Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади (адміністратора ЦНАП виконавчого комітету)

1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
2. Строки надання адміністративних послуг.
3. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації.
4. Перелік документів, які подає суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом для отримання адміністративної послуги.
5. Обмеження вільного вибору місця проживання.
6. Відмова в державній реєстрації прав.
7. Перелік документів, які подає суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом для отримання адміністративної послуги.
8. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.
9. Основні завдання центру надання адміністративних послуг.
10. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
11. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав.
12. Порядок надання адміністративних послуг.
13. Поняття «адміністративна послуга», суб’єкт звернення».
14. Основні завдання та права адміністратора
15. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад провідних спеціалістів відділу у справах дітей служби у справах дітей та сім’ї

1. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації.
2. Центри медико-соціальної реабілітації дітей.
3. Профілактика правопорушень серед дітей.
4. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень.
5. Кадрове забезпечення діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.
6. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей.
7. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей.
8. Основні завдання служби у справах дітей.
9. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, усиновлених.
10. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
11. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах.
12. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
13. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо.
14. Право дитини на достатній життєвий рівень.
15. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини.
16. Здійснення збору та підготовки документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
17. Попередження насильства в сім’ї.
18. Розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів.
19. Підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.
20. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».
21. Забезпечення соціального і правового захисту сімей.
22. Функції служби у справах дітей та сім’ї.
23. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
24. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.
25. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.
26. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей.
27. Підстави позбавлення батьківських прав.
28. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.
29. Особи, які не можуть бути усиновлювачами.
30. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста управління освіти
(юридично-кадровий напрямок )
1. Основні положення Закону України “Про освіту”.
2. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти.
3. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти.
4. Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти.
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи” (основні положення).
6. Основні завдання відділу освіти як структурного підрозділу державної адміністрації.
7. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти.
8. Умови проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників.
9. Порядок переведення педагогічних працівників.
10. Грошова компенсація при звільненні педагогічного працівника.
11. Порядок надання відпустки педагогічним працівникам та її компенсація.
12. Умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів.
13. Складові заробітної плати педагогічних працівників, види заохочень та допомог.
14. Атестація педагогічних працівників закладів освіти.
15. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
(спортивно-масові роботи та бібліотечна справа)
16. Що включає система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
17. Обов’язкові фізкультурно-оздоровчі заходи.
18. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах.
19. Регламент участі навчальних закладів у районних (міських), обласних та Всеукраїнських змаганнях.
20. Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки спортивного залу загальноосвітнього навчального закладу.
21. Основні завдання відділу освіти як структурного підрозділу державної адміністрації.
22. Документація, що регламентує спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальному закладі.
23. Щорічні плани спортивно-масової роботи.
24. Завданням спортивно-масових заходів.
25. Що відноситься до спортивно-масової роботи.
26. Обладнання та оснащення спортивних майданчиків.
27. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу.
28. Державна політика в галузі бібліотечної справи.
29. Види бібліотек.
30. Національна бібліотека України.
(юридично-кадровий напрямок )
31. Основні положення Закону України “Про освіту”.
32. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти.
33. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти.
34. Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти.
35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи” (основні положення).
36. Основні завдання відділу освіти як структурного підрозділу державної адміністрації.
37. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти.
38. Умови проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників
39. Порядок переведення педагогічних працівників.
40. Грошова компенсація при звільненні педагогічного працівника.
41. Порядок надання відпустки педагогічним працівникам та її компенсація
42. Умови оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів.
43. Складові заробітної плати педагогічних працівників, види заохочень та допомог.
44. Атестація педагогічних працівників закладів освіти.
45. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень провідного спеціаліста відділу економічного аналізу, планування, управління майном та приватизації відділу економіки
1. Поняття і класифікація галузей економіки.
2. Оцінка економічної ефективності нововведень.
3. Суть і напрямки зовнішньоекономічної діяльності.
4. Формування фонду оплати праці.
5. Класифікація витрат на виробництво.
6. Склад і структура фінансових ресурсів підприємства.
7. Поняття і класифікація інноваційних процесів.
8. Структура органів управління підприємством.
9. Продуктивність праці: економічна суть і методи вимірювання.
10. Поняття, класифікація і структура основних виробничих фондів.
11. Поняття і класифікація інвестицій.
12. Поняття і види цін на продукцію.
13. Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства.
14. Поняття і показники рентабельності виробництва та методи їх
розрахунку.
15. Суть і напрямки зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади головного спеціаліста юридичного відділу
1. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради: повноваження, склад, діяльність.
2. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.
3. Виконання місцевих бюджетів.
4. Надання житлових приміщень: види житлових приміщень, порядок надання.
5. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції).
6. Представництво у судовому процесі.
7. Органи опіки та піклування: повноваження та склад.
8. Порядок надання земельних ділянок державної власності або комунальної власності у користування.
9. Пред’явлення позову.
10. Форма і зміст позовної заяви.
11. Укладання, зміна та розірвання договорів.
12. Захист цивільних прав та інтересів.
13. Поняття цивільно-правового договору.
14. Поняття цивільної дієздатності фізичної особи.
15. Припинення юридичних осіб.

Коментарі