Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Пам’ятка!!! про соціально-правовий захист дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, у т.ч. яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Обухівської міської ради щодо надання допомоги та соціальних гарантій дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, у т.ч., які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, повідомляє наступне:

1) Законом України від 16.01.2020 № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

2) Згідно Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), забезпечується реалізація прав дітей із числа внутрішньо переміщених осіб щодо їх соціального захисту, зокрема, отримання соціальних послуг, забезпечення лікарськими засобами, надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, здобуття певного освітнього рівня за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування;

3) Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (зі змінами) „Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово- комунальних послуг”, кожна дитина із числа внутрішньо переміщених осіб, віком від 0 до 18 років, студенти денної форми навчання закладів вищої освіти та учні закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), мають право на виплату адресної грошової допомоги;

4) Відповідно до статті 1 Закону України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи надаються путівки на пільгових умовах;

5) Статтею 44 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII „Про вищу освіту” (зі змінами) встановлено ряд пільг для дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Цим Законом передбачена державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку;

6) Законом України від 08.02.2018 № 2279-VIІІ „Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа” передбачено взяття на квартирний та соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осіб з їх числа.

Служба у справах дітей та сім’ї
виконавчого комітету Обухівської міської ради

Коментарі