Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Пам’ятка!!! про соціально-правовий захист дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, у т.ч. яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Обухівської міської ради щодо надання допомоги та соціальних гарантій дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, у т.ч., які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, повідомляє наступне:

1) Законом України від 16.01.2020 № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

2) Згідно Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), забезпечується реалізація прав дітей із числа внутрішньо переміщених осіб щодо їх соціального захисту, зокрема, отримання соціальних послуг, забезпечення лікарськими засобами, надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, здобуття певного освітнього рівня за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування;

3) Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (зі змінами) „Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово- комунальних послуг”, кожна дитина із числа внутрішньо переміщених осіб, віком від 0 до 18 років, студенти денної форми навчання закладів вищої освіти та учні закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), мають право на виплату адресної грошової допомоги;

4) Відповідно до статті 1 Закону України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи надаються путівки на пільгових умовах;

5) Статтею 44 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII „Про вищу освіту” (зі змінами) встановлено ряд пільг для дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Цим Законом передбачена державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку;

6) Законом України від 08.02.2018 № 2279-VIІІ „Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа” передбачено взяття на квартирний та соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осіб з їх числа.

Служба у справах дітей та сім’ї
виконавчого комітету Обухівської міської ради

Коментарі