(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.


(вид рішення провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які стосуються планованої діяльності на поштову адресу уповноваженого територіального органу.


(вказати дату, час,місце та адресу проведення ромадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться :
не заплановано.


(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м.Київ, 01004, вул.. Басейна, буд. ½-а
Тел../факс (044)234-96-15, E-mail: eko-koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович


(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м.Київ, 01004, вул.. Басейна, буд. ½-а
Тел../факс (044)234-96-15, E-mail: eko-koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович


(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 350-ти аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Приміщення Обухівської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 08700, Київська область, м.Обухів, вул. Малишка, 10; доступ до звіту з 23.03.2021р., тел. +38(04572) 5-03-39.
2. Приміщення Обухівської міської ради, що знаходиться за адресою: 08700, Київська область, м.Обухів, вул. Київська, 10;доступ до звіту з 23.03.2021р.,
тел..+38(04572) 5-02-46.
3. Приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ТЕХ», що знаходиться за адресою:01042, м.Київ, Печерський р-н, провулок Новопечерський, будинок 19/3; доступ до звіту з 23.03.2021р., тел.+38(067)238-30-08

Коментарі